DSCN0268

 

Скачать для домашенго свершения

Doc-файл    pdf-для смартфона

 Скачать для церковного чтения

doc-файл    pdf- для смартфона

 

 ДЛЯ ДОМАШНЕГО (КЕЛЕЙНОГО) СОВЕРШЕНИЯ

21 ию́ня 2020 го́да.

Неде́ля 2 по Пятидеся́тнице, всех святы́х в земле́ Ру́сской просия́вших. Глас 1.

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ

Псало́м 103, предначина́тельный:

Хор: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Блаже́н муж:

Хор: Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.

     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.

     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.

     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу.

     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды) 

Го́споди, воззва́х, глас 1:

Хор: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

 Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

Чтец: Стихиры воскресные, глас 1:

На 10. Стих:       Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.

Стихира: Вече́рния на́ша моли́твы/ приими́, Святы́й Го́споди,/ и пода́ждь нам оставле́ние грехо́в,/ я́ко Еди́н еси́// явле́й в ми́ре Воскресе́ние.

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.

Стихира: Обыди́те лю́дие Сио́н,/ и обыми́те Его́,/ и дади́те сла́ву в нем Воскре́сшему из ме́ртвых:/ я́ко Той есть Бог наш,// Избавле́й нас от беззако́ний на́ших.

На 8. Стих:       Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.

Стихира: Прииди́те лю́дие,/ воспои́м, и поклони́мся Христу́,/ сла́вяще Его́ из ме́ртвых Воскресе́ние:/ я́ко Той есть Бог наш,// от пре́лести вра́жия мир Избавле́й.

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стихира: Весели́теся Небеса́,/ воструби́те основа́ния земли́,/ возопи́йте го́ры весе́лие:/ се бо Емману́ил грехи́ на́ша на Кресте́ пригвозди́,/ и живо́т дая́й, смерть умертви́,// Ада́ма Воскреси́вый, я́ко Человеколю́бец.

 Стихиры русских святых:

 Глас 3, самогла́сны:

На 6. Стих:       А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Стихира: Прииди́те, собо́ри верных,/ су́щия в земле на́шей святы́я восхва́лим:/ преподо́бныя, и иера́рхи, и кня́зи благове́рныя,/ му́ченики и священному́ченики,/ и Христа́ ра́ди юро́дивыя,/ и жен святы́х сосло́вие,/ вку́пе имену́емыя и неимену́емыя,/ си́и бо вои́стинну де́лы и словесы́, и многови́дным житие́м,/ и от Бо́га дарова́нии/ соде́лашася святи́и/ и Руси́ тезоиме́ние свя́тости пода́ша,/ и́хже и гро́бы Бог чудесы́ просла́ви,/ и ны́не несре́дственне просла́вльшему их Христу́ предстоя́ще,/ мо́лятся приле́жно о нас,// любо́вию соверша́ющих све́тлое их торжество́.

 

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Стихира: Прииди́те, правосла́вия люби́телие,/ пе́сненными добро́тами похва́лим богому́дрыя святи́телиЦеркви Русския,/ свяще́нства венцы́, благоче́стия пра́вило,/ исто́чники Боже́ственных исцеле́ний неисчерпа́емыя,/ проли́тие дарова́ний духо́вных,/ ре́ки мно́гих чуде́с,/ зе́млю Ру́сскую веселя́щия тече́нием,/ благове́рным лю́дем те́плыя посо́бники,/ и́хже ра́ди Христо́с враго́в возноше́ния низложи́,// име́яй ве́лию ми́лость.

На 4. Стих:       От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода.

Стихира: Земля́ весели́тся и Не́бо ра́дуется,/ отцы́ преподо́бнии,/ восхваля́юще по́двиги и труды́ ва́ша,/ душе́вное благомо́щие и ума́ чистоту́,/ зако́ном бо естества́ не победи́стеся./ О собо́ре святы́й и по́лче Боже́ственный,// земли́ на́шея утвержде́ние вы есте́ вои́стинну.

 

 Глас 8, самогла́сны:

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Стихира: Блаже́ннии богому́дрии кня́зие Русскии,/ правосла́вною му́дростию сия́ющии,/ доброде́телей же све́тлостию блиста́ющии,/ озаря́ете ве́рных исполне́ния,/ бесо́в тьму отгоня́юще;/ те́мже, я́ко прича́стники невече́рния благода́ти/ и насле́дия ва́шего храни́тели непосты́дныя,// вас почита́ем, досточу́днии.

На 2. Стих:       Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.

Стихира: Му́ченицы Христо́вы преблаже́ннии,/ на во́льное заколе́ние са́ми себе́ преда́сте,/ и зе́млю Ру́сскую кровьми́ ва́шими освяти́сте,/ и возду́х просвети́сте преставле́нием;/ ны́не же живете́ на Небесе́х,/ во све́те невече́рнем,// о нас всегда́ моля́щеся, богови́дцы.

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Стихира: Блаже́ннии Христа́ ра́ди юро́дивии и пра́веднии,/ на Руси Святой просия́вшии,/ вы, отверже́нием себе́ Христу́ после́довавше,/ мудре́йшим юро́дством прехи́трили есте́ диа́вола,/ сего́ связа́вше по́двиги ва́шими,/ и, бога́тство нося́ще в души́ некра́домо,/ вся Христо́ва уче́ния де́лом испо́лнисте,/ и, ны́не на Небесе́х лику́юще,/ не преста́йте моли́тися о Ру́сстей земли́// и о всех почита́ющих вас.

 Глас 1:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Весели́ся о Го́споде, Русь Правосла́вная,/ ра́дуйся и лику́й, ве́рою све́тло оде́явшися,/ телеса́ подви́жников ве́ры и свиде́телей и́стины/ в не́дрех свои́х иму́щи, я́ко сокро́вище,/ наслади́ся чуде́с, от них истека́ющих,/ и, ви́дящи полк сей святы́й,/ от ви́димых и неви́димых враго́в тя огражда́ющий,/ благода́рно Спа́су возопи́й:// Го́споди, сла́ва Тебе́.

 Глас 1:

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.           

Догматик:          Всеми́рную сла́ву,/ от челове́к Прозя́бшую,/ и Влады́ку Ро́ждшую,/ Небе́сную Дверь,/ воспои́м Мари́ю Де́ву,/ Безпло́тных песнь, и ве́рных удобре́ние:/ Сия́ бо яви́ся Не́бо, и Храм Божества́:/ Сия́ прегражде́ние вражды́ разруши́вши,/ мир введе́, и Ца́рствие отве́рзе./ Сию́ у́бо иму́ще ве́ры Утвержде́ние,/ Побо́рника и́мамы из Нея́ Ро́ждшагося Го́спода./ Дерза́йте у́бо, дерза́йте лю́дие Бо́жии:// и́бо Той победи́т враги́, я́ко Всеси́лен.

 

Све́те Тихи́й:

Хор: Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

Пареми́и:

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.

(Глава 49, 8-15):

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: во вре́мя прия́тное послу́шах тя и в день спасе́ния помого́х тебе́. И созда́х тя и дах тя в заве́т язы́ков, е́же устро́ити зе́млю и насле́дити насле́дие пусты́ни. Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те! И су́щим во тьме: откры́йтеся! На всех путе́х пасти́ся бу́дут, и на всех стезя́х па́жить их. Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, ниже́ порази́т их зной, ниже́ со́лнце, но Ми́луяй их уте́шит я́ и сквозе́ исто́чники вод проведе́т я́. И положу́ вся́кую го́ру в путь и вся́кую стезю́ в па́ству их. Се си́и издале́ча прии́дут, си́и от се́вера и мо́ря, ини́и же от земли́ Пе́рсския. Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется земля́, да отры́гнут го́ры весе́лие и хо́лми пра́вду, я́ко поми́лова Бог лю́ди Своя́ и смире́нныя люде́й уте́ши. Рече́ же Сио́н: оста́ви мя Госпо́дь, и Бог забы́ мя. Еда́ забу́дет жена́ отроча́ свое́? Или́ не поми́лует изча́дия чре́ва своего́? А́ще ли же и сих забу́дет жена́, но Аз не забу́ду тебе́, – глаго́лет Госпо́дь.

Чтец: Прему́дрости Иису́са, сы́на Сира́хова, чте́ние.

 (Глава 44, 1-14):

Чтец: Восхва́лим у́бо му́жи сла́вны и отцы́ на́ша в бытии́. Мно́гу сла́ву созда́ Госпо́дь в них вели́чием Свои́м от ве́ка. Госпо́дствующе в ца́рствиих свои́х и му́жи, имени́ти си́лою, сове́тующе ра́зумом свои́м, провеща́вшии во проро́чествах; старе́йшины люди́й в сове́тех и в ра́зуме писа́ния люди́й. Прему́драя словеса́ в наказа́нии их; и́щуще гла́са мусики́йска и пове́дающе по́вести во писа́ниих, му́жи бога́тии, обдарова́ни кре́постию, ми́рно живу́ще в жили́щих свои́х. Вси си́и в ро́дех просла́влени бы́ша, и во днех их похвала́. Суть от них и́же оста́виша и́мя, е́же пове́дати хвалы́. И суть, и́хже несть па́мяти, и погибо́ша, я́ко не су́щии, и бы́ша я́ко не бы́вше, и ча́да их по них. Но си́и му́жие ми́лостивии, и́хже пра́вды не забве́ны бы́ша, с се́менем их пребу́дет до́брое насле́дие, изча́дия их в заве́тех. Оста́ся се́мя их и ча́да их по них, до века пребу́дет се́мя их, и сла́ва их не потреби́тся. Телеса́ их в ми́ре погребе́на бы́ша, а имена́ их живу́т в ро́ды. Прему́дрость их пове́дят лю́дие, и похвалу́ их испове́сть Це́рковь.

 

Чтец: Прему́дрости Соломо́ни чте́ние.

(Глава 3, 1-9):

Чтец: Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их. И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И в ма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут: я́ко Бог искуси́ я́, и обре́те их досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле искуси́ их: и я́ко всепло́дие же́ртвенное прия́т я́. И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют, и я́ко и́скры по сте́блию потеку́т. Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́.

Сподо́би, Го́споди:

 Хор: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

 Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Лития́:

Поется стихира храма [1], зате́м:

 Стихиры русских святых:

 Глас 8, самогла́сна:

 Сра́дуйтеся с на́ми, вси ли́цы святы́х/ и вся а́нгельская чинонача́лия,/ духо́вне совоку́пльшеся,/ прии́дем и воспои́м благода́рную песнь Христу́ Бо́гу:/ се бо безчи́сленный сонм сро́дников на́ших/ предстои́т Царю́ Сла́вы/ и моле́бно хода́тайствует о нас./ Си́и суть столпи́ и красота́ ве́ры правосла́вныя;/ си́и уче́нии, и де́лы, и крове́й излия́нии/ Це́рковь Бо́жию просла́виша;/ си́и от всех преде́л земли́ на́шея возсия́ша,/ и ве́ру правосла́вную в ней/ чудесы́ и зна́мении утверди́ша,/ и во ины́я страны́ пронесо́ша,/ апо́стольски ревну́юще;/ ини́и же пусты́ни и гра́ды оби́тельми святы́ми украси́ша,/ а́нгельское житие́ показу́юще;/ мно́зи руга́нии, и ра́нами, и лю́тою сме́ртию/ от сыно́в ве́ка сего́ искуси́шася,/ мно́зи же и ине́ми ви́ды,/ во вся́цем чи́не подвиза́вшеся,/ нам терпе́ния и злострада́ния о́браз пода́ша,/ и вси вку́пе мо́лят ны́не Го́спода/ от бед изба́витися оте́честву на́шему// и всем нам спасти́ся.

 Глас 1, подо́бен: «О, ди́вное чу́до…»:

 О, ди́вное чу́до!/ Исто́чницы благоче́стия/ на Руси явля́ются,/ и путеводи́телие к Небеси́ святи́и сро́дницы нам быва́ют./ Весели́ся, Русь Правосла́вная,/ сих оте́чество земно́е./ Возопии́м, ве́рнии,/ таковы́я иму́ще в беда́х засту́пники:/ блаже́ннии и святи́и,/ Бо́га не преста́йте о нас моли́ти,// подаю́щаго ва́ми земли́ на́шей ве́лию ми́лость.

 Глас 2, подо́бен: «Егда́ от Дре́ва…»:

 Све́тите оте́честву ва́шему всегда́,/ сла́внии чудотво́рцы ру́сстии,/ я́коже зве́зды све́тлыя,/ покрыва́ете бо при́сно сие́ от па́губы враго́в/ и избавля́ете озлобле́ния и бу́ри вся́кия./ Те́мже ра́достно пра́зднует,/ ле́тнюю па́мять, блаже́ннии, соверша́юще,/ ве́рою и любо́вию пою́ще Го́спода,// вас просла́вльшаго.

 Глас 3, подо́бен: «Ве́лия муче́ния…»:

 Ве́лия святы́х Твои́х, Христе́, си́ла:/ во гробе́х бо лежа́ще,/ ду́хи прогоня́ют/ и упраздни́ша вра́жию власть,/ ве́рою Тро́ическою подви́гшеся// во благоче́стии.

 Глас 4, подо́бен: «Дал еси́…»:

 Дал еси́ зна́мение/ боя́щимся Тебе́, Го́споди,/ Крест Твой честны́й,/ и́мже ти́и, посрами́вше/ нача́ла тьмы и вла́сти,/ на Святе́й Руси́ правосла́вие утверди́ша./ Те́мже Твое́ человеколю́бное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се всеси́льне,// Спа́се душ на́ших.

 Глас 5, подо́бен: «Ра́дуйся…»:

 Прииди́те, Небе́снии предста́телие на́ши, к нам,/ ва́шего тре́бующим ми́лостивнаго посеще́ния,/ и изба́вите озло́бленныя мучи́тельскими преще́нии/ и лю́таго неи́стовства неве́рных,/ от ни́хже, я́ко пле́нницы и на́зи, гони́ми есмы́,/ от ме́ста на ме́сто ча́сто преходя́ще/ и заблужда́юще в верте́пех и гора́х./ Уще́дрите у́бо, прехва́льнии,/ и да́руйте нам осла́бу,/ утоли́те бу́рю/ и угаси́те е́же на ны негодова́ние,/ Бо́га моля́ще,// подаю́щаго ва́ми земли́ на́шей ве́лию ми́лость.

 Глас 6, подо́бен: «Все отло́жше…»:

 Все отложи́вше/ жите́йское томле́ние/ и сла́дость теку́щую презре́вше,/ крест взя́сте, я́ко и́го Боже́ственное,/ и Христу́ после́довасте,/ и к Небе́сному поко́ю чу́дно всели́стеся./ О дру́зи Христо́ви, сосу́ди честни́и,/ святи́и вси, на Руси просия́вшии,/ прииди́те посреде́ нас неви́димо,/ предначина́юще торжество́ и пе́ние/ и сподобля́юще даро́в невеще́ственных// ваш пра́здник соверша́ющих светоле́пно.

 Глас 7, подо́бен: «Не ктому́ возбраня́еми…»:

 Не лише́ни есмы́ наде́жди спасе́ния,/ святы́я бо сро́дники на́ша и́мамы,/ о нас моля́щияся.// Го́споди, сла́ва Тебе́.

 Глас 8, подо́бен: «Го́споди, а́ще и суди́щу…»:

 Го́споди,/ а́ще и нам по всему́ подо́бни бы́ша святи́и,/ но, пристра́стия земна́го отве́ргшеся,/ любо́вию к Тебе́ кре́пко привяза́шася,/ и, венча́вшеся ны́не/ руко́ю Твое́ю,// предзащища́ют ду́ши на́ша.

 Богородичен воскресный, глас 8:         

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Безневе́стная Де́во,/ Я́же Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тию,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ Твои́х рабо́в мольбы́ приими́, Всенепоро́чная,/ всем подаю́щи очище́ние прегреше́ний:/ ны́не на́ша моле́ния прие́млющи,// моли́ спасти́ся всем нам.

 

Стихи́ры на стихо́вне:

Чтец: Стихиры воскресные, глас 1:

Стихира: Стра́стию Твое́ю, Христе́,/ от страсте́й свободи́хомся,/ и воскресе́нием Твои́м из истле́ния изба́вихомся,// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Госпо́дь воцари́ся,/ в ле́поту облече́ся.

 Да ра́дуется тварь, небеса́ да веселя́тся,/ рука́ми да воспле́щут язы́цы с весе́лием:/ Христо́с бо Спас наш, на Кресте́ пригвозди́ грехи́ на́ша:/ и смерть умертви́в, живо́т нам дарова́,/ па́дшаго Ада́ма всеро́днаго Воскреси́вый,// я́ко Человеколю́бец.

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную,/ я́же не подви́жется.

 Царь сый небесе́ и земли́ непостижи́ме,/ во́лею распя́лся еси́ за человеколю́бие./ Его́же ад срет до́ле, огорчи́ся,/ и пра́ведных ду́ши прие́мша, возра́довашася:/ Ада́м же, ви́дев Тя, Зижди́теля в преиспо́дних, воскре́се./ О чудесе́! Ка́ко сме́рти вкуси́ всех жизнь;/ но я́коже восхоте́ мир просвети́ти зову́щий и глаго́лющий:// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,/ Го́споди, в долготу́ дний.

 Жены́ мироно́сицы, ми́ра нося́ща,/ со тща́нием и рыда́нием гро́ба Твоего́ достиго́ша,/ и не обре́тша Пречи́стаго Те́ла Твоего́,/ от А́нгела же уве́девша но́вое и пресла́вное чу́до,/ Апо́столом глаго́лаху:/ воскре́се Госпо́дь,// подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.

 Стихира русских святых, глас 2, подо́бен: «До́ме Евфра́фов»:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Но́вый до́ме Евфра́фов,/ уде́ле избра́нный,/ Русь Свята́я,/ храни́ ве́ру Правосла́вную,// в не́йже тебе́ утвержде́ние.

 Богородичен воскресный, глас 2:

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 О чудесе́ но́ваго всех дре́вних чуде́с!/ Кто бо позна́ ма́терь без му́жа ро́ждшую,/ и на руку́ нося́щую, всю тварь Содержа́щаго?/ Бо́жие есть изволе́ние Ро́ждшееся./ Его́же, я́ко Младе́нца, Пречи́стая,/ Твои́ма рука́ма носи́вшая,/ и Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щая,/ не преста́й моля́щи о чту́щих Тя,// уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

Моли́тва свята́го Симео́на Богоприи́мца:

Хор: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)      

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Тропа́рь, глас 4:

Хор: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ еси душ на́ших. (Дважды)

Тропа́рь ру́сских святы́х, глас 8:

 Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния,/ земля́ Ру́сская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия./ Тех моли́твами в ми́ре глубо́це// Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Псало́м 33:

Хор: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

У́ТРЕНЯ.

Шестопса́лмие:

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды)

 Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды)

Чтец:                                                                    Псалом 3:

 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

 Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

 Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

 Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

 На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

 Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

 На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:

Хор: Ка́мени запеча́тану от иуде́й/ и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́,/ воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се,/ да́руяй ми́рови жизнь./ Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче:/ сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,// сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь ру́сских святы́х, глас 8:

 Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния,/ земля́ Ру́сская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия./ Тех моли́твами в ми́ре глубо́це// Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

 

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сный, глас 8:

 И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы/ и распя́тие претерпе́в, Благи́й,/ испрове́ргий сме́ртию смерть,/ и воскресе́ние явле́й, я́ко Бог,/ не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю;/ яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве,/ приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны,// и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

Кафи́змы:

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма втора́я:

Псало́м 9:

 Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т eго́, преклони́тся и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех eго́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.

Псало́м 10:

 На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 11:

 Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшыя: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския.

Псало́м 12:

 Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

Псало́м 13:

 Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 14:

 Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, боя́щыя же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век.

Псало́м 15:

 Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до но́щи наказа́ша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.

Псало́м 16:

 Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Седа́льны воскре́сные, глас 1:

 Гроб Твой, Спа́се, во́ини стрегу́щии,/ ме́ртвии от облиста́ния я́вльшагося а́нгела бы́ша,/ пропове́дающа жена́м воскресе́ние./ Тебе́ сла́вим тли потреби́теля,/ Тебе́ припа́даем, Воскре́сшему из гро́ба,// и Еди́ному Бо́гу на́шему.

Стих: Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

 Ко Кресту́ пригво́ждься во́лею, Ще́дре,/ во гро́бе положе́н быв я́ко мертв, Животода́вче,/ держа́ву стерл еси́, Си́льне, сме́ртию Твое́ю:/ Тебе́ бо вострепета́ша вра́тницы а́довы,/ Ты совоздви́гл еси́ от ве́ка уме́ршыя,// я́ко Еди́н Человеколю́бец.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:   Гаврии́лу, веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся,/ со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка,/ в Тебе́, Святе́м Киво́те,/ я́коже рече́ пра́ведный Дави́д;/ яви́лася еси́ ши́ршая небе́с,/ поноси́вши Зижди́теля Твоего́./ Сла́ва Все́льшемуся в Тя,/ сла́ва Проше́дшему из Тебе́,// слава Свободи́вшему нас рождество́м Твои́м.

Хор: Го́споди, пом́илуй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма тре́тья:

Псало́м 17:

 Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 18:

 Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

Псало́м 19:

 Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псало́м 20:

 Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 21:

 Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псало́м 22:

 Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псалом 23:

 Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Седа́льны воскре́сные, глас 1, подо́бен: «Ка́мени запеча́тану…»:

 Жены́ ко гро́бу приидо́ша ура́нша,/ и а́нгельское явле́ние ви́девша, трепета́ху:/ гроб облиста́ жизнь, чу́до удивля́ше я́:/ сего́ ра́ди ше́дша, ученико́м пропове́даху воста́ние:/ ад плени́ Христо́с, я́ко Еди́н кре́пок и си́лен,/ и истле́вшыя вся совоздви́же,// осужде́ния страх разруши́в Кресто́м.

Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

 На Кресте́ пригвозди́лся еси́, Животе́ всех,/ и в ме́ртвых вмени́лся еси́, Безсме́ртный Го́споди,/ воскре́сл еси́ тридне́вен, Спа́се,/ совоздви́г Ада́ма от тле́ния./ Сего́ ра́ди си́лы небе́сныя вопия́ху Тебе́, Жизнода́вче Христе́:/ сла́ва Воскресе́нию Твоему́,/ сла́ва снизхожде́нию Твоему́,// Еди́не Человеколю́бче.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:   Мари́е, честно́е Влады́ки Прия́телище,/ воскреси́ ны па́дшыя в про́пасть лю́таго отча́яния, и прегреше́ний и скорбе́й,/ Ты бо еси́ гре́шным Спасе́ние и по́мощь, и кре́пкое Предста́тельство,// и спаса́еши рабы́ Твоя́.

Полиеле́й:

Хор: Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 

Велича́ние:

Духовенство:               Ублажа́ем вас,/ чудотво́рцы на́ши сла́внии,/ зе́млю Ру́сскую доброде́тельми ва́шими озари́вшии/ и о́браз спасе́ния нам// светоявле́нно показа́вшии.

Хор: Ублажа́ем вас,/ чудотво́рцы на́ши сла́внии,/ зе́млю Ру́сскую доброде́тельми ва́шими озари́вшии/ и о́браз спасе́ния нам// светоявле́нно показа́вшии.

Псало́м избра́нный[2]:

Хор: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви и пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний, возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку но́щь./ Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, во гра́де Бо́га на́шего, в горе́ святе́й Его́./ Род и род восхва́лят дела́ Твоя́ и си́лу Твою́ возвестя́т./ Великоле́пие сла́вы святы́ни Твоея́ возглаго́лют и чудеса́ Твоя́ пове́дят./ Па́мять мно́жества бла́гости Твоея́ отры́гнут и пра́вдою Твое́ю возра́дуются./ Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром./ Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние./ Возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии И́мя Твое́./ Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля./ Мне же зело́ че́стни бы́ша дру́зи Твои́, Бо́же, зело́ утверди́шася влады́чествия их./ Изочту́ их, и па́че песка́ умно́жатся./ Уве́дите, я́ко Госпо́дь, Той есть Бог наш, Той сотвори́ нас, а не мы, мы же лю́дие Его́ и о́вцы па́жити Его́./ Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́, в род и род возвещу́ и́стину Твою́ усты́ мои́ми./ Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́./ Боя́щиися Го́спода упова́ша на Го́спода, Помо́щник и Защи́титель им есть./ Ра́дуйтеся Бо́гу, Помо́щнику на́шему, воскли́кните Бо́гу Иа́ковлю./ Возра́дуемся о спасе́нии Твое́м и во И́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся./ Госпо́дь утвержде́ние люде́й Свои́х и Защи́титель спасе́ний Христа́ Своего́ есть./ О Бо́зе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т стужа́ющия нам./ Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь, и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́./ О Бо́зе похва́лимся весь день, и о И́мени Твое́м испове́мыся во век./ Земля́ даде́ плод свой, благослови́ ны, Бо́же, Бо́же наш, благослови́ ны, Бо́же, и да убоя́тся Его́ вси концы́ земли́./ Спаси́ ны, Го́споди Бо́же наш, и собери́ ны от язы́к испове́датися И́мени Твоему́ свято́му и хвали́тися во хвале́ Твое́й.// Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев, от ве́ка и до ве́ка, и реку́т вси лю́дие: бу́ди, бу́ди.

Хор: Ублажа́ем вас,/ чудотво́рцы на́ши сла́внии,/ зе́млю Ру́сскую доброде́тельми ва́шими озари́вшии/ и о́браз спасе́ния нам// светоявле́нно показа́вшии.

Тропари́ воскре́сные, глас 5:

Хор: Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся свобождша.

 Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе а́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба.

 Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним а́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

 Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ а́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/

 Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./

 Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Ипакои́, глас 1:

Чтец: Разбо́йничо покая́ние рай окра́де,/ плачь же мироно́сиц ра́дость возвести́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,// подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

Седа́льны ру́сских святы́х:

 Глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь…»:

 Мужа́йся, Христо́ва Це́рковь,/ и держа́вствуй над всу́е борю́щими!/ Христо́ви бо дру́зи о тебе́ пеку́тся,/ и предстоя́ще, и обстоя́ще,/ и́хже о́бщий пра́здник ны́не// соверша́еши све́тло.

 

 Глас 1, подо́бен: «Ка́мени запеча́тану…»:

 А́ще и глаго́лют сы́нове ве́ка сего́:/ прииди́те, отста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́,/ но Ца́рство Госпо́дне и еще́ держа́вствовати и́мать,/ де́рзость враго́в отража́ющее./ Те́мже настоя́щее торжество́ све́тло пра́зднующе,/ Еди́ному Царю́ и Бо́гу на́шему возопии́м:/ сла́ва Тебе́, Русь Правосла́вием освяти́вшему;/ сла́ва Тебе́, святы́я мно́гия в ней просла́вльшему;// сла́ва Тебе́, и доны́не ве́рным кре́пость да́рующему.

 Глас 5:

 Красу́йся, свети́ся, Русь Правосла́вная, луча́ми Креста́,/ его́же и́маши всем ве́рным храни́теля,/ ты же мно́жество все де́монское,// тьмы испо́лньшееся, отве́ргни.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Глас 3, подо́бен: «Да веселя́тся…»:

 Све́тло соверша́юще настоя́щее торжество́,/ восхва́лим и Андре́я Первозва́ннаго,/ я́ко Ру́сския земли́ апо́стола,/ пе́рваго ева́нгельским благове́стием сию́ огласи́вшаго,/ той бо, я́коже дре́вле пра́отцем на́шим,/ та́ко и нам ны́не взыва́ет:// прииди́те, обрето́хом Жела́емаго.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Богоро́дичен, глас 4:

 Я́ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с/ стяжа́вше Тя, раби́ Твои́, Богоро́дице Пречи́стая,/ сопроти́вных ополче́ния низлага́ем./ Те́мже мо́лим Тя:/ мир земли́ Ру́сстей да́руй// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Степе́нна, глас 1

1 Антифо́н

Хор: Внегда́ скорбе́ти ми, услы́ши моя́ боле́зни,// Го́споди, Тебе́ зову́. (Дважды)

 Пусты́нным непреста́нное Боже́ственное жела́ние быва́ет,// ми́ра су́щим су́етнаго кроме́. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Свято́му Ду́ху честь и сла́ва,/ я́коже Отцу́ подоба́ет, ку́пно же и Сы́ну,// сего́ ра́ди да пое́м Тро́ице Единодержа́вие.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Свято́му Ду́ху честь и сла́ва,/ я́коже Отцу́ подоба́ет, ку́пно же и Сы́ну,// сего́ ра́ди да пое́м Тро́ице Единодержа́вие.

2 Антифо́н.

Хор: На го́ры Твои́х возне́сл еси́ мя зако́нов,// доброде́тельми просвети́, Бо́же, да пою́ Тя. (Дважды)

 Десно́ю Твое́ю руко́ю прии́м Ты, Сло́ве,/ сохрани́ мя, соблюди́,// да не огнь мене́ опали́т грехо́вный. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Десно́ю Твое́ю руко́ю прии́м Ты, Сло́ве,/ сохрани́ мя, соблюди́,// да не огнь мене́ опали́т грехо́вный.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Десно́ю Твое́ю руко́ю прии́м Ты, Сло́ве,/ сохрани́ мя, соблюди́,// да не огнь мене́ опали́т грехо́вный.

3 Антифо́н

Хор: О ре́кших мне, вни́дем во дворы́ Госпо́дни,// возвесели́ся мой дух, сра́дуется се́рдце. (Дважды)

 В дому́ Дави́дове страх вели́к:/ та́мо бо престо́лом поста́вленным,// су́дятся вся племена́ земна́я, и язы́цы. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Свято́му Ду́ху, честь, поклоне́ние, сла́ву и держа́ву,/ я́коже Отцу́ досто́ит, и Сы́нови подоба́ет приноси́ти:// Еди́ница бо есть Тро́ица Естество́м, но не Ли́цы.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Свято́му Ду́ху, честь, поклоне́ние, сла́ву и держа́ву,/ я́коже Отцу́ досто́ит, и Сы́нови подоба́ет приноси́ти:// Еди́ница бо есть Тро́ица Естество́м, но не Ли́цы.

чте́ние Ева́нгелия

(Евангелие воскресное 2-е, Мк., зач.70)             

Иере́й: Во вре́мя о́но, мину́вши суббо́те, Мари́а Магдали́на и Мари́а Иа́ковля и Саломи́а купи́ша арома́ты, да прише́дша пома́жут Иису́са. И зело́ зау́тра во еди́ну от суббо́т приидо́ша на гроб, возсия́вшу со́лнцу, и глаго́лаху к себе́: кто отвали́т нам ка́мень от две́рий гро́ба? И воззре́вша ви́деша, я́ко отвале́н бе ка́мень: бе бо ве́лий зело́. И вше́дша во гроб, ви́деша ю́ношу седя́ща в десны́х, оде́яна во оде́жду белу́: и ужасо́шася. Он же глаго́ла им: не ужаса́йтеся: Иису́са и́щете Назаряни́на распя́таго: воста́, несть зде: се, ме́сто, иде́же положи́ша Его́: но иди́те, рцы́те ученико́м Его́ и Петро́ви, я́ко варя́ет вы в Галиле́и: та́мо Его́ ви́дите, я́коже рече́ вам. И изше́дша бежа́ша от гро́ба: имя́ше[3] же их тре́пет и у́жас: и ни кому́же ничто́же ре́ша: боя́хубося.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас 6:

 Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.

Псало́м 50:

Чтец: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

 Глас 6:

Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

 Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

Стихи́ра воскре́сная, глас 6:

 Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и ве́лию ми́лость.

Хор: Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Канон:

Песнь 1:

Канон Воскре́сный, глас 1:

Хор:

Ирмос: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ Боголе́пно в кре́пости просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́,// Изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: И́же рука́ма пречи́стыма от пе́рсти/ богоде́тельне испе́рва созда́в мя,/ ру́це распросте́рл еси́ на кресте́,/ от земли́ взыва́я тле́нное мое́ те́ло,// е́же от Де́вы прия́л еси́.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Умерщвле́ние подъя́л еси́ мене́ ра́ди,/ и ду́шу сме́рти пре́дал еси́,/ И́же вдохнове́нием боже́ственным ду́шу ми вложи́вый,/ и отреши́в ве́чных уз, и совоскреси́в// нетле́нием просла́вил еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Ра́дуйся, благода́ти исто́чниче,/ ра́дуйся ле́ствице, и две́ре небе́сная,/ ра́дуйся све́щнице, и ру́чко злата́я, и горо́ несеко́мая,// Я́же Жизнода́вца Христа́ ми́рови ро́ждшая.

Кано́н Богоро́дицы, глас 1:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ку́ю Ти досто́йную песнь на́ше принесе́т неможе́ние?/ то́чию обра́довательную,/ е́йже нас Гаврии́л та́йно научи́л есть:// ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, Ма́ти Неневе́стная.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Присноде́ве и Ма́тери Царя́ вы́шних сил,/ от чисте́йша се́рдца, ве́рнии, духо́вне возопии́м:// ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, Ма́ти Неневе́стная.

Кано́н ру́сским святы́м, глас 8:

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Вси в пе́снех духо́вных воспои́м согла́сно/ во благоче́стии просия́вшия Боже́ственныя отцы́ на́ша,/ я́же изнесе́ Ру́сския земли́ вся́ко ме́сто и страна́// и я́же Це́рковь Ру́сская воспита́.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Ра́дуйтеся, святи́телие седмочи́сленнии:/ Васи́лие, Ефре́ме, Евге́ние, Елпи́дие, Агафодо́ре, Ефе́рие и Капито́не,/ в Херсо́не епи́скопствовавшии// и зе́млю на́шу кровьми́ свои́ми освяти́вшии.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Прииди́те, мучениколю́бцы ве́рнии,/ пе́сньми почти́м первому́ченики ру́сския, Фео́дора и ю́наго Иоа́нна,// и́долом не послужи́вшия и кро́ви своя́ за Христа́ да́вшия.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Вели́чие на́ше и похвала́ ты еси́, О́льго Богому́драя,/ тобо́ю бо свободи́хомся от бесо́вскаго прельще́ния,// не преста́й и ны́не моли́ти за лю́ди, я́же Бо́гу привела́ еси́.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Ра́дуйся и весели́ся, ра́бе Христо́в,/ кня́же вели́кий и му́дрый Влади́мире, просвети́телю наш,/ тобо́ю бо изба́вихомся от душепа́губнаго идолослуже́ния,// те́мже, ра́дуйся, вопие́м тебе́.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Сия́ет, я́ко звезда́ на небеси́, Бо́жий иера́рх Михаи́л,/ зе́млю Ру́сскую просвети́вый све́том позна́ния Боже́ственныя ве́ры// и Влады́це приведы́й лю́ди но́вы, ба́нею креще́ния обновле́нны.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: О блаже́ннии страстоте́рпцы Христо́вы,/ кня́зие Бори́се, Гле́бе, и И́горе, и Михаи́ле с боля́рином Фео́дором!/ Не забу́дите оте́чества ва́шего, глад и озлобле́ние отгони́те,// от грехопаде́ний междоусо́бий изба́вите ны.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен:  С чи́нми а́нгел, Влады́чице,/ со проро́ки, и апо́столы, и со все́ми святы́ми/ за ны, гре́шныя, Бо́гу помоли́ся,// Твоего́ Покро́ва пра́здник Церкви Русской просла́вльшия.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3:

Канон Воскре́сный, глас 1:

Хор:

Ирмос: Еди́не ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь/ и ми́лостивно в не вообра́жся,/ препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й,/ одушевле́нный хра́ме// неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Бог Сый мне, Бла́же, па́дшаго уще́дрил еси́,/ и сни́ти ко мне благоволи́в, возне́сл мя еси́ распя́тием,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й:// Хра́ме одушевле́нный неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, Человеколю́бче.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Живо́т ипоста́сный Христе́ сый,/ в истле́вша мя, я́ко Милосе́рдый Бог, обо́лкся,/ в персть сме́ртную соше́д, Влады́ко,/ сме́ртную держа́ву разруши́л еси́,/ и мертв тридне́вен воскре́с,// в нетле́ние мя обле́кл еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Бо́га заче́нши во чре́ве, Де́во, Ду́хом Пресвяты́м,/ пребыла́ еси́ неопали́ма,/ поне́же Тя купина́ законополо́жнику Моисе́ю,/ пали́мую нежего́мо, я́ве предвозвести́,// огнь нестерпи́мый прие́мшую.

Кано́н Богоро́дицы, глас 1:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: О́блак Тя ле́гкий нело́жно, Де́во, имену́ем,/ проро́ческим возсле́дующе рече́нием:/ прии́де бо на Тебе́ Госпо́дь/ низложи́ти еги́петския пре́лести рукотворе́ния,// и просвети́ти сим служа́щия.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Тя запеча́танный вои́стинну лик проро́ческий исто́чник,/ и заключе́нную дверь именова́, де́вства Твоего́, Всепе́тая,/ я́вственне зна́мения нам пи́шуще:// е́же сохрани́ла еси́ и по рождестве́.

Кано́н ру́сским святы́м, глас 8:

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Пропове́дует пресла́вно и па́че трубы́ вопие́т/ вели́кая Ла́вра Пече́рская,/ тобо́ю нача́ло прии́мшая, о́тче преподо́бне, Анто́ние сла́вне,// всех мона́хов Церкви Русския первонача́льниче.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Воспои́м све́тло мона́шескаго о́бщаго жития́/ в Ру́сстей земли́ устрои́теля, блаже́ннаго Феодо́сия,/ с ним и Не́стора, достопа́мятных дея́ний списа́теля,// и Али́пия, живописа́ния на Руси нача́льника.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Рай мы́сленный еси́, Пече́рская свята́я горо́,/ умно́жившая духо́вная древеса́, блаже́нныя отцы́,/ и́хже исчести́ по еди́ному не могу́ще,// о всех вку́пе хвалу́ принесе́м Еди́ному Влады́це.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Анто́ние, Иоа́нне и Евста́фие, тве́рдии испове́дницы правосла́вныя ве́ры,/ издре́вле в земле Русско-Лито́встей насажде́ннии,/ моли́твами ва́шими от зловре́дных инове́рных мудрова́ний// соо́тчичей ва́ших и всех нас огражда́йте.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Хода́таи бу́дите за оте́чество ва́ше земно́е,/ Афана́сие преподобному́чениче, и ты, о́троче Гаврии́ле,/ научи́те у́бо и нас Правосла́вие дерзнове́нно испове́дати// и стра́ха вра́жия не боя́тися.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Да почти́тся И́ов преподо́бный, Ла́вры Поча́евския украше́ние,/ вку́пе со все́ми уго́дники и чудотво́рцы Волы́нскими,// де́лы свои́ми и чудесы́ облиста́вшии пресла́вно земли́ на́шея концы́.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Пе́сньми свяще́нными восхва́лим Афана́сия, Царегра́дскаго святи́теля,/ свое́ благослове́ние земли́ нашей прине́сшаго// и честны́я своя́ мо́щи нам оста́вльшаго.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен:  Се вре́мя заступле́ния Пресвяты́я Богоро́дицы прии́де,/ умно́жившимся собла́зном,/ се вре́мя на́ших к Ней воздыха́ний, о бра́тие,/ рцем у́бо от всего́ се́рдца на́шего:// Влады́чице, Влады́чице, помози́ лю́дем Твои́м.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би.

 

Конда́к ру́сских святы́х, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь…»:

 Днесь лик святы́х, в земли́ на́шей Бо́гу угоди́вших, предстои́т в Це́ркви/ и неви́димо за ны мо́лится Бо́гу./ А́нгели с ним славосло́вят,/ и вси святи́и Це́ркве Христо́вы ему́ спра́зднуют,/ о нас бо мо́лят вси ку́пно// Преве́чнаго Бо́га.

И́кос:

 Еде́мскаго рая́ древеса́ добропло́дная и кра́сная яви́шася святи́и,/ цве́ты благово́нныя уче́ний и плоды́ дел творя́щии,/ от ни́хже ду́ши на́ша пита́ются и глад наш духо́вный утоля́ется,/ прииди́те у́бо, притеце́м под сень их и ублажи́м их,/ я́ко страны́ на́шея отра́ду и украше́ние и я́ко жития́ о́браз нам и начерта́ние,// ти́и бо венцы́ прия́ша нетле́нныя от Преве́чнаго Бо́га.

Седа́лен ру́сских святы́х, глaс 7:

 Нощне́й тьме огустева́ющей, умножа́ется зве́здный блеск,/ и к тому́ о́чи заблу́ждших ра́достно возво́дятся./ Та́ко и умно́жившейся на земли́ грехо́вней тьме,/ возведе́м горе́ о́чи на́ши, бра́тие,/ и, сия́ние духо́вных звезд, зе́млю на́шу озаря́ющих, узре́вше,/ к Небе́сному оте́честву потщи́мся,// его́же да не лиши́т Госпо́дь нас, гре́шных, моли́твами святы́х Свои́х.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Седа́лен ри́зы Госпо́дней, глaс 4:

 Притеце́м, ве́рнии, к Боже́ственней и цельбоно́сней ри́зе Спаси́теля на́шего Бо́га,/ благоизво́лившаго сию́ пло́тию носи́ти и на Кресте́ Святу́ю Свою́ Кровь излия́ти,/ е́юже искупи́ нас от рабо́ты вра́жия./ Те́мже благода́рственно вопие́м Ему́:/ спаси́ Первосвяти́теля на́шего и архиере́и,/ Оте́чество на́ше и вся лю́ди честно́ю Твое́ю ри́зою защити́// и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Песнь 4:

Канон Воскре́сный, глас 1:

Хор:

Ирмос: Го́ру Тя благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/ прозорли́выма Авваку́м/ усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му,/ во Спасе́ние на́ше// и обновле́ние.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Кто сей Спас и́же из Едо́ма и́сходя, вене́ц нося́ терно́вен,/ очервле́нну ри́зу имы́й, на дре́ве ви́ся;/ Изра́илев есть Сей Святы́й,// во Спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Ви́дите лю́дие непокори́вии, и устыди́теся:/ Его́же бо я́ко злоде́я вы вознести́ на крест у Пила́та испроси́сте умовре́дне,// сме́рти разруши́в си́лу, боголе́пно воскре́с из гро́ба.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Дре́во Тя, Де́во, жи́зни ве́мы:/ не бо сне́ди плод смертоно́сный челове́ком из Тебе́ прозябе́,/ но живота́ присносу́щнаго наслажде́ние,// во Спасе́ние нас пою́щих Тя.

Кано́н Богоро́дицы, глас 1:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Слы́ши чуде́с не́бо, и внуша́й земле́,/ я́ко Дщи пе́рстнаго у́бо па́дшаго Ада́ма, Бо́гу нарече́на бысть,/ и Своему́ Соде́телю Роди́тельница,// на Спасе́ние на́ше и обновле́ние.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Пое́м вели́кое и стра́шное Твое́ та́инство,/ преми́рных бо утаи́вся чинонача́лий,/ на Тя И́же сый сни́де я́ко дождь на руно́, Всепе́тая,// на Спасе́ние нас пою́щих Тя.

Кано́н ру́сским святы́м, глас 8:

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Первонача́льника и устрои́теля гра́да Москвы́,/ блаже́нне кня́же Дании́ле, показа́ тя Госпо́дь,/ к Нему́ же непреста́нно моля́ся, град твой охраня́й,/ зе́млю на́шу от бед спаса́й,// правосла́вныя же ру́сския лю́ди посеща́ти ми́лостивно не преста́й.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Мо́лим вас, святи́телие Христо́вы/ Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе и Инноке́нтие,/ Фо́тие, Киприа́не и Феогно́сте и вси про́чии Моско́встии чудотво́рцы:/ душе́вное смуще́ние и печа́ли на́шея бу́рю разори́те// и тишину́ нам пода́йте ва́шими к Бо́гу моли́твами.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: И первопресто́льник Русския Це́ркве, и испове́дник Правосла́вныя ве́ры,/ и обличи́тель грехолюби́вых и мяте́жных,/ и строи́тель Ру́сския земли́ был еси́, святи́телю Ермоге́не,/ и за сие́ темни́цею и гла́дом му́чимь был еси́ и прие́мь от Бо́га неувяда́емый вене́ц,// со святи́тели и му́ченики весели́шися.

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Ра́дуется сла́вный град Москва́, и весе́лия исполня́ется вся Русь Свята́я,/ на твоя́ моли́твы наде́ющеся, Се́ргие Богоблаже́нне,/ оби́тель же твоя́ красу́ется,// храня́щи честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сокро́вище свяще́нное.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Пе́сньми свяще́нными восхва́лим преподо́бнаго Ни́кона, послуша́ния рачи́теля,/ с ни́мже воспои́м Михе́я, Са́вву и Диони́сия, Стефа́на, Андрони́ка и Са́вву и вся преподо́бныя ученики́ и собесе́дники вели́каго Се́ргия,// и́хже моли́твами Це́рковь Ру́сская утвержда́ется.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: О прему́дрии и блаже́ннии Васи́лие, Макси́ме и Иоа́нне Моско́встии/ и вси Христа́ ра́ди юро́дивии на Руси просиявшии, чу́днии житие́м и ра́зумом,/ мо́лим вас приле́жно:/ моли́те Христа́ Бо́га на́шего за земно́е оте́чество ва́ше// и всем ве́рным спасе́ние испроси́те.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Но́вый сто́лпник в де́бри Калу́жстей яви́лся еси́, преподо́бне Ти́хоне,/ и ку́пно с преподо́бным Пафну́тием, и́ночества стро́гим ревни́телем, и блаже́нным Лавре́нтием/ ко гра́ду Го́рнему в стране́ твое́й путь ве́рный проложи́л еси́,// на не́мже упаси́ и нас моли́твами твои́ми.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен:  Подо́бием ико́ны И́верския не то́чию Афо́н просвеща́ется,/ но и град Москва́ украша́ется и ини́и гра́ди и ве́си освяща́ются,/ от тоя́ чуде́сную по́мощь прие́млюще и исто́чник утеше́ния в ней обрета́юще,// и нам, Блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския отве́рзи.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́ди Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию/ и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5:

Канон Воскре́сный, глас 1:

Хор:

Ирмос: Просвети́вый сия́нием прише́ствия Твоего́, Христе́,/ и освети́вый Кресто́м Твои́м/ ми́ра концы́,/ сердца́ просвети́/ све́том Твоего́ Богоразу́мия,// правосла́вно пою́щих Тя.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Па́стыря овца́м вели́каго и Го́спода,/ иуде́и дре́вом кре́стным умертви́ша:/ но Той я́ко о́вцы, ме́ртвыя, во а́де погребе́нныя,// держа́вы сме́ртныя изба́ви.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Кресто́м Твои́м мир благовести́в,/ и пропове́дав пле́нным, Спа́се мой, оставле́ние,/ держа́ву иму́щаго посрами́л еси́, Христе́:// на́га, обнища́вша показа́вый Боже́ственным воста́нием Твои́м.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Проше́ния ве́рно прося́щих, Всепе́тая, не пре́зри:/ но приими́, и сия́ доноша́й Сы́ну Твоему́, Пречи́стая,/ Бо́гу Еди́ному Благоде́телю,// Тебе́ бо Предста́тельницу стяжа́хом.

Кано́н Богоро́дицы, глас 1:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Веселя́тся небе́сныя си́лы зря́ще Тя:/ ра́дуются с ни́ми челове́ков собра́ния:/ Рождество́м бо Твои́м совокупи́шася, Де́во Богоро́дице,// е́же досто́йно сла́вим.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Да дви́жатся вси язы́цы челове́честии и мы́сли,/ к похвале́ челове́ческаго вои́стинну удобре́ния,/ Де́ва предстои́т я́ве сла́вящи,// ве́рою Тоя́ пою́щих чудеса́.

Кано́н ру́сским святы́м, глас 8:

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Вели́каго Нова́гра́да первопа́стырие,/ Ники́то, Ни́фонте, Иоа́нне, Феокти́сте,/ Моисе́е, Евфи́мие, Ио́но и Серапио́не, и про́чии чу́днии святи́телие,/ в дому́ Прему́дрости Бо́жия, я́ко фи́никсы, процвели́ есте́,// словесы́ благопло́дными и непоро́чным житие́м.

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Све́тло да похва́лятся кня́зие Новгоро́дстии,/ Влади́мир, Святы́я Софи́и пречу́дныя устрои́тель,/ с ма́терию свое́ю А́нною, и Мстисла́в, и Фео́дор,/ с ни́ми же и вси от ро́да князе́й Русских житие́м богоуго́дным просия́вшии,// Боже́ственными да воспою́тся пе́сньми.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Ди́внаго Варлаа́ма, вели́ка Нова́гра́да сла́ву и украше́ние, моли́твенника нашего,/ и Анто́ния сла́внаго, от ве́тхаго Ри́ма на ка́мени по волна́м морски́м преплы́вшаго,/ Са́вву же, и Ефре́ма, и Михаи́ла// кто досто́йно просла́вит от земны́х?

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Еде́мскаго рая́, прииди́те, ви́дим цве́ты присножи́зненныя и богопрозябе́нныя,/ по́двиги оте́ц, в преде́лех Новгоро́дских просия́вших,// и́хже есть еди́н Де́латель Госпо́дь.

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Все́волод кро́ткий и Довмо́нт, Пско́ву стена́ необори́мая,/ и Нико́ла блаже́нный и Корни́лий преподо́бный,/ святы́м креще́нием чудь Ливо́нскую просвети́вый,// пе́сньми да воспою́тся.

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Ве́ру правосла́вную пред лати́ны пропове́давшии,/ к ве́чным востеко́ша оби́телем Иси́дор пресви́тер/ и с ним собо́р му́ченический во Ю́рьеве, гра́де Ливо́нстем,// Царю́ царе́й ны́не предстоя́ще, мо́лятся о нас, почита́ющих па́мять их.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Авраа́мия Богоно́снаго, Смоле́нска украше́ние,/ и Евфроси́нию, ра́дование По́лотское и де́вам сия́ние,/ Христе́ мой, Тебе́ приво́дим моли́твенники,// и́хже ра́ди спаси́ нас.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен:  Засту́пница те́плая иногда́ вели́кому Нову́гра́ду была́ еси́/ и ненаде́ющихся наде́жда и люде́й бе́дствующих Помо́щница,/ и ны́не о́ком милосе́рдным при́зри на нас/ и, ско́рби на́ша ви́девши и воздыха́ние услы́шавши,// зна́мение ми́лости яви́ нам, Пречи́стая.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая.

Песнь 6:

Канон Воскре́сный, глас 1:

Хор:

Ирмос: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/ вмени́хомся,/ я́ко о́вцы заколе́ния,/ спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш,// Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Согреше́нием первозда́ннаго, Го́споди, лю́те уязви́хомся,/ ра́ною же исцели́хомся Твое́ю,/ е́юже за ны уязви́лся еси́, Христе́:// Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Возве́л ны еси́ из а́да, Го́споди,/ ки́та уби́в всея́дца, Всеси́льне,/ Твое́ю держа́вою низложи́в того́ си́лу:// Ты бо Живо́т, и Свет еси́, и Воскресе́ние.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Веселя́тся о Тебе́, Де́во Пречи́стая,/ ро́да на́шего пра́отцы, Еде́м восприе́мше Тобо́ю,/ его́же преступле́нием погуби́ша:// Ты бо, Чи́стая, и пре́жде Рождества́, и по Рождестве́ еси́.

Кано́н Богоро́дицы, глас 1:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Предстоя́т раболе́пне Рождеству́ Твоему́ чи́ни небе́снии,/ дивя́щеся досто́йно Твоему́ безсе́менному Рождеству́, Присноде́во:// Ты бо, Чи́стая, и пре́жде Рождества́, и по Рождестве́ еси́.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Воплоти́ся пре́жде сый Безпло́тен, Сло́во из Тебе́, Пречи́стая,/ вся́ческая во́лею творя́й,// безтеле́сных во́инства приведы́й от небытия́, я́ко Всеси́лен.

Кано́н ру́сским святы́м, глас 8:

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Ева́нгельски Христа́ возлюби́вше,/ преподо́бнии Зоси́мо, Савва́тие, Ге́рмане, Ирина́рше, Елеаза́ре и про́чии Солове́цтии чудотво́рцы,/ ми́ра отврати́стеся, в непроходи́мыя и пусты́я о́стровы Солове́цкия заше́дше,/ вся́кия доброде́тели о́бразу навыко́сте,/ му́дрей пчеле́ подо́бящеся,// и селе́ние, досто́йное прия́ти Ду́ха Свята́го, бы́сте, прему́дрии.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Вели́каго в чудесе́х преподо́бнаго Три́фона воспои́м, Лопа́рскаго просвети́теля,/ в после́дних конце́х се́верныя страны́ от го́рькаго ра́бства бесо́вскаго лю́ди изба́вльшаго/ и святы́м креще́нием возроди́вшаго.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Ра́дуйся, пусты́не, пре́жде безпло́дная и необита́емая,/ по́слежде же, я́ко крин, процве́тшая и и́нок мно́жество возрасти́вшая!/ Взыгра́йте, го́ры Валаа́ма и вся древа́ дубра́вная,/ хва́ляще с на́ми Се́ргия и Ге́рмана, вку́пе же и Арсе́ния со Алекса́ндром Сви́рским,// отцы́ всехва́льныя.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Жития́ сего́ непостоя́нную пучи́ну немяте́жно преше́л еси́, преподо́бне Кири́лле,/ ко́рмчую Ма́терь Бо́жию име́я,/ и ты, Ио́сифе, Во́лоцкая похвало́, и Ни́ле нестяжа́телю,/ на воде́ поко́йне и на зла́це воздержа́ния учени́к ва́ших стада́ му́дре упасли́ есте́,// и ны́не с ни́ми моли́теся о чту́щих па́мять ва́шу.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Я́ко зве́зды вели́кия, просия́ша в мона́шеских собо́рех/ Анто́ний Си́йский и Три́фон Вя́тский,/ Дими́трий на Прилу́це и Амфило́хий и Диони́сий, похвала́ Глуши́цкая,/ Григо́рий Пе́льшемский, Па́вел, и Се́ргий, и Корни́лий Волого́дстии,// я́ко луча́ми, сия́юще доброде́тельми жития́ своего́, преподо́бнии.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Богови́дно пожи́вше, пусты́ни, я́ко гра́ды, сотвори́ли есте́,/ Мака́рие, Варна́во и Ти́хоне, Авраа́мие и Генна́дие./ Те́мже вку́пе с про́чими отцы́, в преде́лех Костромски́х и Яросла́вских просия́вшими,/ ублажа́ем вас и мо́лим:/ моли́те Го́спода, да не лиши́т и нас его́же ны́не наслажда́етеся боговиде́ния// в ве́чнем гра́де Небе́снаго Царя́.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Лику́й, Фиваи́до Ру́сская,/ красу́йтеся, пусты́ни и де́бри Олоне́цкия, Белоезе́рския и Волого́дския,/ возрасти́вшия свято́е и сла́вное оте́ц мно́жество,/ чу́дным житие́м всех наставля́ющее ми́ру не прилепля́тися,// крест свой на ра́мена взя́ти и во след Христу́ ше́ствовати.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен:  Твое́ю всечестно́ю ико́ною Ти́хвинскою,/ ю́же вели́кая земля наша я́ко не́кий дар Боже́ственный свы́ше благогове́йно прия́т,/ при́сно страну́ на́шу, о Госпоже́ Цари́це Богоро́дице, покрыва́й и заступа́й,// спаса́ющи сию́ от всех наве́т вра́жиих.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Конда́к воскре́сный, глас 1, подо́бен: «Егда́ приидеши…»:

 Воскре́сл еси́, я́ко Бог, из гро́ба во сла́ве,/ и мир совоскреси́л еси́;/ и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и смерть исчезе́;/ Ада́м же лику́ет, Влады́ко;/ Е́ва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи:// Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, воскресе́ние.

И́кос:

 Воскре́сшаго тридне́вно воспои́м я́ко Бо́га Всеси́льна,/ и врата́ а́дова сте́ршаго,/ и я́же от ве́ка из гро́ба воздви́гшаго,/ мироно́сицам я́вльшагося, я́коже благоизво́лил есть,/ пре́жде сим е́же ра́дуйтеся, реки́й:/ и апо́столом ра́дость возвеща́я, я́ко Еди́н Жизнода́вец./ Те́мже ве́рою жены́ ученико́м зна́мения побе́ды благовеству́ют,/ и ад стене́т, и смерть рыда́ет:/ мир же весели́тся, и вси с ним ра́дуются.// Ты бо по́дал еси́, Христе́, всем Воскресе́ние.

Песнь 7:

Канон Воскре́сный, глас 1:

Хор:

Ирмос: Тебе́ у́мную, Богоро́дице, пещь/ разсмотря́ем, ве́рнии,/ я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый,/ мир обнови́,/ во чре́ве Твое́м всеце́л,// хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Убоя́ся земля́, сокры́ся со́лнце, и поме́рче свет,/ раздра́ся церко́вная боже́ственная заве́са,/ ка́мение же разсе́деся:/ на кресте́ бо ви́сит Пра́ведный,// Хва́льный отце́в Бог, и препросла́влен.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Ты быв а́ки безпомо́щен,/ и уя́звен в ме́ртвых во́лею нас ра́ди/ превозноси́мый, вся свободи́л еси́,/ и держа́вною руко́ю совоскреси́л еси́,// хва́льный отце́в Бог, и препросла́влен.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Ра́дуйся, исто́чниче присноживы́я воды́./ Ра́дуйся, раю́ пи́щный./ Ра́дуйся, стено́ ве́рных./ Ра́дуйся, Неискусобра́чная./ Ра́дуйся, всеми́рная Ра́досте,/ Е́юже нам возсия́// Хва́льный отце́в Бог, и препросла́влен.

Кано́н Богоро́дицы, глас 1:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Тя, Богоро́дице, ле́ствицу Иа́ков проро́чески разумева́ет:/ Тобо́ю бо Превозноси́мый на земли́ яви́ся,/ и с челове́ки поживе́, я́ко благоволи́,// Хва́льный отце́в Бог и Препросла́влен.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дуйся, Чи́стая, из Тебе́ про́йде Па́стырь,/ И́же во Ада́мову ко́жу обо́лкся вои́стинну Превозноси́мый,/ во всего́ мя челове́ка, за благоутро́бие непости́жное:// Хва́льный отце́в Бог и Препросла́влен.

Кано́н ру́сским святы́м, глас 8:

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Лео́нтий, Иса́ия и Игна́тий, Иа́ков и Фео́дор,/ честни́и Ду́ха сосу́ди и Росто́ву украше́ние,/ Авраа́мий, и́долом покланя́вшияся ко Христу́ приведы́й,/ и Петр царе́вич, и Ирина́рх, самопроизво́льный страда́лец,/ Кассиа́н и Паи́сий, князь Рома́н и царе́вич Дими́трий,// и вси Росто́встии и У́гличстии чудотво́рцы Боже́ственными да воспою́тся пе́сньми.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Да велича́ется Не́вский победи́тель, благове́рный князь Алекса́ндр,/ да пое́тся Гео́ргий, во́ин хра́брый и страда́лец,/ да похва́лится Андре́й, пе́рвый Ру́сския земли́ собира́тель,/ вку́пе со Гле́бом, ю́ным сы́ном свои́м,/ да воспое́тся же и Авраа́мий му́ченик,/ гра́да Влади́мира сла́ва, Святы́я Руси́ засту́пницы// и Це́ркве Правосла́вныя украше́ние.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Фео́дору и Иоа́нну сла́ва, Су́ждальским свети́льником,/ Си́мону и Диони́сию!/ С ни́ми да пою́тся и Евфи́мий, в по́двизех превысо́кий,/ и Евфроси́ния преподо́бная, пресве́тлая Су́ждальская звезда́,// вку́пе же и Косма́, на Я́хроме реце́ подвиза́выйся.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Песнь сто́лпнику Ники́те, покая́ния о́браз яви́вшему,/ хвала́ и Дании́лу, ни́щих и безро́дных согрева́телю,/ сла́ва и Андре́ю, княже́ние оста́вившему и в ни́щетнем о́бразе житие́ сконча́вшему,// Переясла́вским чудотво́рцем.

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Константи́не кня́же, апо́столе и просвети́телю Му́ромския земли́,/ с Михаи́лом и Фео́дором, ча́ды твои́ми,/ и Пе́тре и Февро́ние, и пра́ведная Иулиани́е ми́лостивая, Му́рома засту́пницы,/ вку́пе же и Васи́лие святи́телю и кня́же Рома́не, Ряза́ни сла́во,// о нас Христа́ моли́те.

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Тверска́я похвало́, Арсе́ние святи́телю,/ Михаи́ле, кня́же и му́чениче,/ и А́нно, гра́да Ка́шина сокро́вище,/ Ни́ле и Мака́рие преподо́бнии,/ Ефре́ме, гра́да Торжка́ просвети́телю,/ со Арка́дием и Иулиани́ею, цве́том целому́дрия,// о нас Христа́ моли́те.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Ору́жием ва́ших моли́тв, благове́рнии кня́зие Фео́доре и Дави́де с Константи́ном/ и Васи́лие и Константи́не, Яросла́вля сла́во,/ охраня́йте и ны́не оте́чество ва́ше// и люде́й правосла́вных от вся́ких бед и напа́стей.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен:  Я́ко благода́тное сокро́вище дарова́ла еси́ Святе́й Руси́ ико́ну Твою́ Влади́мирскую,/ е́юже отце́м на́шим многоча́стне и многообра́зне благоде́яла еси́./ Не оскуде́й и ны́не, о Ма́ти Бо́жия,// утоля́ющи лю́тое на нас воста́ние, и зе́млю Ру́сскую спаси́.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Песнь 8:

Канон Воскре́сный, глас 1:

Хор:

Ирмос: В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле,/ добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: И́же во́лею вся творя́й, и претворя́яй,/ обраща́яй сень сме́ртную в ве́чную жизнь,/ стра́стию Твое́ю, Сло́ве Бо́жий,/ Тебе́ непреста́нно вся дела́ Госпо́дня,// Го́спода пои́м, и превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Ты разори́л еси́ сокруше́ние, Христе́, и окая́нство,/ во врате́х и тверды́нях а́довых,/ воскре́с из гро́ба тридне́вен./ Тебе́ непреста́нно вся дела́, я́ко Го́спода, пою́т,// и превозно́сят во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Я́же без се́мене и преесте́ственне от облиста́ния Боже́ственнаго/ Ро́ждшую би́сера многоце́ннаго Христа́, воспои́м глаго́люще:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Кано́н Богоро́дицы, глас 1:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Черто́г светови́дный, из него́же всех Влады́ка,/ я́ко Жени́х произы́де Христо́с,/ воспои́м вси вопию́ще:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ра́дуйся, Престо́ле сла́вный Бо́жий,/ ра́дуйся, ве́рных стено́,/ Е́юже су́щим во тьме возсия́ свет Христо́с,/ Тебе́ блажа́щим, и вопию́щим:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ве́ки.

Кано́н ру́сским святы́м, глас 8:

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Красу́йся, гра́де Каза́нь, име́я моли́твенники своя́,/ преподо́бных святи́телей Гу́рия, Варсоно́фия и Ге́рмана, отгна́вших от тебе́ тьму неве́рия,/ и Иоа́нна му́ченика, и Стефа́на, и Петра́,// оте́ческое нече́стие оста́вивших и му́ченически в Небе́сное оте́чество преше́дших.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Свяще́ннаго Писа́ния от ю́ности научи́вся, богоно́се Стефа́не,/ ра́лом слове́с твои́х олядене́вшая зыря́нских люде́й сердца́ возде́лал еси́/ и Боже́ственное се́мя в них все́ял еси́./ Ны́не же вку́пе со святы́ми продолжа́тели де́ла твоего́/ Гера́симом, Питири́мом и Ио́ною// па́ству ва́шу и всю Ру́сскую зе́млю моли́твами ва́шими огражда́йте.

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Весели́ся, Сиби́рская страно́,/ в тебе́ бо Госпо́дь яви́ уго́дники Своя́:/ пра́веднаго Симео́на Верхоту́рскаго, и Ирку́тския святи́тели Инноке́нтия и Софро́ния, и Иоа́нна Тобо́льскаго,// но́выя ди́вныя свети́льники и чудотво́рцы.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Ра́дуйся, Иве́рие и вся земле́ Грузи́нская, торжеству́й, Арме́ние,/ воспева́ющи равноапо́стольную Ни́ну и Тама́ру, Григо́рия Просвети́теля/ и ины́х мно́гих, в страна́х Кавка́зских ве́ру правосла́вную испове́давших// и ны́не о земне́м оте́честве Христу́ моля́щихся.

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Иера́рше Богому́дре Дими́трие,/ жити́й святы́х списа́телю и подража́телю о́ным ре́вностный,// сла́вы о́ных моли́твами твои́ми соде́лай нас о́бщники.

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: Святи́телю о́тче Митрофа́не, пе́рвый Воро́нежу па́стырю,/ му́жество ве́лие яви́вый, преще́ния царе́ва и сме́рти не убоя́выйся// и в простоте́ ду́шу свою́ спасы́й, моли́ Бо́га о нас.

 

 Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тропарь: Я́ко пчела́, мед сла́дкий от цвето́в скороувяда́ющих собра́л еси́, о́тче Ти́хоне,/ от тле́ннаго ми́ра духо́вное сокро́вище,// и́мже всех нас услажда́еши.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен:  Засту́пницу усе́рдную восхва́лим и честно́му Ея́ поклони́мся о́бразу,/ и́мже в новопросвеще́нней стране́ правове́рие утверди́/ и в годи́ну лю́тую ма́терь ру́сских градо́в спасе́./ Сей и гра́да свята́го Петра́ вели́кое сокро́вище,// и всея́ земли́ на́шея пресла́вное бога́тство.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

 О́троки благочести́выя в пе́щи/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Диакон: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

Песнь Пресвятой Богородицы

Хор: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

 Честне́йшую...

 Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

 Честне́йшую...

 Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

 Честне́йшую...

 Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

 Честне́йшую...

 Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

 Честне́йшую...

Песнь 9:

Канон Воскре́сный, глас 1:

Хор:

Ирмос: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́,/ огнепали́мая купина́/ показа́ неопа́льная;/ и ны́не на нас/ напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,/ да Тя, Богоро́дице,// непреста́нно велича́ем.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: О ка́ко, лю́дие беззако́ннии и непокори́вии,/ лука́вая совеща́вше,/ го́рдаго и нечести́ваго оправди́ша:/ Пра́веднаго же на дре́ве осуди́ша Го́спода сла́вы,// Его́же досто́йно велича́ем!

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Спа́се А́гнче Непоро́чне,/ И́же ми́ра грехи́ взе́мый,/ Тебе́ сла́вим воскре́сшаго тридне́вно,/ со Отце́м и Боже́ственным Твои́м Ду́хом,/ и Го́спода сла́вы:// Его́же богосло́вяще, велича́ем.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Спаси́ лю́ди Твоя́, Го́споди,/ и́хже стяжа́л еси́ честно́ю Твое́ю кро́вию,/ це́рквам Твои́м подая́ мир, Человеколю́бче,// Богоро́дицы моли́твами.

Кано́н Богоро́дицы, глас 1:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Из ко́рене Дави́дова прозябла́ еси́ проро́ческаго, Де́во, и богооте́ческаго:/ но и Дави́да я́ко вои́стинну Ты просла́вила еси́,/ я́ко ро́ждши проро́чествованнаго Го́спода сла́вы:// Его́же досто́йно велича́ем.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Всяк похва́льный, Пречи́стая, зако́н/ побежда́ется вели́чеством сла́вы Твоея́./ Но о, Влады́чице, от раб Твои́х недосто́йных,/ от любве́ Тебе́ приноси́мое приими́, Богоро́дице,// со усе́рдием пе́ние похва́льное.

Кано́н ру́сским святы́м, глас 8:

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: О благи́й просвети́телю и ти́хий а́нгеле Це́ркве Тамбо́вския, святи́телю Питири́ме,/ весели́ся о па́стве твое́й и всея́ Руси́,// в ней бо но́вая и ве́чная ра́дость процвете́, преподо́бный Серафи́м, ди́вный тру́дник спасе́ния на́шего.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: О святи́телие Богому́дрии Феодо́сие и Иоаса́фе, ди́вным нетле́нием от Го́спода просла́вленнии!/ Ва́ми возвели́чени есмы́ и мы, ча́да су́ще Це́ркве Правосла́вныя,/ в не́йже и доны́не Госпо́дь чу́дная явля́ет// и рабо́в Свои́х прославля́ет.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: О но́вый чудотво́рче, Ио́сифе, святи́телю и му́чениче!/ Град А́страхань и вся Пово́лжская страна́ тобо́ю хва́лится/ и почита́ет тя, за пра́вду от неве́рных мяте́жников лю́те пострада́вша.

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: О, па́че сло́ва и превы́ше похва́л святы́х страстоте́рпцев по́двига!/ Зло́бу у́бо лю́тых отсту́пников и на́глое иуде́йское неи́стовство претерпе́ша,/ C:\DOCUME~1\86D2~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gifве́ру Христо́ву проти́ву уче́ний ми́ра сего́, я́ко щит, держа́ще// и нам о́браз терпе́ния и злострада́ний досто́йно явля́юще.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: О, тве́рдости и му́жества по́лка му́ченик Христо́вых,/ от хи́нов лю́тых за Христа́ убие́нных!/ Ти́и бо Це́рковь Правосла́вную украси́ша/ и в стране́ свое́й кро́ви своя́, я́ко се́мя ве́ры, да́ша,// и ку́пно со все́ми святы́ми досто́йно да почту́тся.

 

Припев: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропарь: О вели́цыи сро́дницы на́ши, имено́ваннии и безыме́ннии, явле́ннии и неявле́ннии,/ Небе́снаго Сио́на дости́гшии и сла́ву мно́гу от Бо́га прии́мшии,/ утеше́ние нам, в ско́рби су́щим, испроси́те,/ ве́ру на́шу па́дшую возста́вите и лю́ди расточе́нныя собери́те,// от нас, я́ко дар, песнь благодаре́ния прие́млюще.

 

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Троичен: О Тро́ице Честна́я,/ приими́, я́же земля наша прино́сит Ти,/ я́ко нача́тки и я́ко фимиа́м избра́нный,/ вся угоди́вшия и пре́жде, и по́слежде в ней,/ зна́емыя и незна́емыя,// и моли́твами их от вся́каго вре́да сию́ сохраня́й.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен:  О Де́во Благода́тная,/ гра́ды и ве́си на́ша честна́го ли́ка Твоего́ изображе́нии,/ я́ко благоволе́ния зна́мении, обогати́вшая,/ благодаре́ние на́ше приими́ и от бед лю́тых оте́чество на́ше изба́ви,// вси бо Тя, я́ко Покро́в всемо́щный страны́ на́шея, велича́ем.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Ексапостила́рий воскре́сный второ́й:

 Ка́мень узре́вша отвале́н, мироно́сицы ра́довахуся,/ ви́деша бо ю́ношу седя́ща во гро́бе,/ и той тем рече́: се Христо́с воста́л есть,/ рцы́те с Петро́м ученико́м:/ на го́ру приспе́йте Галиле́йскую, та́мо вам яви́тся,// я́коже предрече́ друго́м.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свети́лен ру́сских святы́х, подо́бен: «Не́бо звезда́ми…»:

 В пе́снех восхва́лим свети́ла незаходи́мая земли́ нашея,/ таи́нники Боже́ственнаго Сло́ва,/ Христа́ сла́вяще, сих просвети́вшаго и возлюби́вшаго// и помо́щники нам да́вшаго в ско́рби.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сный:

 А́нгел у́бо принесе́ Де́ве, е́же ра́дуйся,/ пре́жде Твоего́ зача́тия, Христе́,/ А́нгел же ка́мень отвали́ гро́ба Твоего́,/ вме́сто печа́ли ов у́бо ра́дости неизрече́нныя зна́мения,/ ов же в сме́рти ме́сто пода́теля Тя жи́зни пропове́дуя и велича́я,// и глаго́ля воскресе́ние жена́м, и таи́нником.

Хвали́тны псалмы́, глас 1:

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

 Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Чтец: Стихиры воскресные, глас 1:

На 8. Стих:       Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Стихира: Пое́м Твою́, Христе́, спаси́тельную страсть,// и сла́вим Твое́ Воскресе́ние.

 

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Стихира: Крест претерпе́вый, и смерть упраздни́вый,/ и воскресы́й из ме́ртвых,/ умири́ на́шу жизнь, Го́споди,// я́ко еди́н Всеси́лен.

 

На 6. Стих:         Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихира: А́да плени́вый, и челове́ка воскреси́вый,/ Воскресе́нием Твои́м, Христе́,/ сподо́би нас чи́стым се́рдцем// Тебе́ пе́ти и сла́вити.

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихира: Боголе́пное Твое́ снисхожде́ние сла́вяще,/ пое́м Тя, Христе́./ Роди́лся еси́ от Де́вы,/ и не разлуче́н был еси́ от Отца́,/ пострада́л еси́, я́ко челове́к,/ и во́лею претерпе́л еси́ Крест,/ воскре́сл еси́ от гро́ба, я́ко от черто́га произше́д,/ да спасе́ши мир,// Го́споди сла́ва Тебе́.

 Стихиры русских святых:

 Глас 5, подо́бен: «Ра́дуйся…»:

На 4. Стих:       Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стихира: Ра́дуйся, Це́рковь Русская ве́рная,/ ра́дуйся, кня́же благове́рный Влади́мире пресла́вный,/ ра́дуйся, О́льго избра́нная!/ Вы бо есте́ ко Влады́це всех/ пе́рвейшии на́ши хода́таи,/ и нача́льницы правосла́вия,/ и наста́вницы ко и́стинней ве́ре./ Ра́дуйся, вся́ко ме́сто, и страна́, и град,/ гра́жданы воспита́вшии Небе́снаго Ца́рствия,/ си́и свята́я свети́ла душа́м на́шим яви́шася,/ си́и чуде́с заре́ю, и де́лы, и зна́мении просия́ша мы́сленно во вся концы́/ и ны́не Христу́ мо́лятся// пода́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стихира: Ра́дуйтеся, земли́ Ру́сския украше́ние,/ Це́ркве на́шея непоколеби́мое утвержде́ние,/ сла́во правосла́вных,/ чуде́с исто́чницы,/ любве́ струи́ неистощи́мыя,/ свети́льницы многосве́тлии,/ Ду́ха Свята́го орга́ни,/ кро́тцыи и незло́бивии,/ доброде́тельми укра́шеннии,/ челове́цы небе́снии,/ земни́и а́нгели,/ Христа́ дру́зи и́скреннии!/ Того́ приле́жно моли́те// пода́ти вас чту́щим ве́лию ми́лость.

Стих: Бог нам прибе́жище и си́ла,/ Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́.

Стихира: Прииди́те, Небе́снии предста́телие на́ши, к нам,/ ва́шего тре́бующим ми́лостивнаго посеще́ния,/ и изба́вите озло́бленныя мучи́тельскими преще́нии/ лю́таго неи́стовства неве́рных,/ от ни́хже, я́ко пле́нницы и на́зи, гони́мы есмы́,/ от ме́ста на ме́сто ча́сто преходя́ще/ и заблужда́юще в верте́пех и гора́х./ Уще́дрите у́бо, прехва́льнии,/ и да́руйте нам осла́бу,/ утоли́те бу́рю/ и угаси́те е́же на ны негодова́ние,/ Бо́га моля́ще,// подаю́щаго ва́ми земли́ на́шей ве́лию ми́лость.

 Глас 4:

Стих: Госпо́дь сил с на́ми,/ Засту́пник наш, Бог Иа́ковль.

Стихира: Глас ева́нгельский услы́шавше/ и апо́стольскою ре́вностию распали́вшеся,/ в науче́ние неве́рных язы́ков устреми́стеся,/ богоблаже́ннии равноапо́стольнии/ Ку́кше, Лео́нтие, Стефа́не и Гу́рие,/ Ге́рмане Аля́скинский, и святи́телю о́тче Нико́лае Япо́нский,/ и досточу́дный Инноке́нтие,/ вели́кия Сиби́рския страны́ апо́столе/ и просвеще́ния за мо́рем су́щих но́вых стран во Аме́рице первонача́льниче./ Те́мже со все́ми про́чими,/ во благове́стии Христо́ве потруди́вшимися,// досто́йно ублажа́етеся.

 Стихира утренняя евангельская вторая, глас 2:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 С ми́ры прише́дшим я́же с Мари́ею жена́м,/ и недоумева́ющимся,/ ка́ко бу́дет им улучи́ти жела́ние,/ яви́ся ка́мень взят,/ и Боже́ственный ю́ноша утоля́я мяте́ж душ их,/ воста́ бо, глаго́лет, Иису́с Госпо́дь./ Те́мже пропове́дите пропове́дником Его́,/ ученико́м в Галиле́ю тещи́,/ и ви́дети Его́ воскре́сша из ме́ртвых,// я́ко Жизнода́вца и Го́спода.

               Глас 2:

 И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

Славосло́вие вели́кое:

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

 На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

 Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.
       Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

 Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)

 Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:

Хор: Днесь Спасе́ние ми́ру бысть,/ пое́м Воскре́сшему из гро́ба,/ и Нача́льнику жи́зни на́шея:/ разруши́в бо сме́ртию смерть,// побе́ду даде́ нам и ве́лию ми́лость.

 

               [1] Одна из стихир по указанию настоятеля  —  из числа вечерних литийных стихир храмового святого (как правило, первая), либо та, которая поется по 50-м псалме на полиелейной утрене. В том случае, если храмовый святой не имеет указанных песнопений (например, шестеричная служба), может быть пропета стихира с «Господи, воззвах» или из другого цикла стихир.

 

[2] При пении избра́нного псалма в воскресные дни заключительное: «Слава, и ныне», «Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже» (трижды) не поется. Сразу после последнего стиха избранного псалма – величание и тропари воскресные: «Ангельский собор...».

[3] одержа́ше

Буклет

Храм строим не мы а сам Господь

Copyright © 2013 - 2020 . PAW.