DSCN0270

Для домашнего совершения:

Скачать: doc -файл     pdf - файл для смартфона

 

Для церковного совершения:

Скачать: doc - файл  pdf -файл для смартфона

 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО (КЕЛЕЙНОГО) СОВЕРШЕНИЯ

14 ию́ня 2020 го́да. Неде́ля 1 по Пятидеся́тнице, всех святы́х. Глас 8.

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ

Псало́м 103, предначина́тельный:

Хор:  Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Блаже́н муж:

Хор:    Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.

    Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

   Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

    Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

   Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.

    Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

   Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

    Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

   Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.

    Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

   Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

    Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу.

    Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

   И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

    Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды) 

Го́споди, воззва́х, глас 8:

Хор:   Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

   Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

Чтец:  Стихиры воскресные, глас 8:

На 10. Стих:  Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.

Стихира:  Вече́рнюю песнь,/ и слове́сную слу́жбу,/ Тебе́, Христе́, прино́сим,/ я́ко благоволи́л еси́// поми́ловати нас Воскресе́нием.

Стих:  Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.

Стихира:  Го́споди, Го́споди,/ не отве́ржи нас от Твоего́ лица́,// но благоволи́ поми́ловати нас Воскресе́нием.

На 8. Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.

Стихира:  Ра́дуйся, Сио́не Святы́й,/ ма́ти церкве́й, Бо́жие жили́ще,/ Ты бо прия́л еси́ пе́рвый,// оставле́ние грехо́в, Воскресе́нием.

Стих:   Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стихира:  Е́же от Бо́га Отца́ Сло́во,/ пре́жде век Ро́ждшееся,/ в после́дняя же времена́,/ То́ежде от Неискусобра́чныя вопло́щшееся во́лею,/ распя́тие сме́ртное претерпе́:/ и дре́вле умерщвле́ннаго челове́ка спасе́// Свои́м Воскресе́нием.

На 6. Стих:  А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Стихира:  Е́же из ме́ртвых Твое́ Воскресе́ние славосло́вим Христе́,/ и́мже свободи́л еси́ Ада́мский род от а́дова мучи́тельства:/ и дарова́л еси́ ми́рови я́ко Бог жизнь ве́чную// и ве́лию ми́лость.

 

Стих:   И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Стихира:  Сла́ва Тебе́, Христе́ Спа́се,/ Сы́не Бо́жий Единоро́дный,/ пригвозди́выйся на Кресте́,// и воскресы́й из гро́ба тридне́вен.

  Стихиры всех святых, глас 6, подо́бен: «Всю отложи́вше…»:

На 4. Стих:  От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода.

Стихира:  Духо́внии вети́и, ученицы́ Спа́совы,/ Ду́ху орга́ни бы́вше ве́рою,/ разсе́яшася в концы́ земли́,/ честно́е пропове́дание правосла́вне се́юще:/ от ни́хже прозябо́ша боже́ственным земледе́лием,/ и благода́тию му́ченик во́инства,/ страсть честну́ю образу́юща,/ многообра́зными раздробле́ний ра́нами и огне́м,// и со дерзнове́нием мо́лятся о душа́х на́ших.

 

Стих:   Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Стихира:  Огне́м воспаля́еми Госпо́дни любве́, огня́ презре́ша,/ и я́ко боже́ственное у́глие возжига́еми/ честни́и му́ченицы во Христе́,/ попали́ша хвра́стное ле́сти шата́ние:/ звере́й же загради́ша уста́ честны́м призыва́нием,/ и во главы́ усека́еми,/ посеко́ша врага́ вся ополче́ния,/ и крове́й пролива́юще пото́ки терпели́вно,// Це́рковь напои́ша ве́рою просвеща́ему.

На 2. Стих:  Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.

Стихира:  Со зверьми́ бра́вшеся, бие́ми мече́м,/ ноготьми́ растерза́еми, рука́ми отъе́млеми,/ и му́чими тве́рдии му́ченицы,/ и огне́м веще́ственным неща́дно пали́ми,/ и пробода́еми, и соста́вы ссеца́еми,/ претерпе́ша тверде́йше:/ упокое́ние предви́деша бу́дущее,/ и нетле́нныя венцы́, и сла́ву Христа́,// Ему́же со дерзнове́нием мо́лятся о душа́х на́ших.

Стих:   Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Стихира:  Во всех конце́х страда́вшия ве́рно/ апо́столы, му́ченики, свяще́нники богому́дрыя,/ честны́х жен свяще́нное стека́ние,/ свяще́нными пе́сньми по до́лгу восхва́лим,/ я́ко соедини́шася небе́сным земни́и,/ и страстьми́ безстра́стие благода́тию Христо́вою прия́ша:/ и ны́не я́ко зве́зды све́тлыя озаря́юще нас,// со дерзнове́нием мо́лятся о душа́х на́ших.

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

  Му́ченик боже́ственный лик,/ Це́ркви основа́ние,/ благове́стию сконча́ние,/ вы де́лом Спа́сова глаго́лания испо́лнисте:/ ва́ми бо врата́ а́дова, на Це́рковь отве́рзшаяся, заключи́шася,/ кро́ве ва́шея ли́тие и́дольския же́ртвы изсуши́,/ закла́ние ва́ше породи́ Церко́вное исполне́ние,/ безпло́тных удиви́сте,/ Бо́гу венцено́сцы предстоите́:// Его́же непреста́нно моли́те о душа́х на́ших.

  Глас 8:

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Догматик: Царь Небе́сный за человеколю́бие на земли́ яви́ся,/ и с челове́ки поживе́:/ от Де́вы бо Чи́стыя плоть прие́мый,/ и из Нея́ проше́дый с восприя́тием./ Еди́н есть Сын, сугу́б естество́м,/ но не Ипоста́сию./ Те́мже соверше́нна Того́ Бо́га/ и соверше́нна Челове́ка вои́стину пропове́дающе,/ испове́дуем Христа́ Бо́га на́шего:/ Его́же моли́, Ма́ти Безневе́стная,// поми́ловатися душа́м на́шим.

Све́те Тихи́й:

Хор:   Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

Пареми́и:

Чтец:  Проро́чества Иса́иина чте́ние.

  (Из главы 43):

Чтец:  Та́ко глаго́лет Госпо́дь: вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи от них. Кто возвести́т сия́; или́ я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам? Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся, и да услы́шат, и да реку́т и́стину. Бу́дите Ми свиде́тели, и Аз свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог, и о́трок его́же избра́х: да позна́ете, и ве́руете Ми, и разуме́ете, я́ко Аз есмь: пре́жде Мене́ не бысть ин бог, и по Мне не бу́дет. Аз есмь Бог, и несть ра́зве Мене́ спаса́яй. Аз возвести́х и спасо́х, уничижи́х, и не бе в вас чу́ждий. Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь Бог, и еще́ от нача́ла Аз есмь, и несть от рук Мои́х избавля́яй: сотворю́, и кто отврати́т то? Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог, избавля́яй вас Святы́й Изра́илев.

Чтец:  Прему́дрости Соломо́ни чте́ние.

  (Из главы 3):

Чтец:  Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их. И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И в ма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут: я́ко Бог искуси́ я́, и обре́те их досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле искуси́ их: и я́ко всепло́дие же́ртвенное прия́т я́. И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют, и я́ко и́скры по сте́блию потеку́т. Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

Чтец:  Прему́дрости Соломо́ни чте́ние.

  (Из главы 5):

Чтец:  Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их, попече́ние их у Вы́шняго. Сего́ ра́ди прии́мут ца́рствие благоле́пия, и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни: зане́ десни́цею покры́ет я́, и мы́шцею защити́т их. Прии́мет всеору́жие рве́ние Свое́, и вооружи́т тварь в месть враго́м. Облече́тся в броня́ пра́вды, и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен. Прии́мет щит непобеди́мый, преподо́бие: поостри́т же напра́сный гнев ору́жие: спобо́рет же с Ним мир на безу́мныя. По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины, и я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т. И от каменоме́тныя я́рости, испо́лнь паду́т гра́ды. Вознегоду́ет на них вода́ морска́я, ре́ки же потопя́т я́ на́гло. Сопроти́в ста́нет им дух си́лы, и я́ко ви́хор разве́ет их: и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние, и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных. Слы́шите у́бо ца́рие и разуме́йте, навы́кните судии́ конце́в земли́. Внуши́те держа́щии мно́жества, и гордя́щиися о наро́дех язы́к. Я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам, и си́ла от Вы́шняго.

Сподо́би, Го́споди:

 Хор:  Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

  Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

  Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Лития́:

  Стихиры всех святых:

  Глас 1, самогла́сны:

  Ве́ры согла́сием мирско́е торжество́,/ от ве́ка Бо́гу благоугоди́вших,/ патриа́рхов честно́е и проро́ков сосло́вие,/ апо́столов удобре́ние, му́чеников собра́ние, по́стников похвалу́,/ всех святы́х па́мять духо́вне пра́зднуим:/ мо́лят бо ся непреста́нно,/ дарова́тися ми́ру ми́рови,// и душа́м на́шим ве́лией ми́лости.

  Прииди́те вси вернии,/ святы́х всех всесла́вную па́мять,/ во псалме́х, пе́ниих и пе́снех духо́вных восхва́лим:/ Крести́теля Спаси́телева,/ апо́столы, проро́ки и му́ченики,/ священнонача́льники, учи́тели же и преподо́бныя,/ по́стники и пра́ведныя, и святы́х жен боголю́бное состоя́ние,/ че́стно ублажа́юще, согла́сно возопии́м:/ Преблаги́й Христе́ Бо́же наш,/ тех моли́твами пода́ждь мир Це́рквам Твои́м,/ побе́ды на враги́ христолюби́вым лю́дем,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

  Прииди́те вси духо́вне возвесели́мся о па́мяти святы́х:/ се бо прии́де богатотво́рная нам дарова́ния принося́щи./ Те́мже во гла́се ра́дости, и чи́стей со́вести/ возопии́м, глаго́люще:/ ра́дуйтеся, проро́ков сосло́вие,/ и́же прише́ствие Христо́во ми́рови пропове́давше,/ и я́же издале́ча, я́ко бли́зу предви́девше./ Ра́дуйтеся, апо́стольский ли́че,/ язы́ков мре́жницы, и ловцы́ челове́ков./ Ра́дуйтеся, му́чеников собо́ре,/ от коне́ц земли́ собра́вшиися во еди́ну ве́ру,/ и о той мук томле́ния претерпе́вшии,/ и соверше́нне страда́ния вене́ц прие́мшии./ Ра́дуйтеся, отце́в наслажде́ние,/ своя́ телеса́ поще́нием иста́явше,/ и умертви́вше стра́сти плотски́я,/ ум боже́ственным раче́нием впери́сте,/ на небеса́ возлете́сте, и со а́нгелы водворя́ющеся,/ восприе́млете ве́чная блага́я./ Но о проро́цы, апо́столи, и му́ченицы с по́стники,/ вас Венча́вшаго приле́жно моли́те,/ изба́витися от враг ви́димых и неви́димых,/ в ве́ре и любви́ соверша́ющим при́сно// честну́ю па́мять ва́шу.

  Глас 5: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

  Ны́нешнему торжеству́ стеце́мся ве́рнии:/ предлага́ется и нам духо́вная трапе́за,/ и ча́ша та́инственная от сла́дких бра́шен,/ весе́лия испо́лнена му́ченических доброде́телей./ Си́и бо терпеливоду́шнии от коне́ц земли́,/ теле́сное всеразли́чным преда́вше ра́нам,/ Бо́гу принесо́ша же́ртву слове́сну, вся́кий во́зраст:/ о́ви у́бо во главы́ усека́еми,/ о́вии же по хребту́ стру́жеми:/ друзи́и же рук отсече́ние и всех удо́в,/ вси вку́пе святи́и Христо́вым страда́нием о́бщницы бы́ша./ Но венцы́ тем возме́здие мук пода́вый, Го́споди,/ во след тех жи́тельствовати сподо́би нас,// я́ко Человеколю́бец.

  Богородичен воскресный, глас 5:

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Храм и Дверь еси́,/ Пала́та и Престо́л Царе́в,/ Де́во Всечестна́я,/ Е́юже Изба́витель мой, Христо́с Госпо́дь,/ во тьме спя́щим яви́ся,/ Со́лнце Сый пра́вды,/ просвети́ти хотя́, я́же созда́ по о́бразу Своему́ руко́ю Свое́ю./ Те́мже, Всепе́тая,/ я́ко Ма́терне дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вшая,/ непреста́нно моли́// спасти́ся душа́м на́шым.

 

Стихи́ры на стихо́вне:

Чтец:  Стихиры воскресные, глас 8:

Стихира:  Возше́л еси́ на Крест, Иису́се,/ снизше́дый с Небесе́,/ прише́л еси́ на смерть, Животе́ Безсме́ртный,/ к су́щим во тьме Свет и́стинный,/ к па́дшым всех Воскресе́ние,// просвеще́ние, и Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Стих:   Госпо́дь воцари́ся,/ в ле́поту облече́ся.

  Христа́ славосло́вим, воскре́сшаго от ме́ртвых:/ ду́шу бо и те́ло прие́м,/ стра́сти отъобою́ду отсече́,/ пречи́стей у́бо души́ во ад соше́дшей,/ его́же и плени́:/ во гро́бе же истле́ния не ви́де свято́е те́ло,// Изба́вителя душ на́ших.

 

Стих:   И́бо утверди́ вселе́нную,/ я́же не подви́жется.

  Псалмы́ и пе́сньми славосло́вим, Христе́,/ от ме́ртвых Твое́ Воскресе́ние:/ и́мже нас свободи́л еси́ мучи́тельства а́дова,/ и я́ко Бог дарова́л еси́ жизнь ве́чную,// и ве́лию ми́лость.

Стих:   До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,/ Го́споди, в долготу́ дний.

  О Влады́ко всех Непостижи́ме,/ Тво́рче небесе́ и земли́,/ кресто́м пострада́вый, мне безстра́стие источи́л еси́:/ погребе́ние же прие́м, и воскре́с во сла́ве,/ совоскреси́л еси́ Ада́ма руко́ю всеси́льною./ Сла́ва Твоему́ тридне́вному воста́нию,/ и́мже дарова́л еси́ нам ве́чную жизнь,/ и очище́ние грехо́в,// я́ко Еди́н Благоутро́бен.

  Стихира всех святых, глас 6:

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

  Прииди́те ве́рнии,/ днесь лик совокупи́вше,/ благоче́стно торжеству́им,/ и всех святы́х пресла́вную и честну́ю па́мять/ сла́вно почти́м, глаго́люще:/ ра́дуйтеся, апо́столи сла́внии,/ проро́цы, и му́ченицы, и священнонача́льницы./ Ра́дуйтеся, преподо́бных собо́ре и пра́ведных./ Ра́дуйтеся, честны́х жен ли́че,/ и Христа́ о мире моли́те,/ побе́ды на сопроти́вныя дарова́ти,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

  Богородичен воскресный, глас 6:

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая,/ Христо́с Госпо́дь из Твои́х ложе́сн проше́д,/ в мя Оболки́йся,/ пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́./ Те́мже Ти, Всечи́стая,/ я́ко Бо́жии Ма́тери же и Де́ве,/ вои́стинну вопие́м немо́лчно:/ ра́дуйся А́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице,/ Предста́тельство и Покро́ве,// и Спасе́ние душ на́ших.

 

Моли́тва свято́го Симео́на Богоприи́мца:

Хор:  Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:   Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

  Го́споди, поми́луй. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропа́рь, глас 4:

Хор:  Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ еси душ на́ших. (Дважды)

 

Тропа́рь всех святы́х, глас 4:

  И́же во всем ми́ре му́ченик Твои́х,/ я́ко багряни́цею и ви́ссом,/ кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися,/ те́ми вопие́т Ти, Христе́ Бо́же:/ лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́,/ мир жи́тельству Твоему́ да́руй,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Псалом 33:

Хор:  Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

У́ТРЕНЯ.

Шестопса́лмие:

Хор:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды)

  Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды)

Чтец:   Псалом 3:

  Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

  Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

  Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

  Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

  Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

  На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

  Го́споди поми́луй. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

  Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

  Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

  Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

  На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

  Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

  Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

  Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

  Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Тропа́рь воскре́сный, глас 8:

Хор:  С высоты́ снизше́л еси́, Благоутро́бне,/ погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное,/ да нас свободи́ши страсте́й,// Животе́ и Воскресе́ние на́ше, Го́споди, сла́ва Тебе́! (Дважды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь всех святы́х, глас 4:

  И́же во всем ми́ре му́ченик Твои́х,/ я́ко багряни́цею и ви́ссом,/ кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися,/ те́ми вопие́т Ти, Христе́ Бо́же:/ лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́,/ мир жи́тельству Твоему́ да́руй,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сный, глас 4:

  Е́же от ве́ка утае́ное/ и А́нгелом несве́домое та́инство,/ Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог,/ в несли́тном соедине́нии воплоща́емь,/ и Крест во́лею нас ра́ди восприи́м,/ и́мже воскреси́в первозда́ннаго,// спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.

Кафи́змы:

Хор:  Го́споди, поми́луй. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма втора́я:

Псало́м 9:

  Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т eго́, преклони́тся и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех eго́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.

Псало́м 10:

  На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

  Го́споди, поми́луй. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 11:

  Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшыя: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския.

Псало́м 12:

  Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

Псало́м 13:

  Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

  Го́споди, поми́луй. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 14:

  Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, боя́щыя же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век.

Псало́м 15:

  Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до но́щи наказа́ша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.

Псало́м 16:

  Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Седа́льны воскре́сные, глас 8:

  Воскре́сл еси́ из ме́ртвых, Животе́ всех,/ и а́нгел све́тел жена́м вопия́ше: преста́ните от слез,/ апо́столом благовести́те, возопи́йте пою́ща:/ я́ко воскре́се Христо́с Госпо́дь,// благоволи́вый спасти́, я́ко Бог, род челове́ческий.

Стих:   Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

  Челове́цы, Спа́се, гроб Твой запеча́таша:/ А́нгел ка́мень от двере́й отвали́:/ жены́ ви́деша воста́вша от ме́ртвых,/ и ты́я благовести́ша ученико́м Твои́м в Сио́не,/ я́ко воскре́сл еси́, Животе́ всех, и разреши́шася у́зы сме́ртныя:// Го́споди сла́ва Тебе́.

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы/ и распя́тие претерпе́в, Благи́й,/ испрове́ргий сме́ртию смерть,/ и воскресе́ние явле́й, я́ко Бог,/ не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю;/ яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве,/ приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны,// и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

Хор:  Го́споди, пом́илуй. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма тре́тья:

Псало́м 17:

  Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка.

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

  Го́споди, поми́луй. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 18:

  Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

Псало́м 19:

  Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псало́м 20:

  Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

  Го́споди, поми́луй. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 21:

  Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псало́м 22:

  Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псало́м 23:

  Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Седа́льны воскре́сные:

  Глас 8, подо́бен: «Повеле́нное та́йно…»

  Белонося́й Гаврии́л све́тел предста́,/ я́ко в ви́де мо́лнии, Христо́ву гро́бу,/ и ка́мень отвали́ от гро́ба,/ и страх ве́лий содержа́ше Твоя́ стра́жи,/ и внеза́пу пребы́ша вси а́ки ме́ртви./ От гро́ба страже́й, и ка́мене печа́ти устыди́теся, пребеззако́ннии,// разуме́йте, я́ко воскре́се Христо́с.

Стих:   Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

  Глас 8, подо́бен: «Прему́дрости Сло́ва…»

  Воскре́с от гро́ба я́ко вои́стинну,/ преподо́бным повеле́л еси́ жена́м/ пропове́дати воста́ние апо́столом, я́коже пи́сано есть:/ и ско́рый Петр предста́ гро́бу, и свет во гро́бе зря ужаса́шеся./ Те́мже и ви́дев плащани́цы еди́ны,/ кроме́ Боже́ственнаго те́ла, в нем лежа́щия,/ со стра́хом возопи́: сла́ва Тебе́ Христе́ Бо́же,// я́ко спаса́еши вся Спа́се наш, О́тчее бо еси́ сия́ние.

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь,/ а́нгельский собо́р, и челове́ческий род,/ освяще́нный хра́ме, и раю́ слове́сный: де́вственная похвало́,/ из Нея́же Бог воплоти́ся, и Младе́нец бысть,/ пре́жде век сый Бог наш:/ ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́,/ и чре́во Твое́ простра́ннее небе́с соде́ла.// О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

Полиеле́й: [1]

Хор:   Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

  Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

  Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

  Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Тропари́ воскре́сные, глас 5:

Хор:   Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

  Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся свобождша.

  Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

  Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе а́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба.

  Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

  Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним а́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

  Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

  Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ а́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба.

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/

  Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./

  Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Ипакои́, глас 8:

Чтец:  Мироно́сицы Жизнода́вца предстоя́ща гро́бу,/ Влады́ку иска́ху в ме́ртвых, Безсме́ртнаго,/ и ра́дость благове́щения от А́нгела прие́мша, апо́столом возвеща́ху:/ я́ко воскре́се Христо́с Бог,// подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

Степе́нна, глас 8:

1 Антифо́н:

Хор:   От ю́ности моея́ враг мя искуша́ет, сластьми́ пали́т мя:// аз же наде́яся на Тя, Го́споди, побежда́ю сего́. (Дважды)

  Ненави́дящии Сио́на,/ да бу́дут у́бо пре́жде исторже́ния я́ко трава́:// ссе́чет бо Христо́с вы́я их, усече́нием мук. (Дважды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

  Святы́м Ду́хом, Е́же жи́ти вся́ческим:/ Свет от Све́та, Бог Вели́к:// со Отце́м пое́м Ему́, и с Сло́вом.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

   Святы́м Ду́хом, Е́же жи́ти вся́ческим:/ Свет от Све́та, Бог Вели́к:// со Отце́м пое́м Ему́, и с Сло́вом.

2 Антифо́н:

Хор:   Се́рдце мое́ стра́хом Твои́м да покры́ется смиренному́дрствующее:// да не возне́сшееся отпаде́т от Тебе́, Всеще́дре. (Дважды)

  На Го́спода име́вый наде́жду, не устраши́тся тогда́,// егда́ огне́м вся суди́ти и́мать, и му́кою.  (Дважды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

  Святы́м Ду́хом, всяк кто боже́ственный ви́дит, и предглаго́лет,/ чудоде́йствует вы́шняя, в Трие́х Еди́наго Бо́га поя́:// а́ще бо и трисия́ет, единонача́льствует Божество́.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

   Святы́м Ду́хом, всяк кто боже́ственный ви́дит, и предглаго́лет,/ чудоде́йствует вы́шняя, в Трие́х Еди́наго Бо́га поя́:// а́ще бо и трисия́ет, единонача́льствует Божество́.

3 Антифо́н:

Хор:   Воззва́х Тебе́, Го́споди, вонми́,/ приклони́ ми у́хо Твое́ вопию́щу, и очи́сти,// пре́жде да́же не во́змеши мене́ отсю́ду. (Дважды)

  В ма́тери свое́й земли́ отходя́й всяк, па́ки разреша́ется,// прия́ти му́ки, или́ по́чести пожи́вших. (Дважды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

  Святы́м Ду́хом богосло́вие, Еди́ница Трисвята́я:/ Оте́ц бо Безнача́лен: от Него́же роди́ся Сын безле́тно,// и Дух Сопресто́лен, Сообра́зен, от Отца́ спросия́вший.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

   Святы́м Ду́хом богосло́вие, Еди́ница Трисвята́я:/ Оте́ц бо Безнача́лен: от Него́же роди́ся Сын безле́тно,// и Дух Сопресто́лен, Сообра́зен, от Отца́ спросия́вший.

4 Антифо́н:

Хор:   Се ны́не что добро́, или́ что красно́; но е́же жи́ти бра́тии вку́пе:// в сем бо Госпо́дь обеща́ живо́т ве́чный. (Дважды)

  О ри́зе свое́й, И́же кри́ны се́льныя украша́яй,// повелева́ет, я́ко не подоба́ет пещи́ся.  (Дважды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

  Святы́м Ду́хом, Единови́дною вино́ю,/ вся содержа́тся миропода́тельне:// Бог бо Сей есть, Отцу́ же и Сы́нови Единосу́щен Госпо́дственне.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

   Святы́м Ду́хом, Единови́дною вино́ю,/ вся содержа́тся миропода́тельне:// Бог бо Сей есть, Отцу́ же и Сы́нови Единосу́щен Госпо́дственне.

чте́ние Ева́нгелия:

  (Евангелие воскресное 1-е, Мф., зач. 116:) 

Во вре́мя о́но, единиина́десять ученицы́ идо́ша в Галиле́ю, в го́ру, а́може повеле́ им Иису́с: И ви́девше Его́, поклони́шася Ему́: о́ви же усумне́шася. И присту́пль Иису́с, рече́ им, глаго́ля: даде́ся Ми вся́ка власть на небеси́ и на земли́: Ше́дше научи́те вся язы́ки, крестя́ще их во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, уча́ще их блюсти́ вся, ели́ка запове́дах вам. И се, Аз с ва́ми есмь во вся дни, до сконча́ния ве́ка. Ами́нь.

Хор:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас 6:

  Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.

Псало́м 50:

Чтец:  Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

  Глас 6:

Хор:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

  Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

Стихи́ра воскре́сная, глас 6:

  Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и ве́лию ми́лость.

Кано́н:

Песнь 1:

Кано́н Воскре́сный, глас 8:

Хор:

Ирмос:  Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в,/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,// песнь Бо́гови воспева́юща.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Всеси́льну Христо́ву Божеству́ ка́ко не диви́мся;/ от страсте́й у́бо всем ве́рным, безстра́стие и нетле́ние точа́щу,/ от ребра́ же Свята́го исто́чник безсме́ртия иска́пающу,// и Живо́т из гро́ба Присносу́щный.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Я́ко благоле́пен жена́м А́нгел ны́не яви́ся,/ све́тлыя нося́ о́бразы есте́ственныя невеще́ственныя чистоты́,// зра́ком же возвеща́я свет воскресе́ния, зовы́й: воскре́се Госпо́дь.

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Пресла́вная возглаго́лашася о Тебе́ в роде́х родо́в,/ Бо́га Сло́ва во чре́ве вме́щшая,/ чиста́ же пребы́вши Богоро́дице Мари́е.// Те́мже Тя вси почита́ем, су́щее по Бо́зе заступле́ние на́ше.

Кано́н крестовоскре́сный, глас 8:

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропарь:  Взя́шася врата́ боле́зненная,/ и ужасо́шася вра́тницы а́довы,/ зря́ще в преиспо́днейшая Соше́дшаго,// И́же на высоте́ всех превы́ше естества́.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропарь:  Удиви́шася чи́ни а́нгельстии,/ зря́ще на престо́ле посажде́но О́тчи,/ отпа́дшее естество́ челове́ческое,// затворе́ное в преиспо́дних земли́.

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Пречи́стая Богоро́дице,/ вопло́щшееся Присносу́щное и Пребоже́ственное Сло́во,// па́че естества́ ро́ждши, пое́м Тя.

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Грозд Тя Живоно́сен,/ всеми́рнаго иска́пающ сла́дость спасе́ния,// Де́ва, Христе́, роди́.

Кано́н всех святы́х, глас 8:

Припев:  Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Твои́х святы́х воспева́я чи́ны,/ Твои́м све́том души́ мое́й моли́твами сих озари́тися молю́ся:/ Ты бо еси́ свет непристу́пный, неве́дения мрак отгоня́,// Твои́ми светлостьми́, Сло́ве Бо́жий Светода́вче Христе́. (Дважды)

 

Припев:  Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Я́ко возвы́сился еси́ на Дре́ве,/ привле́кл еси́ к Твоему́ позна́нию/ язы́ков все насле́дие, Влады́ко,/ и све́том уясни́л еси́ Святы́я Тро́ицы,/ апо́столы святы́ми Твои́ми,// и́миже мглу пре́лести отгна́л еси́.

 

Припев:  Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Законоположе́нием Твои́м, Христе́,/ увещава́еми Твои́ апо́столи,/ я́же на земли́ вся благоче́стно отри́нуша,/ и све́том благода́ти освети́ша всю вселе́нную сла́внии,// ева́нгельски Тя пропове́дающе.

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  Ра́дующеся му́ченицы, крест Твой взе́мше,/ и честну́ю страсть неукло́нно подража́юще,/ мучи́тельскаго не убоя́шася преще́ния, до́блии,/ ни огня́, ни меча́, ни ран,// но ниже́ гла́да, ниже́ сме́рти.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Наме́рение му́жеское де́вы, Всечи́стая, восприе́мше я́ве:/ му́ченическая бо страда́ния неукло́нно подража́юще,/ и псало́мски в след Тебе́, Сы́ну Твоему́, Де́во,// боже́ственне сра́дующеся, Всецарю́ приведо́шася.

Катава́сия, глас 4:

Хор:  Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3:

Канон Воскре́сный, глас 8:

Хор:

Ирмос:  Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом,/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́// Еди́не Человеколю́бче.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Осужде́на бы́вша Ада́ма вкуше́нием греха́,/ пло́ти Твоея́ спаси́тельною стра́стию оправда́л еси́, Христе́:// Сам бо непови́нен сме́ртнаго иску́са был еси́, Безгре́шне.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Воскресе́ния свет возсия́/ су́щим во тьме, и се́ни сме́ртней седя́щим,/ Бог мой Иису́с,/ и Свои́м Божество́м кре́пкаго связа́в,// сего́ сосу́ды расхи́тил есть.

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Херуви́мов и серафи́мов превы́шши яви́лася еси́, Богоро́дице:/ Ты бо Еди́на прия́ла еси́ Невмести́маго Бо́га в Твое́м чре́ве, Нескве́рная:// те́мже Тя ве́рнии вси пе́сньми, Чи́стая, ублажа́ем.

Кано́н крестовоскре́сный, глас 8:

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропарь:  Отве́ргшагося пре́жде за́поведи, Го́споди,/ изринове́на мя от Тебе́ сотвори́л еси́,/ в него́же вообрази́вся, послуша́нию же навы́к,// Себе́ па́ки назда́л еси́ распя́тием.

 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропарь:  Прему́дростию вся проуве́девый, Го́споди,/ и ра́зумом Твои́м водрузи́вый преиспо́дняя,/ не не сподо́бил еси́ снизхожде́нием Твои́м, Сло́ве Бо́жий,// воскреси́ти, е́же по о́бразу Твоему́.

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Даждь нам по́мощь Твои́ми моли́твами, Всечи́стая,// прило́ги отража́ющи лю́тых обстоя́ний.

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Е́ве прама́тери Ты исправле́ние бы́ла еси́,// Нача́льника жи́зни ми́рови, Христа́ Богоро́дице, ро́ждши.

Кано́н всех святы́х, глас 8:

Припев:  Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Свяще́нством свяще́нным свяще́нницы и па́стырие обле́кшеся,/ и то му́дрственно окорми́вше Христу́,/ досто́йно украси́ша учи́тельства сло́во,// свы́ше вои́стинну обогати́вшеся. (Дважды)

 

Припев:  Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Украси́вшеся удобре́ньми пе́рваго добротворе́ния,/ и яви́вшеся я́ко непреле́стная свети́ла,/ онебеси́сте Це́рковь Христо́ву, святи́и,// оты́нуду и́наго ту разли́чно украси́вше. (Дважды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  Зако́ну повину́ющеся Твоему́ блаже́нных собо́ри,/ многообра́зными доброде́тельми просвети́вшеся:/ насле́доваша оби́тели небе́сныя, Влады́ко, ра́дующеся:// и́ную бо и́ный, вси ты́я досто́йно испо́лниша.


  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: От чре́ва де́вственна,/ И́же от Бо́га Бо́га Сло́ва родила́ еси́ нам, Богома́ти,/ Его́же де́вы чи́стыя боголе́пно возлюби́ша,// и в след Тебе́ вся Сему́ я́ве после́доваша.

Катава́сия, глас 4:

Хор:  Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би.

 

Седа́лен всех святы́х, глaс 8, подо́бен: «Прему́дрости Сло́ва»:

  Пра́отец, оте́ц, патриа́рх,/ апо́стол, му́ченик, проро́к,/ святи́телей, и преподо́бных Твои́х,/ по́стников и пра́ведных же,/ и вся́каго и́мене пи́саннаго в кни́зе жи́зни,/ святу́ю па́мять соверша́юще, Христе́ Бо́же,/ всех подвиза́ем на моли́тву, моля́щеся:/ умири́ мир Твой те́ми, я́ко Человеколю́бец, да вси вопие́м Ти:/ Бо́же, прославля́емый в сове́те святы́х Твои́х,// Ты еси́ вои́стинну просла́вивый досто́йно па́мять их.

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тот же седа́лен:

  Пра́отец, оте́ц, патриа́рх,/ апо́стол, му́ченик, проро́к,/ святи́телей, и преподо́бных Твои́х,/ по́стников и пра́ведных же,/ и вся́каго и́мене пи́саннаго в кни́зе жи́зни,/ святу́ю па́мять соверша́юще, Христе́ Бо́же,/ всех подвиза́ем на моли́тву, моля́щеся:/ умири́ мир Твой те́ми, я́ко Человеколю́бец, да вси вопие́м Ти:/ Бо́же, прославля́емый в сове́те святы́х Твои́х,// Ты еси́ вои́стинну просла́вивый досто́йно па́мять их.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

Богоро́дичен Трио́ди, глaс 8:

  Небе́сную дверь и киво́т, пресвяту́ю го́ру,/ све́тлый о́блак воспои́м, неопали́мую купину́, слове́сный рай,/ Е́вы воззва́ние, вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в Ней соде́лася ми́рови,/ и оставле́ние дре́вних согреше́ний./ Сего́ ра́ди вопие́м Ей:/ моли́ся Сы́ну Твоему́, прегреше́ний оставле́ние дарова́ти,// благоче́стно покланя́ющимся всесвято́му Рождеству́ Твоему́.

Песнь 4:

Канон Воскре́сный, глас 8:

Хор:

Ирмос:  Ты моя́ кре́пость Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:// си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Ты врага́ су́ща мя зело́ возлюби́л еси́:/ Ты истоща́нием стра́нным соше́л еси́ на зе́млю, Благоутро́бне Спа́се,/ после́дняго моего́ досажде́ния не отве́ргся,/ и пребы́в на высоте́ пречи́стыя Твоея́ сла́вы,// пре́жде безче́ствованнаго просла́вил еси́.

 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Кто зря, Влады́ко, ны́не не ужаса́ется,/ стра́стию смерть разруша́ему;/ Кресто́м бежа́щее тле́ние,/ и сме́ртию ад бога́тства истощава́емый,/ Боже́ственною си́лою Тебе́ распя́таго;// чу́дно де́ло, Человеколю́бче!

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Ты ве́рным похвала́ еси́, Безневе́стная, Ты Предста́тельнице,/ Ты и прибе́жище христиа́н, стена́ и приста́нище:/ к Сы́ну бо Твоему́ мольбы́ но́сиши, Всенепоро́чная, и спаса́еши от бед,// ве́рою и любо́вию Богоро́дицу Чи́стую Тебе́ зна́ющих.

Кано́н крестовоскре́сный, глас 8:

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропарь:  На Кресте́ Тя пригвозди́ша законопресту́пных де́ти, Христе́ Бо́же://  и́мже спасл еси́ я́ко Благоутро́бен, сла́вящия Твоя́ страда́ния.

 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропарь:  Воскре́с от гро́ба, вся совоскреси́л еси́ су́щия во а́де ме́ртвыя,// и просвети́л еси́ я́ко Благоутро́бен, сла́вящия Твое́ воскресе́ние.

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Клас возрасти́вшая животво́рный, неора́нная Ни́во,/ подаю́щаго ми́рови жизнь, Богоро́дице,// спаса́й пою́щия Тя.

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Богоро́дицу Тя, Всечи́стая, просве́щшиися вси пропове́дуем:// Со́лнце бо пра́вды родила́ еси́, Присноде́во.

Кано́н всех святы́х, глас 8:

Припев:  Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Совоку́плься собо́р святы́х Твои́х любо́вию,/ и Тебе́ наслажда́яйся,/ и́стинно же и чи́сто в ра́дости,/ лик неразруша́емый а́нгелом слику́ет,// о Тебе́, Всеви́дче, Бо́зе всех и Го́споде. (Дважды)

 

Припев:  Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Ю́ношески сла́внии священному́ченицы,/ му́ченическим венце́м увязо́стеся, богоде́тельным пома́занием,/ е́же пе́рвее свяще́нства укра́шени пребога́тии./ Те́мже сугу́бы венцы́ досто́йно прие́мше,// со Христо́м ве́чно ра́дуетеся.

 

Припев:  Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Плотско́е мудрова́ние все ду́ху, богоно́снии, вои́стинну повину́сте,/ по́стнически сего́ стремле́ния неудержи́мая посто́м увяди́вше:/ и ны́не безстра́стия све́том просвети́вшеся,// мзды трудо́в прия́сте.

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  Я́ко Христа́, му́ченицы, Первому́ченика, му́ки зело́ претерпе́сте,/ терпели́во же и до́блественне,/ я́ко в чужди́х страда́льчествующе телесе́х, сла́внии,/ и ны́не Ца́рствия насле́дницы показа́вшеся,// ве́рным исцеле́ния источа́ете.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Неве́ста Бо́жия была́ еси́, Богороди́тельнице,/ Сего́ бо Сло́во преве́чное, теле́сне родила́ еси́ нам:/ в Не́мже и жены́ свя́то пожи́вше,/ и страда́льчествы всеразли́чными Тобо́ю украси́вшеся,// прама́тернее паде́ние испра́виша.

Катава́сия, глас 4:

Хор:  Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́ди Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию/ и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5:

Канон Воскре́сный, глас 8:

Хор:

Ирмос:  Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́-мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго;/ но обрати́ мя,/ и к све́ту за́поведей Твои́х// пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Оде́ятися претерпе́л еси́ в багряни́цу/ пре́жде стра́сти Твоея́, Спа́се, поруга́емь,/ первозда́ннаго покрыва́я безобра́зное обнаже́ние:/ и наг пригвозди́лся еси́ на Кресте́ пло́тию,// совлача́я, Христе́, ри́зу умерщвле́ния.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  От пе́рсти сме́ртныя,/ Ты па́дшее мое́ па́ки назда́л еси́ существо́, воскре́с:/ и нестаре́ющееся, Христе́ устро́ил еси́,/ яви́в па́ки я́коже ца́рский о́браз,// нетле́ния жизнь блиста́ющ.

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Ма́тернее дерзнове́ние, е́же к Сы́ну Твоему́ иму́щи, Всечи́стая,/ сро́днаго промышле́ния, е́же о нас, не пре́зри, мо́лимся:// я́ко Тебе́ и Еди́ну христиа́не ко Влады́це очище́ние ми́лостивно предлага́ем.

Кано́н крестовоскре́сный, глас 8:

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропарь:  Наста́ви нас си́лою Креста́ Твоего́, Христе́:/ тем бо Тебе́ припа́даем,// мир пода́ждь нам Человеколю́бче.

 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропарь:  Окорми́ живо́т наш, я́ко Преблаги́й,/ пою́щих Твое́ воста́ние,// и мир пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Утоли́ нестерпи́мую бу́рю страсте́й мои́х,// Я́же Бо́га ро́ждшая, Окорми́теля и Го́спода.

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Слу́жат рождеству́ Твоему́, Пречи́стая Богоро́дице,// а́нгельстии чи́нове, и челове́ков собра́ние.

Кано́н всех святы́х, глас 8:

Припев:  Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Предзре́ти, я́коже проро́цы боже́ственнии,/ хотя́щая бы́ти сподо́бистеся,/ и возжеле́сте благоро́дию души́/ очи́ститися житие́м чи́стым, о богоно́снии,// просвеща́еми си́лою Духо́вною. (Дважды)

 

Припев:  Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Лик святы́х ны́не све́тится Боже́ственными дарова́ньми,/ и́же пре́жде зако́на вси патриа́рси, проро́цы,/ апо́столи, и му́ченик собо́ри,/ и по́стников, и учи́телей,// и пра́ведных, со священному́ченики. (Дважды)

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  Светя́щееся зря́ще Твои́х святы́х днесь собра́ние,/ Твое́ю, Спа́се, све́тлостию, и свеща́ми неугаса́емыми благода́ти,/ Твое́ Боже́ственное бога́тство благи́х и изоби́лие// воспева́ем непреста́нно, Человеколю́бче.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Преди́вное Твое́ Рождество́ возлюби́вше жены́ пречестны́я,/ кра́сная жития́ нивочто́же вмени́ша, Всечи́стая,// Его́ еди́ни рачи́тельно жела́юще све́тлости и Боже́ственнаго осия́ния.

Катава́сия, глас 4:

Хор:  Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая.

Песнь 6:

Канон Воскре́сный, глас 8:

Хор:

Ирмос:  Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся:/ к Тебе́ бо возопи́х,/ и услы́ши мя,// Бо́же спасе́ния моего́.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Дре́вом кре́пко низложи́ мя началозло́бный:/ Ты же, Христе́, возне́сся на Кресте́,/ крепча́е низложи́л еси́, посрами́в сего́,// па́дшаго же воскреси́л еси́.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Ты уще́дрил еси́ Сио́на, возсия́вый от гро́ба,/ но́ваго вме́сто ве́тхаго соверши́в, я́ко Благоутро́бен, Боже́ственною Твое́ю кро́вию:// и ны́не ца́рствуеши в нем во ве́ки, Христе́.

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Да изба́вимся от лю́тых прегреше́ний,/ мольба́ми Твои́ми, Богороди́тельнице Чи́стая,/ и да улучи́м, Пречи́стая, Боже́ственное сия́ние,// из Тебе́ неизрече́нно воплоще́ннаго Сы́на Бо́жия.

Кано́н крестовоскре́сный, глас 8:

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропарь:  Дла́ни на Кресте́ распросте́рл еси́,/ исцеля́яй неудержа́нно просте́ртую во Еде́ме ру́ку первозда́ннаго:/ и Твое́ю во́лею же́лчи вкуси́в,/ и спасл еси́, Христе́, я́ко Си́лен,// сла́вящия Твоя́ страда́ния.

 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.


Тропарь:  Сме́рти Изба́витель вкуси́, дре́вняго осужде́ния,/ я́ко да и тле́ния ца́рство разруши́т,/ и во а́дская сшед, воскре́се Христо́с,// и спасе́, я́ко Си́лен, пою́щия Его́ воскресе́ние.

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Храм Тя Бо́жий и Ковче́г,/ и черто́г одушевле́нный, и дверь Небе́сную,// Богоро́дице, ве́рнии возвеща́ем.

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Тре́бищ разруши́тель, я́ко Бог,/ бы́вшее рождество́ Твое́, Мари́е Богоневе́сто,// покланя́емо есть со Отце́м и Ду́хом.

Кано́н всех святы́х, глас 8:

Припев:  Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Я́ко честны́й, избра́нный, положе́нный ка́мень краеуго́льный,/ святи́и в Сио́не обре́тше Тя, Влады́ко, основа́ние непоколеби́мое,// избра́нное ка́мение себе́ назда́ша. (Дважды)

 

Припев:  Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Пронзе́нным Твои́м ре́бром,/ ка́пли кро́ве иска́паша, с водо́ю богоде́тельно,/ мир обнови́ша,// и боже́ственный собо́р святы́х всех Благоде́телю призда́ша. (Дважды)

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  Пое́м всеблагоче́стно/ му́ченик о́блак боже́ственный, благода́тию просвеще́нный,/ и возсия́вший светле́е багряни́цею кро́ве,// и червлени́цею их тве́рдаго страда́ния.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Ма́терь всеи́стинную Бо́жию Тя вси зна́ем,/ Е́юже естество́ же́нское изба́вльшееся, Всенепоро́чная, о Христе́ предпострада́,// доброде́тели же вся́кия благоче́стно бысть испо́лнено.

Катава́сия, глас 4:

Хор:  Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Конда́к все́х святы́х, глас 8:

  Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри,/ вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики,/ тех моли́твами в ми́ре глубо́це/ Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́,// Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

И́кос:

  И́же по всей земли́ му́чившиися, и на небеса́ пресели́вшиися,/ и́же стра́сти Христо́вы подража́вшии, и стра́сти на́ша отъе́млющии,/ зде днесь собира́ются, перворожде́нных показу́юще Це́рковь,/ я́ко го́рния о́браз содержа́щу, и Христу́ вопию́щу:// Бог мой еси́ Ты, Богоро́дицею соблюди́ мя, Многоми́лостиве.

Песнь 7:

Канон Воскре́сный, глас 8:

Хор:

Ирмос:  Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице лику́юще поя́ху:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Сла́вное истоща́ние,/ Боже́ственное бога́тство Твоея́ нищеты́, Христе́, удивля́ет а́нгелы,/ на Кресте́ зря́щия Тя пригвожда́ема,/ за е́же спасти́ ве́рою зову́щия:// благослове́н еси́ Бо́же оте́ц на́ших.

 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Боже́ственным Твои́м соше́ствием све́та испо́лнил еси́ преиспо́дняя,/ и тьма прогна́на бысть пре́жде гоня́щая./ Отню́дуже воскресо́ша и́же от ве́ка ю́зницы, зову́ще:// благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев:  Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Троичен:  Всем у́бо Го́спода,/ Еди́наго же еди́ному Единоро́дному Сы́ну правосла́вно Отца́,/ богосло́вяще Тя возвеща́ем,/ и Еди́наго ве́дяще от Тебе́ исходя́ща Ду́ха Пра́ваго,// Соесте́ственна и Соприсносу́щна.

Кано́н крестовоскре́сный, глас 8:

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропарь:  Спасе́ние соде́лал еси́ посреде́ вселе́нныя, проро́чески Бо́же:/ на дре́во бо вознесе́н быв, вся призва́л еси́ ве́рою зову́щия:// оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропарь:  Воскре́с от гро́ба, я́коже от сна, Ще́дре,/ всех изба́вил еси́ от тли,/ тварь же уверя́ется апо́столы пропове́дающими воста́ние:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  От Де́вственных ложе́сн вопло́щься,/ яви́лся еси́ на Спасе́ние на́ше./ Те́мже Твою́ Ма́терь ве́дяще Богоро́дицу, правосла́вно зове́м:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Жезл прорасти́ла еси́, Де́во,/ от ко́рене Иессе́ова, Всеблаже́нная,/ Плод цветонося́щи спаси́тельный,/ ве́рою Сы́ну Твоему́ зову́щим:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Кано́н всех святы́х, глас 8:

Припев:  Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Святы́х чи́нове,/ во святы́х почива́ющаго немо́лчно пою́ще,/ сла́дости боже́ственныя ны́не наслажда́ются,/ и ра́дующеся, лику́ют пою́ще:// благослове́н Бог оте́ц на́ших. (Дважды)

 

Припев:  Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Боже́ственными сия́ньми трисо́лнечнаго светопроли́тия,/ че́стне святы́х собо́ри осия́вшеся,/ Еди́ницу тричи́сленную богосло́вят,// Отца́ безнача́льна, и Сы́на благоче́стно, и Ду́ха Свята́го.

Припев:  Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Неизрече́нною сла́вою Твое́ю,/ егда́ яви́шися, Бо́же, посреде́ бого́в,/ досто́йная подая́, и да́ры раздая́, и венцы́ дая́,/ тогда́, Спа́се, сподо́би пе́ти Тебе́:// благослове́н Бог оте́ц на́ших.

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  Ра́дующеся пои́м святы́х всех собо́р, отвсю́ду собра́вшихся,/ и ро́ды вку́пе и досто́инства, и жи́тельства и с ни́ми пое́м:// благослове́н Бог оте́ц на́ших.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Мари́ю Пречи́стую, и Пресвяту́ю Богороди́тельницу,/ отрокови́цы вся, лик боже́ственный ку́пно соста́вивше,/ велегла́сно ра́дующеся возопи́йте:// ра́дуйся, ра́дости исто́чник нам источа́ющая.

Катава́сия, глас 4:

Хор:  Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

 

Песнь 8:

Канон Воскре́сный, глас 8:

Хор:

Ирмос:  Седмери́цею пещь халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Иису́сова Божества́ Пребоже́ственная си́ла,/ в нас боголе́пно возсия́ла есть:/ пло́тию бо вкуш за всех смерть кре́стную,/ разруши́ а́дову кре́пость./ Его́же непреста́нно де́ти благослови́те, свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Распны́йся воста́, великовы́йный паде́,/ пады́й и сокруше́нный испра́вися,/ тля отве́ржена бысть, и нетле́ние процвете́:// Жи́знию бо ме́ртвенное поже́рто бысть. Де́ти благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Припев:  Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Троичен:  Трисве́тлое Божество́,/ Еди́ну сия́ющее зарю́ от Еди́наго Триипоста́снаго Естества́, Роди́теля Безнача́льна:/ Единоесте́ственно же Сло́во Отцу́, и Сца́рствующаго Единосу́щнаго Ду́ха,/ де́ти благослови́те, свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Кано́н крестовоскре́сный, глас 8:

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропарь:  На дре́ве ру́це мне просте́ршаго, обнаже́нному, призыва́юща мя,/ Свое́ю благообра́зною согре́яти нагото́ю:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня,// и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропарь:  Из преиспо́дняго а́да возне́сша мя, па́дшаго,/ и высокопресто́льною сла́вою Роди́теля поче́тшаго:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,// и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Сопроти́вных разжже́нныя и пламенови́дныя на нас угаси́ стре́лы:// я́ко да пое́м Тя во вся ве́ки.

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Преесте́ственне Соде́теля и Спа́са,/ Бо́га Сло́ва родила́ еси́, Де́во:// те́мже Тя пое́м, и превозно́сим во вся ве́ки.

Кано́н всех святы́х, глас 8:

Припев:  Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Ра́дуйтеся му́ченицы, проро́цы, апо́столи,/ священному́ченик честны́й собо́ре:/ пра́ведных, преподо́бных же и учи́телей боже́ственный ли́че,/ с мироно́сицами жена́ми сладкопою́ще:/ о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие превозноси́те во вся ве́ки. (Дважды)

 

Припев:  Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Я́же па́че ума́ све́тлостию,/ насыща́еми святи́и боже́ственнаго весе́лия,/ и ра́дости исполня́еми,/ бо́зи быва́ете, к Бо́гу приближе́нием,/ богоде́тельным све́тлостем обща́ющеся,/ и сла́вы неизрече́нныя просвети́вшеся луча́ми,// Христа́ превозноси́те во вся ве́ки. (Дважды)

 

  Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тропарь:  Яви́вшеся, святи́и, я́ко зве́зды многосве́тлыя,/ церко́вное не́бо уясня́ете разли́чными дарова́ньми и разли́чными добро́тами,/ в пра́вде, целому́дрии, му́жестве, ра́зуме:/ Влады́ку свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: С весе́лием вся жены́ богому́дрыя, сконча́вшияся,/ пою́т Ду́хом Де́ву Пречи́стую,/ и́стинную Ма́терь Бо́жию,/ от кля́твы прама́тере Е́вы нас изба́вившую,/ благогове́йно предстоя́ще,// Тоя́ воспо́йте Плод во ве́ки.

Катава́сия, глас 4:

Хор:  Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

  О́троки благочести́выя в пе́щи/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

 

Диакон:   Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

Песнь Пресвятой Богородицы

Хор:   Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

   Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

    Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

   Честне́йшую...

   Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

   Честне́йшую...

   Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

   Честне́йшую...

   Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

   Честне́йшую...

   Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

   Честне́йшую...

Песнь 9:

Канон Воскре́сный, глас 8:

Хор:

Ирмос:  Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски,/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,// А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Боже́ственным и Безнача́льным Естество́м прост сый,/ сложи́лся еси́ прия́тием пло́ти, в Тебе́ Само́м Сию́ соста́вив, Сло́ве Бо́жий,/ и пострада́в я́ко челове́к, пребы́л еси́ кроме́ страсте́й, я́ко Бог.// Те́мже Тя во Двою́ Существу́ неразде́льно и неслия́нно велича́ем.

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Отца́ по Существу́ Боже́ственному,/ я́коже естество́м быв челове́к,/ рекл еси́ Бо́га Вы́шний, рабо́м снизходя́,/ воскре́с от гро́ба, благода́тию Отца́/ земноро́дным поло́ж, и́же по естеству́ Бо́га же и Влады́ку,// с Ни́мже Тя вси велича́ем.

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Яви́лася еси́, о Де́во Ма́ти Бо́жия,/ па́че естества́ ро́ждши пло́тию Бо́га Сло́ва,/ Его́же Оте́ц отры́гну от се́рдца Своего́ пре́жде всех век, я́ко Благ,// Его́же ны́не и теле́с превы́шша разуме́ем, а́ще и в те́ло облече́ся.

Кано́н крестовоскре́сный, глас 8:

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.


Тропарь:  Бо́жия Тя естество́м у́бо Сы́на,/ зача́таго во утро́бе све́мы Богома́тере,/ и бы́вшаго нас ра́ди Челове́ка,/ и зря́ще Тя на Кресте́ естество́м у́бо стра́ждуща челове́ческим,// безстра́стна же, я́ко Бо́га пребыва́юща, велича́ем.

 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропарь:  Разруши́ся тьма дря́хлая,/ от а́да бо возсия́ Со́лнце Пра́вды Христо́с,/ земли́ просвеща́я вся концы́,/ сия́я Божества́ све́том, Небе́сный Челове́к, Бог земны́й:// Его́же во двою́ естеству́ велича́ем.

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Ра́дости и весе́лия испо́лнь есть па́мять Твоя́,/ приступа́ющим исцеле́ния точа́щи,// и благоче́стно Богоро́дицу Тя возвеща́ющим.

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:  Псалмы́ Тя воспева́ем Благода́тная,/ и немо́лчно, е́же ра́дуйся, прино́сим:// Ты бо источи́ла еси́ всем ра́дость.

Кано́н всех святы́х, глас 8:

Припев:  Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Наде́ждею и любо́вию вооруже́нно,/ и ве́рно огражде́нно счине́ние избра́нных,/ вся мучи́телей преще́ния, му́ки, и ра́ны ра́дующеся претерпе́ша,/ благосла́вно от Христа́ обогати́вшеся,// победотворя́щаго в страда́ниих и́стины, первому́ченики. (Дважды)

Припев:  Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь:  Приста́нище спасе́ния,/ Крести́теля, апо́столы, проро́ки/ и му́ченики с по́стники,/ боже́ственныя учи́тели и свяще́нники,/ патриа́рхов же собра́ние, и священному́ченики благосла́вныя,/ жены́ боголюби́выя, преподо́бныя и пра́ведныя// ны́не досто́йно восхва́лим. (Дважды)

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  Огне́м искуси́вшеся искуше́ний,/ и сластьми́ не прельсти́вшеся, ра́дуетеся чи́сте,/ престо́лу Влады́чню светови́дному предстоя́ще,/ сла́внии собо́ри святы́х на небесе́х,/ разреши́вшимся зерца́лом,// се́ни же мимоше́дшей и́стинными явле́ньми.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Яви́лася еси́ разстоя́щимся совокупи́тельная:/ Тобо́ю бо а́нгелом единосе́льницы на небесе́х челове́цы бы́ша вои́стинну,/ и свиде́тельствуют чи́нове всех святы́х,// ны́не с ни́ми пою́ще Твое́ Рождество́, Де́во Богоро́дице, в ве́чных пе́снех.

Катава́сия, глас 4:

Хор:  Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Ексапостила́рий воскре́сный пе́рвый:

  Со ученики́ взы́дем на го́ру Галиле́йскую,/ ве́рою Христа́ ви́дети/ глаго́люща власть прия́ти вы́шних и ни́жних, научи́мся:/ ка́ко учи́т креща́ти во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, язы́ки вся,// и пребыва́ти с таи́нники, я́коже обеща́ся, до сконча́ния ве́ка.

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свети́лен всех святы́х:

  Крести́теля и Предте́чу,/ апо́столы, проро́ки, му́ченики,/ священнонача́льники же, по́стники/ и преподо́бныя, священному́ченики,/ ку́пно боголюби́выя жены́ и пра́ведныя вся, и а́нгелов чи́ны,/ до́лжно пе́сньми увязе́м моля́щеся,// сла́ву сих получи́ти от Христа́ Спа́са.

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен Трио́ди:

  И́же горе́ прославля́емый боже́ственне от а́нгелов,/ от недр О́тчих, Пречи́стая, не отсту́пль неизрече́нно, с до́льними поживе́:/ Ты же Сего́ была́ еси́ спасе́ния хода́таица,/ от чи́стых Твои́х крове́й Сему́, Чи́стая, па́че сло́ва плоть заимода́вши.// Его́же моли́ рабо́м Твои́м избавле́ние да́ти прегреше́ний.

Хвали́тны псалмы́, глас 8:

Хор:  Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

  Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Чтец:  Стихиры воскресные, глас 8:

На 8. Стих:  Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Стихира:  Го́споди, а́ще и суди́лищу предста́л еси́ от Пила́та суди́мый,/ но не отступи́л еси́ от престо́ла со Отце́м седя́:/ и воскре́с из ме́ртвых,/ мир свободи́л еси́ от рабо́ты чужда́го,// я́ко Щедр и Человеколю́бец.

 

Стих:  Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Стихира:  Го́споди, а́ще и я́ко ме́ртва/ во гро́бе иуде́и положи́ша,/ но я́ко Царя́ спя́ща во́ини Тя стрежа́ху,/ и я́ко живота́ сокро́вище, печа́тию печа́таша,/ но воскре́сл еси́,// и по́дал еси́ нетле́ние душа́м на́шым.

 

На 6. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихира:  Го́споди, ору́жие на диа́вола/ Крест Твой дал еси́ нам:/ трепе́щет бо и трясе́тся, не терпя́ взира́ти на си́лу Его́:/ я́ко ме́ртвыя возставля́ет, и смерть упраздни́./ Сего́ ра́ди покланя́емся// погребе́нию Твоему́ и воста́нию.

Стих:  Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихира:  А́нгел Твой, Го́споди,/ Воскресе́ние пропове́давый,/ стра́жи у́бо устраши́,/ жена́м же возгласи́, глаго́ля:/ что и́щете Жива́го с ме́ртвыми;/ воскре́се Бог сый,// и вселе́нней жизнь дарова́.

На 4. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стихира:   Пострада́л еси́ Кресто́м, Безстра́стный Божество́м,/ погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное,/ да нас свободи́ши от рабо́ты вра́жия,/ и обезсме́ртив оживотвори́ши нас Христе́ Бо́же,// воскресе́нием Твои́м, Человеколю́бче.

  Стихиры всех святых, глас 4, подо́бен: «Я́ко до́бля…»:

Стих:  Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стихира:  Святы́я Госпо́дь и́же на земли́ удиви́:/ Того́ бо ра́ны и страда́ния в пло́ти восприя́ша,/ в сих крася́щеся,/ и боже́ственными удобре́ньми явле́нно удобря́еми:/ я́же воспои́м я́ко неувяда́ющия цве́ты,/ я́ко зве́зды непреле́стныя Це́ркве,// я́ко во́льная заколе́ния.

Стих:  Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их.

Стихира:  С проро́ки апо́столи,/ с преподо́бными учи́телие,/ со священному́ченики вси пра́веднии,/ и жен пострада́вшее, и любо́вию пости́вшееся святы́х мно́жество,/ и пра́ведных чи́нове,/ да восхва́лятся свяще́нными пе́сньми,/ я́ко го́рняго Ца́рствия насле́дницы,// я́ко рая́ жи́телие.

Стих:  Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев.

Стихира:  И́же зе́млю онебеси́вшии доброде́телей све́тлостию,/ и́же Христо́ву смерть подража́вшии,/ безсме́ртия хода́тайственный путь ше́ствовавшии,/ и́же стра́сти челове́ком рукоде́йствием благода́ти очи́стившии,/ и́же во всем ми́ре единоду́шно страда́льчествовавшии,// до́блественне да восхва́лятся му́ченицы.

  Стихира утренняя евангельская первая, глас 1:

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

  На го́ру ученико́м иду́щим за земно́е вознесе́ние,/ предста́ Госпо́дь, и поклони́вшеся Ему́,/ и да́нныя вла́сти везде́ научи́вшеся,/ в поднебе́сную посыла́хуся/ пропове́дати е́же из ме́ртвых воскресе́ние,/ и е́же на небеса́ возше́ствие:/ и́мже и во ве́ки спребыва́ти нело́жный обеща́ся Христо́с Бог,// и Спас душ на́ших.

   Глас 2:

  И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

  Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вши та́ко, сла́ва Тебе́.

 

 

Славосло́вие вели́кое:

Хор:   Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

  На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.
 Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

  Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

  Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)

  Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Тропа́рь воскре́сный, глас 2:

Хор:  Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да,/ разруши́л еси́ осужде́ние сме́рти, Го́споди,/ вся от сете́й врага́ изба́вивый;/ яви́вый же Себе́ апо́столом Твои́м,/ посла́л еси́ я на про́поведь,/ и те́ми мир Твой по́дал еси́ вселе́нней,// Еди́не Многоми́лостиве.

 

               [1] По уставу положено пение Непорочных (118-й псалом (17-я кафизма) на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу после него тропари «собор...».) В приходской практике вместо Непорочных на воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.

 

Буклет

Храм строим не мы а сам Господь

Copyright © 2013 - 2020 . PAW.