DSCN0274

Скачать для домашнего совершения:

doc - файл  pdf - для смартфона

Скачать для церковного совершения

doc - файл   pdf - для смартфона

 

(ДЛЯ ДОМАШНЕГО СОВЕРШЕНИЯ)

28 ию́ня 2020 го́да.

Неде́ля 3 по Пятидеся́тнице. Проро́ка Амо́са. Глас 2.

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ

Псало́м 103, предначина́тельный:

Хор: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Блаже́н муж:

Хор:  Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды) 

Го́споди, воззва́х, глас 2:

Хор: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

 Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

Чтец: Стихиры воскресные, глас 2:

На 10. Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.

Стихира: Пре́жде век от Отца́ Ро́ждшемуся Бо́жию Сло́ву,/ Вопло́щшемуся от Де́вы Мари́и,/ прииди́те, поклони́мся:/ крест бо претерпе́в,/ погребе́нию предаде́ся, я́ко Сам восхоте́:/ и воскре́се из ме́ртвых,// спасе́ мя заблужда́ющаго челове́ка.

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.

Стихира: Христо́с Спас наш,/ е́же на ны рукописа́ние пригвозди́в на Кресте́ загла́ди,/ и сме́рную держа́ву упраздни́:// поклоня́емся Его́ Тридне́вному Воскресе́нию.

На 8. Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.

Стихира: Со Арха́нгелы воспои́м Христо́во Воскресе́ние:/ Той бо есть Изба́витель и Спас душ на́ших,/ и в сла́ве стра́шней и кре́пцей си́ле,// па́ки гряде́т суди́ти ми́ру, его́же созда́.

Стих:  Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стихира: Тебе́ Распе́ншагося и Погребе́ннаго,/ А́нгел пропове́да Влады́ку, и глаго́лаше жена́м:/ прииди́те ви́дите, иде́же лежа́ше Госпо́дь:/ воскре́се бо, я́коже рече́, я́ко Всеси́лен./ Те́мже Тебе́ поклоня́емся, Еди́ному Безсме́ртному:// Жизнода́вче Христе́, поми́луй нас.

На 6. Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Стихира: Кресто́м Твои́м упраздни́л еси́,/ ю́же от дре́ва кля́тву,/ погребе́нием Твои́м умертви́л еси́ сме́рти держа́ву:/ воста́нием же Твои́м просвети́л еси́ род челове́ческий./ Сего́ ра́ди вопие́м Ти:// Благоде́телю Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

 

Стих:  И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Стихира: Отверзо́шася Тебе́, Го́споди,/ стра́хом врата́ сме́ртная,/ вра́тницы же а́довы ви́девше Тя, убоя́шася:/ врата́ бо ме́дная сокруши́л еси́,/ и вереи́ желе́зныя стерл еси́,/ и изве́л еси́ нас от тмы и се́ни сме́ртныя,// и у́зы на́ша растерза́л еси́.

 

На 4. Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода.

Стихира: Спаси́тельную песнь пою́ще, от уст возсле́м:/ прииди́те вси в дому́ Госпо́днем припаде́м, глаго́люще:/ на дре́ве Распны́йся, и из ме́ртвых Воскресы́й,/ и Сый в не́дрех О́тчих,// очи́сти грехи́ на́ша.

 

 Стихи́ры проро́ка Амо́са, глас 2, подо́бен: «Егда́ от Дре́ва…»:

Стих:  Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Стихира: Обре́те духо́вная заря́ твоего́ ума́, проро́че,/ чистоту́, сия́ющую, я́коже зерца́ло, я́вственно,/ и мир озари́ Богоразу́мия сия́нием блиста́ющую/ и прообразу́ющую Боже́ственных та́ин о́бразы,// благода́ть же, всем челове́ком хотя́щую пода́тися, пречу́дне.

На 2. Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.

Стихира: Уста́ быв Бо́жия,/ нече́стия де́латели я́ве обличи́л еси́,/ судо́м неизбе́жным ты́я осуди́в, пребога́те,/ пра́ведным уче́нием после́дуя/ и Боже́ственным судо́м./ Те́мже прему́дрым твои́м глаго́лом/ ви́дяще возведе́ние, блаже́нне,// пе́сньми досто́йно восхваля́ем тя.

Стих:  Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Стихира: Престо́лу Влады́чню предстоя́/ и неизрече́нныя и Боже́ственныя сла́вы насыща́емь,/ добро́ты же зря преми́рныя/ и све́та наполня́емь,/ Амо́се Богоглаго́ливе,/ вся, чту́щия тя, ве́рою помина́й,/ сим душе́вное спасе́ние,// разреше́ния же согреше́ний// всем прося́, Богоприя́тне.

 Глас 2:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Догматик: Пре́йде сень зако́нная,/ благода́ти прише́дши:/ я́коже бо купина́ не сгара́ше опаля́ема:/ та́ко Де́ва родила́ еси́,/ и Де́ва пребыла́ еси́./ Вме́сто столпа́ о́гненнаго,/ Пра́ведное возсия́ Со́лнце:/ вме́сто Моисе́я, Христо́с,// Спасе́ние душ на́ших.

 

Све́те Тихи́й:

Хор:  Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

Сподо́би, Го́споди:

 Хор: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

 Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Лития́:

Поется стихира храма [1], зате́м:

 Богоро́дичные стихи́ры Па́вла Аморре́йского, глас 6, подо́бен: «Отча́янная жития́ ра́ди…»:

 Я́же ненаде́жных упова́ние изве́стное,/ и согреша́ющих спасе́ние,/ Мари́е всепе́тая чи́стая Богоро́дице,/ приими́ моле́ние мое́ сие́,/ и испроси́ ми разреше́ния все́х,/ я́же согреши́х в житии́,/ Ма́терними Твои́ми моли́твами,/ и спаси́ от бе́д и бу́дущаго суда́ Влады́чице,// вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

 Лука́во вре́мя живота́ моего́,/ лука́во и испо́лнь вся́кия зло́бы,/ сатане́ лука́вому лю́те мя́ смуща́ющу,/ Ты́ мя Богороди́тельнице, изба́ви того́ па́кости,/ Ты́ мя от у́ст о́наго исто́ргни пресвята́я:/ на Тя́ бо все́ возложи́х ча́яние мое́,// спаси́ мя Твои́ми бо́дрыми моли́твами.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Ра́дуйся, непосты́дная предста́тельнице./ Ра́дуйся, преблага́я Богоро́дице./ Ра́дуйся, очисти́лище ми́ра./ Ра́дуйся, ра́досте скорбя́щих, и приста́нище обурева́емым./ Ра́дуйся, я́же все́м помога́ющая су́щим в ну́ждах./ Ты́ у́бо сохрани́ и мене́ Де́во, все́х ско́рбных,// пренепоро́чная Влады́чице.

 

Стихи́ры на стихо́вне:

Чтец: Стихиры воскресные, глас 2:

Стихира: Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се,/ всю просвети́ вселе́нную,/ и призва́л еси́ Твое́ созда́ние:// Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Стих:  Госпо́дь воцари́ся,/ в ле́поту облече́ся.

 Дре́вом, Спа́се, упраздни́л еси́,/ ю́же от дре́ва кля́тву,/ держа́ву сме́рти погребе́нием Твои́м умертви́л еси́,/ просвети́л же еси́ род наш воста́нием Твои́м./ Те́мже вопие́м Тебе́:// Животода́вче Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих:  И́бо утверди́ вселе́нную,/ я́же не подви́жется.

 На кресте́ я́влься, Христе́, пригвожда́емь,/ измени́л еси́ добро́ту зда́ний:/ и безчелове́чие у́бо во́ини показу́юще,/ копие́м ре́бра Твоя́ прободо́ша,/ евре́и же печа́тати гро́ба проси́ша,/ Твоея́ вла́сти не ве́дуще./ Но за милосе́рдие утро́б Твои́х,/ прие́мый погребе́ние, и тридне́вен воскресы́й// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих:  До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,/ Го́споди, в долготу́ дний.

 Животода́вче Христе́, во́лею страсть претерпе́вый сме́ртных ра́ди,/ во ад же снизше́д я́ко си́лен,/ та́мо Твоего́ прише́ствия ожида́ющия,/ исхи́тив я́ко от зве́ря кре́пкаго,/ рай вме́сто а́да жи́ти дарова́л еси́./ Те́мже и нам сла́вящим тридне́вное Твое́ воста́ние,/ да́руй очище́ние грехо́в,// и ве́лию ми́лость.

 Богоро́дичен:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 О чудесе́ но́ваго всех дре́вних чуде́с!/ Кто бо позна́ ма́терь без му́жа ро́ждшую,/ и на руку́ нося́щую, всю тварь Содержа́щаго?/ Бо́жие есть изволе́ние Ро́ждшееся./ Его́же, я́ко Младе́нца, Пречи́стая,/ Твои́ма рука́ма носи́вшая,/ и Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щая,/ не преста́й моля́щи о чту́щих Тя,// уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

Моли́тва свята́го Симео́на Богоприи́мца:

Хор: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:  Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Тропа́рь, глас 4:

Хор: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ еси душ на́ших. (Трижды)

 

Псало́м 33:

Хор: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

 

У́ТРЕНЯ.

Шестопса́лмие:

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды)

 Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды)

Чтец:  Псалом 3:

 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

 Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

 Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

 Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

 На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

 Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

 На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Тропа́рь воскре́сный, глас 2:

Хор: Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный,/ тогда́ ад умертви́л еси́ блиста́нием Божества́./ Егда́ же и уме́ршыя от преиспо́дних воскреси́л еси́,/ вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху:// Жизнода́вче, Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́. (Дважды)

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь проро́ка Амо́са, глас 2:

 Проро́ка Твоего́ Амо́са па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

 

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сный (по гла́су «Сла́вы»), глас 2:

 Вся па́че смы́сла,/ вся пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства,/ чистоте́ запеча́танной и де́вству храни́му,/ Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна,/ Бо́га ро́ждши И́стиннаго;// Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кафи́змы:

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма втора́я:

Псало́м 9:

 Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т eго́, прекло́нится и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех eго́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.

Псало́м 10:

 На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 11:

 Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшыя: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския.

Псало́м 12:

 Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

Псало́м 13:

 Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 14:

 Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, боя́щыя же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век.

Псало́м 15:

 Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до но́щи нака́заша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.

Псало́м 16:

 Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Седа́льны воскре́сные, глас 2:

 Благообра́зный Ио́сиф,/ с дре́ва снем Пречи́стое Твое́ те́ло,/ плащани́цею чи́стою обви́в,/ и благоуха́ньми во гро́бе но́ве закры́в положи́,/ но тридне́вен воскре́сл еси́, Го́споди,// подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.

Стих:  Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

 Мироно́сицам жена́м при гро́бе предста́в А́нгел вопия́ше:/ ми́ра ме́ртвым суть прили́чна,/ Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь./ Но возопи́йте: воскре́се Госпо́дь,// подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Препросла́вленна еси́, Богоро́дице Де́во, пое́м Тя:/ Кресто́м бо Сы́на Твоего́/ низложи́ся ад, и смерть умертви́ся,/ умерщвле́ннии воста́хом, и живота́ сподо́бихомся:/ рай восприя́хом дре́внее наслажде́ние./ Тем благодаря́ще,/ славосло́вим, я́ко Держа́внаго, Христа́ Бо́га на́шего,// и Еди́наго Многоми́лостиваго.

Хор: Го́споди, пом́илуй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма тре́тья:

Псало́м 17:

 Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 18:

 Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

Псало́м 19:

 Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псало́м 20:

 Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 21:

 Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псало́м 22:

 Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псалом 23:

 Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Седа́льны воскре́сные, глас 2:

 Ка́мень гро́бный запеча́тати не возбрани́в,/ ка́мень ве́ры воскре́с по́дал еси́ всем,// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих:  Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

 Ученико́в Твои́х лик с мироно́сицами жена́ми ра́дуется согла́сно:/ о́бщий бо пра́здник с ни́ми пра́зднуют,/ в сла́ву и честь Твоего́ Воскресе́ния./ И те́ми вопие́м Ти, Человеколю́бче Го́споди:// лю́дем Твои́м пода́ждь ве́лию ми́лость.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Преблагослове́на еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ смерть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:// благослове́н Христо́с Бог,/ благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

Полиеле́й [2]:

Хор:  Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Тропари́ воскре́сные, глас 5:

Хор:  Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся свобождша.

 Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе а́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба.

 Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним а́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

 Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ а́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/

 Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./

 Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Ипакои́, глас 2:

 По стра́сти ше́дша во гроб жены́,/ во е́же пома́зати те́ло Твое́, Христе́ Бо́же,/ ви́деша а́нгелы во гро́бе, и ужасо́шася:/ глас бо слы́шаху от них, я́ко воскре́се Госпо́дь,// да́руя ми́рови ве́лию ми́лость.

Степе́нна, глас 2:

1 Антифо́н:

Хор:  На не́бо о́чи пуща́ю моего́ се́рдца, к Тебе́, Спа́се,// спаси́ мя Твои́м осия́нием. (Дважды)

 Поми́луй нас согреша́ющих Тебе́ мно́го,/ на вся́кий час, о Христе́ мой,// и даждь о́браз пре́жде конца́ пока́ятися Тебе́. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

 Свято́му Ду́ху, Е́же ца́рствовати подоба́ет,/ освяща́ти, подвиза́ти тварь:// Бог бо есть, Единосу́щен Отцу́ и Сло́ву.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Свято́му Ду́ху, Е́же ца́рствовати подоба́ет,/ освяща́ти, подвиза́ти тварь:// Бог бо есть, Единосу́щен Отцу́ и Сло́ву.

2 Антифо́н:

 А́ще не Госпо́дь бы был в нас,/ кто дово́лен цел сохране́н бы́ти от врага́,// ку́пно и человекоуби́йцы? (Дважды)

 Зубо́м их не преда́ждь, Спа́се, Твоего́ раба́:// и́бо льво́вым о́бразом на мя подвиза́ются врази́ мои́. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Свято́му Ду́ху живонача́лие и честь:/ вся бо созда́нная,/ я́ко Бог сый си́лою,// соблюда́ет во Отце́, Сы́ном же.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Свято́му Ду́ху живонача́лие и честь:/ вся бо созда́нная,/ я́ко Бог сый си́лою,// соблюда́ет во Отце́, Сы́ном же.

3 Антифо́н:

 Наде́ющиися на Го́спода, уподо́бишася горе́ святе́й:// и́же ника́коже дви́жутся прило́ги вра́жиими. (Дважды)

 В беззако́нии рук свои́х да не про́струт боже́ственне живу́щии:// не оставля́ет бо Христо́с жезла́ на жре́бии Свое́м. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

 Святы́м Ду́хом то́чится вся́ка прему́дрость:/ отсю́ду благода́ть апо́столом,// и страда́льчествы венча́ются му́ченицы, и проро́цы зрят.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Святы́м Ду́хом то́чится вся́ка прему́дрость:/ отсю́ду благода́ть апо́столом,// и страда́льчествы венча́ются му́ченицы, и проро́цы зрят.

чте́ние Ева́нгелия:

(Евангелие воскресное 3-е, Мк., зач. 71:)

Иере́й: Во вре́мя о́но воскре́с Иису́с зау́тра, в пе́рвую суббо́ту, яви́ся пре́жде Мари́и Магдали́ни, из нея́же изгна́ седмь бесо́в. Она́ же ше́дши возвести́ с Ним бы́вшим, пла́чущимся и рыда́ющим. И они́ слы́шавше, я́ко жив есть, и ви́ден бысть от нея́, не я́ша ве́ры. По сих же двема́ от них гряду́щема яви́ся ине́м о́бразом, иду́щема на село́. И та ше́дша возвести́ста про́чим: и ни те́ма ве́ры я́ша. Последи́ же возлежа́щим им единомуна́десяте яви́ся, и поноси́ неве́рствию их и жестосе́рдию, я́ко ви́девшим Его́ воста́вша не я́ша ве́ры. И рече́ им: ше́дше в мир весь, пропове́дите Ева́нгелие всей тва́ри. И́же ве́ру име́т и крести́тся, спасе́н бу́дет, а и́же не име́т ве́ры, осужде́н бу́дет. Зна́мения же ве́ровавшим сия́ после́дуют: и́менем Мои́м бе́сы иждену́т; язы́ки возглаго́лют но́вы; зми́я возму́т; а́ще и что сме́ртно испию́т, не вреди́т их; на неду́жныя ру́ки возложа́т, и здра́ви бу́дут. Госпо́дь же у́бо, по глаго́лании Его́ к ним, вознесе́ся на не́бо, и се́де одесну́ю Бо́га. Они́ же изше́дше пропове́даша всю́ду, Го́споду поспе́шствующу и сло́во утвержа́ющу после́дствующими зна́меньми. Ами́нь.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас 6:

 Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.

Псало́м 50:

Чтец: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

 Глас 6:

Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

 Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

Стихи́ра воскре́сная, глас 6:

 Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и ве́лию ми́лость.

Канон:

Песнь 1:

Канон Воскре́сный, глас 2:

Хор:

Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла;/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть,/ препросла́вленный Госпо́дь,// сла́вно бо просла́вися.

 

Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Мирски́й князь Бла́же, ему́же написа́хомся,/ за́поведи Твоея́ не послу́шавше, кресто́м Твои́м осуди́ся:/ прирази́ся бо Ти я́ко сме́ртну:/ отпаде́ же вла́сти Твоея́ держа́вою,// и немощны́й обличи́ся.

Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Изба́витель ро́да челове́ческаго,/ и нетле́нному животу́ Нача́льник/ в мир прише́л еси́:/ Воскресе́нием бо Твои́м раздра́л еси́ сме́ртныя пелены́,// Е́же славосло́вим вси: сла́вно бо просла́вися.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Превы́шши яви́лася еси́, Чи́стая Присноде́во,/ вся́кия неви́димыя же и ви́димыя тва́ри:/ Зижди́теля бо родила́ еси́,/ я́ко благоволи́ воплоти́тися во утро́бе Твое́й,// Его́же со дерзнове́нием моли́, спасти́ ду́ши на́ша.

Канон Крестовоскре́сный, глас 2:

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Си́ла немощны́х, Воскресе́ние па́дших, и нетле́ние уме́рших/ был еси́, Христе́, пло́ти Твоея́ стра́стию:// я́ко просла́вися. (Дважды)

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Уще́дри па́дший о́браз, и воскреси́ сокруше́нный,/ Соде́тель Бог и Обнови́тель/ умерщвле́н быв всех оживи́:// я́ко просла́вися.

Кано́н Богоро́дицы, глас 2:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Невеще́ственная дре́вле ле́ствица,/ и стра́нно оледене́вший путь мо́ря,/ Твое́ явля́ше Рождество́, Чи́стая,// е́же пое́м вси: я́ко просла́вися.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Си́ла Вы́шняго, Ипоста́сь Соверше́нная, Бо́жия Му́дрость,/ вопло́щшися, Пречи́стая, из Тебе́,// к челове́ком бесе́дова: я́ко просла́вися.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Про́йде сквозе́ дверь непрохо́дную,/ заключе́нныя утро́бы Твоея́,/ пра́вды Со́лнце, Чи́стая,// и ми́рови возсия́: я́ко просла́вися.

Кано́н проро́ка Амо́са, глас 1:

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Очи́стив мой ум от страсте́й мра́чнаго по́мысла,// проро́ка Твоего́, Влады́ко, Амо́са пе́ти озари́.

 

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Таи́нник я́влься и́же па́че ума́ та́ин Бо́жиих,// сподо́бился еси́ прозре́ти, сла́вне, быва́емая.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Я́ко нескве́рное Бо́жие и чи́стое поко́ище я́влься,// я́же Ду́ха, Амо́се, прия́л еси́ Боже́ственную де́тель.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Ты па́дшую Ада́мову проро́чески возста́вила еси́ ски́нию,// Спа́са и Бо́га, Пречи́стая, во чре́ве носи́вши.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3:

Канон Воскре́сный, глас 2:

Хор:

Ирмос: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди,/ язы́ческая неплодя́щая це́рковь,/ прише́ствием Твои́м,// в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Тварь в стра́сти Твое́й изменя́шеся,/ зря́щи Тя в нище́тне о́бразе от беззако́нных поруга́ема,// основа́вшаго вся Боже́ственным манове́нием.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: От пе́рсти по о́бразу мя руко́ю Твое́ю созда́л еси́:/ и сокруше́нна па́ки в персть сме́ртную за грех,// Христе́ соше́д во ад, совоскреси́л еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Чи́ни удиви́шася а́нгельстии, Пречи́стая,/ и челове́ческая устраши́шася сердца́ о Рождестве́ Твое́м:// те́мже Тя, Богоро́дицу, ве́рою чтим.

 

Канон Крестовоскре́сный, глас 2:

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: И́же всех вы́шши Христо́с,// ума́лися ма́лым чим, стра́стию плотско́ю, а́нгельскаго естества́. (Дважды)

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Мертв со беззако́нными вмени́вся,/ сия́я жена́м венце́м сла́вы, Христе́,// яви́лся еси́ от Воскресе́ния.

Кано́н Богоро́дицы, глас 2:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: И́же вре́мене превы́шший вся́каго,/ я́ко вре́менем Творе́ц,// из Тебе́, Де́во, во́лею Младе́нец созда́ся. (Дважды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Чре́во простра́ннейшее небе́с воспои́м,// и́мже Ада́м на небесе́х ра́дуяся, живе́т.

Кано́н проро́ка Амо́са, глас 1:

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Ты, беззако́нныя облича́я, Амо́се,/ Госпо́дню пра́вду пока́зовал еси́, вопия́, Богоявле́нне:// Свят еси́, Го́споди, спаса́яй ду́ши на́ша.

 

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Показа́лся еси́ сто́лп, проро́че, но́ваго заве́та,/ отъе́мля сего́ покро́в и ве́рою зовы́й:// Свят еси́, Го́споди, спаса́яй ду́ши на́ша.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: На́вык Боже́ственная, проро́че Богоглаго́льниче, Амо́се Боже́ственне,/ просвеща́я лю́ди, вопия́л еси́:// Свят еси́, Го́споди, спаса́яй ду́ши на́ша.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Утверди́хся, испове́дав Боже́ственное Твое́ рождество́,/ и Предста́тельницу Тя, Де́во, богате́я, зову́:// ра́дуйся, Богоневе́стная, наде́ждо моя́ и по́моще.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би.

 

Конда́к проро́ка Амо́са, глас 4, подо́бен: «Яви́лся еси́ днесь…»:

 Очи́стив Ду́хом, проро́че,/ твое́ светоза́рное се́рдце, сла́вный Амо́се,/ проро́чествия дар свы́ше прие́мь,/ возопи́л еси́ велегла́сно во страна́х:// се Бог наш, и не приложи́тся ин к Нему́.

Седа́лен проро́ка Амо́са, глас 3, подо́бен: «Боже́ственныя ве́ры…»:

 Боже́ственный орга́н Уте́шителев,/ подглаша́емь Сего́, блаже́нне, благода́тию всегда́ я́сно,/ проро́к был еси́:/ возглаша́еши бо безве́стных явле́ние/ и озаря́еши ве́рою притека́ющия, Амо́се сла́вне,// Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен из Мине́и, глaс 3:

 Боже́ственнаго естества́ не отлу́чся, плоть быв во чре́ве Твое́м,/ но Бог вочелове́чся и пребы́сть, и́же по рождестве́ Ма́терь Тя Де́ву,/ я́ко пре́жде рождества́, сохрани́в Всенепоро́чну, еди́н Госпо́дь,// Того́ приле́жно моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Песнь 4:

Канон Воскре́сный, глас 2:

Хор:

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щься,/ и спасл еси́ всего́ мя челове́ка./ Тем зову́ Ти:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Предстои́ши суди́щу я́ко суди́мь, Бо́же мой,/ не вопия́ Влады́ко, суд износя́ язы́ком:/ и́мже стра́стию Твое́ю, Христе́// вселе́нней соде́лал еси́ Спасе́ние.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Стра́стию Твое́ю, Христе́,/ врагу́ оскуде́ша ору́жия,/ проти́вным же е́же во ад схожде́нием Твои́м, гра́ды разруши́шася,// и мучи́телева де́рзость низложе́на бысть.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Тя приста́нище спасе́ния, и сте́ну недви́жиму,/ Богоро́дице Влады́чице, вси ве́рнии све́мы:// Ты бо моли́твами Твои́ми избавля́еши от бед ду́ши на́ша.

 

Канон Крестовоскре́сный, глас 2:

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Ви́девши на дре́ве Тя, Христе́ пригвожде́на, Де́ва,/ Я́же неболе́зненно Тя ро́ждшая,// ма́терски боле́зни претерпе́. (Дважды)

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Побежде́на бысть смерть,/ мертв пленя́ет а́дова врата́:/ всея́дцу бо разо́ршуся,// я́же па́че естества́ вся ми дарова́шася.

Кано́н Богоро́дицы, глас 2:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Се превознесе́ся Боже́ственная Гора́ до́му Госпо́дня,// превы́шше сил, Богома́терь я́вственнейше. (Дважды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Зако́нов есте́ственных кроме́,/ Еди́на Де́во ро́ждши влады́чествующаго тва́рию,// сподо́билася еси́ Боже́ственнаго зва́ния.

Кано́н проро́ка Амо́са, глас 1:

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Служа́щия глухи́м и́долом обличи́л еси́ лю́ди Изра́илевы,// тем плене́нным бы́ти сим рекл еси́, досточу́дне.

 

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Проро́ка тя, и́же пе́рвее па́стыря показа́ Бог,/ восприе́м, священноявле́нне Амо́се.// Тем тя вси ве́рою ублажа́ем.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Я́ко зерца́ло, Свята́го Ду́ха прие́м,// блиста́нием светолу́чная, Амо́се, всем проявля́еши, ра́дуяся, благоче́стие.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Сло́во в Тя всели́ся, Чи́стая, существо́ мое́ возобрази́,// па́дшее пре́жде преступле́нием.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́ди Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию/ и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

 

Песнь 5:

Канон Воскре́сный, глас 2:

Хор:

Ирмос: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же;/ Тобо́ю, бо Влады́ко, к Светонача́льнику, Отцу́ Твоему́,/ от но́щи неве́дения// приведе́ние и́мамы.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Я́ко ке́дры, Христе́, язы́ков шата́ние сокруши́л еси́ во́лею, Влады́ко:/ я́ко изво́лил еси́ на кипари́се, и на пе́вке, и ке́дре,// пло́тию совозвыша́емь.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: В ро́ве, Христе́, преиспо́днем положи́ша Тя бездыха́нна ме́ртва:/ но Твое́ю я́звою забве́нныя мертвыя, и́же во гробе́х спя́щия, уя́звен// с Собо́ю воскреси́л еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Моли́ Сы́на Твоего́ и Го́спода, Де́во Чи́стая,/ на Тя упова́ющим мир дарова́ти, плене́нным избавле́ние,// от сопроти́вных настоя́ний.

Канон Крестовоскре́сный, глас 2:

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Пости́ти отверги́йся Ада́м,/ вкуша́ет смертоно́снаго дре́ва пе́рвый:// но сего́ грех потребля́ет, распны́йся Вторы́й. (Дважды)

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Естество́м челове́ческим стра́стен же и сме́ртен был еси́,/ И́же безстра́стный невеще́ственным Божество́м,/ обезтли́вый умерщвле́нныя, Христе́,// от преиспо́дних а́довых воскреси́л еси́.

Кано́н Богоро́дицы, глас 2:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: О́блацы весе́лия сла́дость кропи́те су́щим на земли́:/ я́ко Отроча́ даде́ся,/ И́же сый пре́жде век,// от Де́вы вопло́щься Бог наш. (Дважды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Житию́ и пло́ти мое́й свет возсия́,/ и дря́хлость греха́ разруши́:// напосле́док от Де́вы без се́мене вопло́щься Вы́шний.

Кано́н проро́ка Амо́са, глас 1:

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Умерщвле́нныя сне́дною стрело́ю, блаже́нне, укори́л еси́,/ я́ко непщу́ющим испа́днути вну́тренним, и прело́жно бы́ти,// и тле́нно наслажде́ние.

 

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Бога́тыми светоли́тии осия́емь яви́лся еси́ Богоглаго́лив и собесе́дник Бо́жий,// возвеща́я всем благоче́стия и́стинный путь.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Изба́вити вся, тя пою́щия, блаже́нне, моли́ от льще́ний и се́тей вра́жиих// и све́том осия́ти Небе́сным Ца́рства Христо́ва.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Богоро́дицу испове́дающии Тя, Ма́ти Де́во,/ непрее́мнаго Ца́рствия и пи́щи Тобо́ю, Богома́ти,// получи́ти да сподо́бимся.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая.

Песнь 6:

Канон Воскре́сный, глас 2:

Хор:

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:// от тли Бо́же, мя возведи́.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Я́ко злоде́й Пра́ведник осуди́ся/ и со беззако́нными на дре́ве пригвозди́ся,// пови́нным оставле́ние Свое́ю да́руя кро́вию.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Еди́нем у́бо челове́ком,/ пе́рвым Ада́мом дре́вле в мир вни́де смерть,// и Еди́нем Воскресе́ние Сы́ном Бо́жиим яви́ся.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Неискусому́жно, Де́во, родила́ еси́,/ и ве́чнуеши Де́ва, явля́ющи И́стиннаго Божества́,// Сы́на и Бо́га Твоего́ о́бразы.

 

Канон Крестовоскре́сный, глас 2:

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Блюсти́тели положи́л еси́ па́дшему,/ херуви́мы дре́ва живо́тнаго,/ но ви́девше Тя, две́ри отверзо́шася:// яви́лася бо еси́, путетворя́ разбо́йнику в рай. (Дважды)

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Пуст ад и испрове́ржен бысть сме́ртию Еди́наго:/ е́же бо мно́гое бога́тство сокро́виществова,// Еди́н о всех нас Христо́с истощи́л есть.

Кано́н Богоро́дицы, глас 2:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Естество́ челове́ческое рабо́тающее греху́,/ Влады́чице Чи́стая, Тобо́ю свобо́ду улучи́:// Твой бо Сын, я́ко а́гнец, за всех закала́ется. (Дважды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Вопие́м Ти вси, и́стинней Богома́тери,/ прогне́вавшыя рабы́ изба́ви:// Еди́на бо дерзнове́ние к Сы́ну и́маши.

Кано́н проро́ка Амо́са, глас 1:

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Све́тлыми и́стины заря́ми сия́я,/ зауши́л еси́ лжи проро́ка, кре́пко облича́я// и предглаго́ля того́ потребле́ние. (Дважды)

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Омрачи́л еси́ пре́лести пла́мень, проро́че,/ я́ко со́лнце, благоче́стия зарю́ всем возсия́я,// я́ко Ду́ха сия́ние восприи́м.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Пречи́стаго Твоего́ де́вства пою́, Де́во, несказа́нное и честно́е рождество́// и сла́влю, Пречи́стая, и́мже спаса́юся тли и сме́рти.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Конда́к воскре́сный, глас 2:

 Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се,/ и ад, ви́дев чу́до, ужасе́ся,/ и ме́ртвии воста́ша;/ тварь же ви́дящи сра́дуется Тебе́,/ и Ада́м свесели́тся,// и мир, Спа́се мой, воспева́ет Тя при́сно.

И́кос:

 Ты еси́ Свет омраче́нным,/ Ты еси́ Воскресе́ние всех, и Живо́т челове́ков,/ и всех совоскреси́л еси́,/ сме́ртную держа́ву, Спа́се, разо́рь,/ и а́дова врата́ сокруши́вый, Сло́ве:/ и ме́ртвии ви́девше чу́до, чудя́хуся,/ и вся́ка тварь сра́дуется о Воскресе́нии Твое́м, Человеколю́бче./ Те́мже и вси сла́вим и пое́м Твое́ снизхожде́ние,// и мир, Спа́се мой, воспева́ет Тя при́сно.

Песнь 7:

Канон Воскре́сный, глас 2:

Хор:

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к пла́мень вознесло́ есть;/ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,// Сый благослове́н и препросла́влен.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Не терпе́л еси́, Влады́ко, за благоутро́бие/ сме́ртию челове́ка зре́ти му́чима,/ но прише́л и спасл еси́ Твое́ю кро́вию, челове́к быв:// Сый благослове́н и Препросла́влен, Бог отец на́ших.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Ви́девше Тя, Христе́, оболче́на во оде́жду отмще́ния,/ ужасо́шася вра́тницы а́довы:/ безу́мнаго бо мучи́теля раба́, Влады́ко, прише́л еси́ уби́ти:// Сый благослове́н и Препросла́влен, Бог оте́ц на́ших.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Святы́х Святе́йшую Тя разуме́ем,/ я́ко Еди́ну ро́ждшую Бо́га Непреме́ннаго,/ Де́во Нескве́рная, Ма́ти Безневе́стная:/ всем бо ве́рным источи́ла еси́ нетле́ние,// Боже́ственным Рождество́м Твои́м.

 

Канон Крестовоскре́сный, глас 2:

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Осуди́ пра́отца дре́вле во Еде́ме преслуша́ние:/ но во́лею суди́мь бысть,/ престу́пльшему разреша́я прегреше́ния,// Пребоже́ственный отце́в Бог, и Препросла́влен.

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Спасл еси́ уя́звеннаго язы́ком, за́вистию человекоуби́йцы,/ во Еде́ме во́льным угрызе́нием,/ во́льною бо стра́стию исцели́л еси́,// Пребоже́ственный отце́в Бог, и Препросла́влен.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Ходя́ща мя в се́ни сме́ртней призва́л еси́ к све́ту,/ темнозра́чный ад, блиста́нием обло́ж Божества́,// Пребоже́ственный отце́в Бог, и Препросла́влен.

Кано́н Богоро́дицы, глас 2:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Зря́ще в нощи́ у́бо Иа́ков,/ я́ко в гада́нии Бо́га воплоще́нна,/ из Тебе́ же све́тлостию яви́ся пою́щим:// Пребоже́ственный отце́в Бог, и Препросла́влен.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Зна́мения я́же в Тебе́, неизрече́ннаго проявля́я сня́тия, со Иа́ковом бо́рется:/ и́мже во́лею соедини́ся челове́ком, Чи́стая:// Пребоже́ственный отце́в Бог, и Препросла́влен.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ме́рзок и́же не пропове́дует Тя, Де́вы Сы́на,/ Еди́наго от Препе́тыя Тро́ицы несумне́нною ве́рою,/ и язы́ком вопия́:// Пребоже́ственный отце́в Бог, и Препросла́влен.

Кано́н проро́ка Амо́са, глас 1:

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Е́же предглаго́лал еси́, Боже́ственное спасе́ние яви́ся,/ Амо́се, проро́че чу́дне,/ просвеще́нии благоче́стия осия́я мир, вопия́л еси́:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших. (Дважды)

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Вживля́емь Боже́ственною си́лою, богопроти́вными враги́ неврежде́н был еси́,/ терпели́вно, я́коже адама́нт, пребы́л еси́, зовы́й:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Непостижи́мое рождество́ Де́вы славосло́вим, и́мже сме́рти изба́вихомся./ Его́же ра́ди ро́ждшися в нетле́ние, зове́м:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Песнь 8:

Канон Воскре́сный, глас 2:

Хор:

Ирмос: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:// благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Кро́вию Твое́ю, Христе́,/ очервле́но пло́ти Твоея́ зря́ще одея́ние,/ тре́петом ужаса́хуся мно́гому Твоему́ долготерпе́нию а́нгельстии чи́ни, зову́ще:// благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Ты мое́ сме́ртное оде́ял еси́, Ще́дре,/ в безсме́ртие воста́нием Твои́м./ Те́мже веселя́щеся благода́рственно воспева́ют Тя/ избра́ннии лю́дие, Христе́, зову́ще Тебе́:// поже́рта бысть вои́стинну смерть побе́дою.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Ты, И́же Отцу́ неразлу́чнаго,/ во утро́бе богому́жно пожи́вша безсе́менно зачала́ еси́,/ и неизрече́нно родила́ еси́, Богороди́тельнице Пречи́стая:// те́мже Тя спасе́ние всех нас све́мы.

 

Канон Крестовоскре́сный, глас 2:

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Ви́ден был еси́ на кресте́ пригвожда́емь,/ И́же бога́тый в ми́лости,/ во́лею погре́блся еси́:/ и тридне́вно воскре́сл еси́,/ и изба́вил еси́ вся челове́ки, Человеколю́бче, ве́рою пою́щия:// да пое́т Го́спода вся тварь, и превозно́сит во вся ве́ки. (Дважды)

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Изба́вити от истле́ния, соше́д в преиспо́дняя, Сло́ве Бо́жий,/ его́же созда́л еси́, Христе́, си́лою Твое́ю Боже́ственною,/ и без истле́ния сотво́рь, сла́вы присносу́щныя Твоея́ прича́стника соде́лал еси́,// да пое́т, зову́щи, вся тварь, и превозно́сит Христа́ ве́ки.

Кано́н Богоро́дицы, глас 2:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ви́ден бысть на земли́ Тобо́ю, и с челове́ки поживе́,/ И́же бла́гостию несравне́нный и си́лою,/ Ему́же пою́ще вси ве́рнии зове́м:/ осуществова́нная да пое́т Го́спода вся тварь,// и превозно́сит во вся ве́ки. (Дважды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Вои́стинну Тя, Чи́стую пропове́дающе, сла́вим Богоро́дицу:/ Ты бо еди́на родила́ еси́ от Тро́ицы воплоще́нна,/ Ему́же со Отце́м и Ду́хом вси пое́м:/ да пое́т Го́спода вся тварь,// и превозно́сит во вся ве́ки.

Кано́н святи́теля Митрофа́на, глас 6:

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Весь восте́кл еси́ на Го́рнюю высоту́, и навы́кл еси́ неизрече́нных ра́зума,/ и был еси́ сказа́тель Сло́ва воплоще́ния, Амо́се.// Те́мже тя воспева́ем во вся ве́ки.

 

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Ума́ острото́ю всех Влады́ку разуме́ти, я́коже есть мо́щно, сподо́бился еси́,/ науча́юща тя неизрече́нных ра́зуму, зовы́й:// свяще́нницы, по́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

 

 Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тропарь: Блаже́нство, и ра́дость несказа́нную, и Ца́рство Небе́сное, я́ко проро́к получи́л еси́,/ Небе́сных ви́дче, зовы́й благоче́стно:// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Во двою́ естеству́ от Тро́ицы Еди́наго боголе́пно без се́мене, Богома́ти, родила́ еси́ Спа́са ми́ра.// Тем Тя, ве́рнии, любо́вию превозно́сим во ве́ки.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

 О́троки благочести́выя в пе́щи/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

 

Диакон:  Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

Песнь Пресвято́й Богоро́дицы:

Хор: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

  Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

 Честне́йшую...

 Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

 Честне́йшую...

 Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

 Честне́йшую...

 Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

 Честне́йшую...

 Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

 Честне́йшую...

 

Песнь 9:

Канон Воскре́сный, глас 2:

Хор:

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щься от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти,/ собра́ти расточе́нная,// тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Я́ко в раи́ насажде́но на ло́бнем, Спа́се,/ требога́тое дре́во Твоего́ пречи́стаго Креста́,/ кро́вию и водо́ю Боже́ственною,/ я́ко от исто́чника Боже́ственнаго,/ ребра́ Твоего́, Христе́, напоя́емо,// живо́т нам прозябло́ есть.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Низложи́л еси́ си́льныя, распны́йся, Всеси́льне,/ и е́же ни́зу лежа́щее во а́дове тверды́ни,/ естество́ челове́ческое возне́с,/ на О́тчем посади́л еси́ престо́ле.// С Ни́мже Тебе́ гряду́щу покланя́ющеся, велича́ем.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тро́ичен: Еди́ницу Тричи́сленную, Тро́ицу Единосу́щную/ правосла́вно пою́ще ве́рнии, сла́вим:/ непресеко́мо Пребоже́ственное Естество́,/ трисве́тлую, невече́рнюю зарю́,// Еди́ну нетле́нную нам свет возсия́вшую.

Канон Крестовоскре́сный, глас 2:

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Посреде́ осужде́нных,/ я́ко А́гнец возвы́шен был еси́, Христе́, на кресте́,/ на ло́бнем копие́м в ребро́ пробода́емь,/ живо́т дарова́л еси́ нам пе́рстным я́ко благ,// ве́рою чту́щим Боже́ственное Твое́ Воскресе́ние. (Дважды)

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: И́же Свое́ю сме́ртию,/ сме́рти держа́ву си́лою упраздни́вшему Бо́гу/ вси ве́рнии поклони́мся,/ я́ко и́же от ве́ка ме́ртвыя совоскреси́,// и всем подае́т живо́т и Воскресе́ние.

Кано́н Богоро́дицы, глас 2:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Жезл кре́пости даде́ся естеству́ тле́нному,/ Сло́во Бо́жие во утро́бе Твое́й, Чи́стая:/ и сие́ воскреси́, до а́да попо́лзшееся.// Те́мже Тя, Всечи́стая, я́ко Богоро́дицу, велича́ем. (Дважды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ю́же изво́лил еси́, Влады́ко,/ приими́ ми́лостивно Моли́твенницу,/ Ма́терь Твою́, о нас,/ и Твоея́ бла́гости вся́ческая испо́лняется:// да Тя вси, я́ко Благоде́теля, велича́ем.

Кано́н проро́ка Амо́са, глас 1:

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Быв проро́ческим явле́нием богодви́жим язык, Боже́ственная веща́ющ,/ всем возвести́л еси́, Амо́се, Боже́ственное милосе́рдие.// Те́мже вси тя при́сно ублажа́ем. (Дважды)

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Несказа́нно проро́ческое благосла́вие:/ и́бо Святы́й Дух, в сих все́лься, светоли́тия Своего́ показа́ прича́стники,/ от ни́хже, вси ве́рнии просвеща́емся.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Ме́ртвости и тли мою́ ри́зу отъя́ла еси́, Де́во,/ спаси́тельную ри́зу - воплоще́ннаго Бо́га - ро́ждши челове́ком.// Тем Тя вси при́сно велича́ем.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

 

Ексапостила́рий воскре́сный тре́тий:

 Я́ко Христо́с воскре́се, никто́же да не ве́рует:/ яви́ся бо Мари́и, пото́м же ви́ден бысть на село́ иду́щима,/ таи́нником же па́ки яви́ся возлежа́щим единона́десятим,/ и́хже креща́ти посла́в,/ на небеса́ вознесе́ся, отню́дуже и сни́де,// утвержда́я пропове́дание мно́жествы зна́мений.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сного ексапостила́рия:

 Возсия́вшее Со́лнце, я́ко от черто́га жени́х, из гро́ба днесь,/ и ад плени́в, и смерть упраздни́в,/ Тебе́ Ро́ждшия моли́твами, свет нам низпосли́:/ свет, просвеща́ющ сердца́ и ду́ши:/ свет, ходи́ти всех наставля́ющ// на стези́ повеле́ний Твои́х, и на путь ми́ра.

Хвали́тны псалмы́, глас 2:

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

 Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Чтец: Стихиры воскресные, глас 2:

На 8. Стих: Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Стихира: Вся́кое дыха́ние и вся тварь/ Тя сла́вит, Го́споди,/ я́ко Кресто́м смерть упраздни́л еси́,/ да пока́жеши лю́дем, е́же из ме́ртвых Твое́ Воскресе́ние,// я́ко Еди́н Человеколю́бец.

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Стихира: Да реку́т иуде́е,/ ка́ко во́ини погуби́ша стрегу́щии Царя́;/ почто́ бо ка́мень не сохрани́ Ка́мене жи́зни?/ Или́ Погребе́ннаго да дадя́т,/ или́ Воскре́сшему да покло́нятся,/ глаго́люще с на́ми:// сла́ва мно́жеству щедро́т Твои́х, Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

 

На 6. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихира: Ра́дуйтеся лю́дие и весели́теся,/ А́нгел седя́й на ка́мени гро́бнем,/ той нам благовести́, рек:/ Христо́с воскре́се из ме́ртвых, Спас ми́ра,/ и испо́лни вся́ческая благоуха́ния:// ра́дуйтеся лю́дие и весели́теся.

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихира: А́нгел у́бо е́же ра́дуйся,/ пре́жде Твоего́ зача́тия, Го́споди, Благода́тней принесе́:/ А́нгел же ка́мень сла́внаго Твоего́ гро́ба/ в Твое́ Воскресе́ние отвали́:/ ов у́бо в печа́ли ме́сто,/ весе́лия о́бразы возвеща́я:/ сей же в сме́рти ме́сто,/ Влады́ку Жизнода́вца пропове́дуя нам,/ те́мже вопие́м Ти:// Благоде́телю всех, Го́споди, сла́ва Тебе́.

На 4. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стихира: Возлия́ша ми́ра со слеза́ми на гроб Твой жены́,/ и испо́лнишася ра́дости уста́ их,// внегда́ глаго́лати: воскре́се Госпо́дь.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стихира: Да похва́лят язы́цы/ и лю́дие Христа́ Бо́га на́шего,/ во́лею нас ра́ди Крест претерпе́вшаго,/ и во а́де тридне́вновавшаго:/ и да покло́нятся Его́ из ме́ртвых Воскресе́нию,// И́мже просвети́шася всего́ ми́ра концы́.

Стих: Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Стихира: Ра́спят и погребе́н был еси́, Христе́,/ я́коже изво́лил еси́,/ испрове́ргл еси́ смерть,/ и воскре́сл еси́ во сла́ве, я́ко Бог и Влады́ка,// да́руя ми́рови жизнь ве́чную и ве́лию ми́лость.

Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мо́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Стихира: О вои́стинну беззако́ннии,/ печа́тавше ка́мень, бо́льших нас чуде́с сподо́бисте́/ И́мут ра́зум стра́жие,/ днесь про́йде из гро́ба, и глаго́лаху:/ рцы́те, я́ко нам спя́щим,/ приидо́ша ученицы́, и украдо́ша Его́./ И кто кра́дет мертвеца́, па́че же и на́га;/ Сам воскре́се самовла́стно, я́ко Бог,/ оста́вль во гро́бе и погреба́тельная Своя́:/ прииди́те, ви́дите, иуде́е,/ ка́ко не расто́рже печа́ти, смерть попра́вый/ и ро́ду челове́ческому безконе́чную жизнь да́руяй,// и ве́лию ми́лость.

 Стихира утренняя евангельская тре́тья, глас 3:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Магдали́не Мари́и/ Спа́сово благовеству́ющей из ме́ртвых Воскресе́ние и явле́ние,/ не ве́рующе же ученицы́, поноси́ми бы́ша о жестосе́рдии:/ но зна́меньми воору́жшеся и чудесы́,/ ко пропове́данию посыла́хуся,/ и Ты у́бо, Го́споди, к нача́льному све́ту возне́слся еси́ Отцу́,/ они́ же пропове́даша всю́ду сло́во, чудесы́ уверя́юще./ Те́мже просвети́вшеся те́ми,/ сла́вим Твое́ е́же из ме́ртвых воскресе́ние,// человеколю́бче Го́споди.

  Глас 2:

 И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

Славосло́вие вели́кое:

Хор:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

 На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

 Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.
 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

 Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)

 Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Тропа́рь воскре́сный, глас 2:

Хор: Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да,/ разруши́л еси́ осужде́ние сме́рти, Го́споди,/ вся от сете́й врага́ изба́вивый;/ яви́вый же Себе́ апо́столом Твои́м,/ посла́л еси́ я на про́поведь,/ и те́ми мир Твой по́дал еси́ вселе́нней,// Еди́не Многоми́лостиве.

 

                      [1] Одна из стихир по указанию настоятеля  —  из числа вечерних литийных стихир храмового святого (как правило, первая), либо та, которая поется по 50-м псалме на полиелейной утрене. В том случае, если храмовый святой не имеет указанных песнопений (например, шестеричная служба), может быть пропета стихира с «Господи, воззвах» или из другого цикла стихир.

 

                      [2] По уставу положено пение Непорочных (118-й псалом (17-я кафизма) на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу после него тропари «Ангельский собор...».)

   В приходской практике вместо Непорочных на воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.

(ДЛЯ ДОМАШНЕГО СОВЕРШЕНИЯ)

28 ию́ня 2020 го́да.

Неде́ля 3 по Пятидеся́тнице. Проро́ка Амо́са. Глас 2.

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ

Псало́м 103, предначина́тельный:

Хор: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Блаже́н муж:

Хор:  Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды) 

Го́споди, воззва́х, глас 2:

Хор: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

 Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

Чтец: Стихиры воскресные, глас 2:

На 10. Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.

Стихира: Пре́жде век от Отца́ Ро́ждшемуся Бо́жию Сло́ву,/ Вопло́щшемуся от Де́вы Мари́и,/ прииди́те, поклони́мся:/ крест бо претерпе́в,/ погребе́нию предаде́ся, я́ко Сам восхоте́:/ и воскре́се из ме́ртвых,// спасе́ мя заблужда́ющаго челове́ка.

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.

Стихира: Христо́с Спас наш,/ е́же на ны рукописа́ние пригвозди́в на Кресте́ загла́ди,/ и сме́рную держа́ву упраздни́:// поклоня́емся Его́ Тридне́вному Воскресе́нию.

На 8. Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.

Стихира: Со Арха́нгелы воспои́м Христо́во Воскресе́ние:/ Той бо есть Изба́витель и Спас душ на́ших,/ и в сла́ве стра́шней и кре́пцей си́ле,// па́ки гряде́т суди́ти ми́ру, его́же созда́.

Стих:  Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стихира: Тебе́ Распе́ншагося и Погребе́ннаго,/ А́нгел пропове́да Влады́ку, и глаго́лаше жена́м:/ прииди́те ви́дите, иде́же лежа́ше Госпо́дь:/ воскре́се бо, я́коже рече́, я́ко Всеси́лен./ Те́мже Тебе́ поклоня́емся, Еди́ному Безсме́ртному:// Жизнода́вче Христе́, поми́луй нас.

На 6. Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Стихира: Кресто́м Твои́м упраздни́л еси́,/ ю́же от дре́ва кля́тву,/ погребе́нием Твои́м умертви́л еси́ сме́рти держа́ву:/ воста́нием же Твои́м просвети́л еси́ род челове́ческий./ Сего́ ра́ди вопие́м Ти:// Благоде́телю Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

 

Стих:  И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Стихира: Отверзо́шася Тебе́, Го́споди,/ стра́хом врата́ сме́ртная,/ вра́тницы же а́довы ви́девше Тя, убоя́шася:/ врата́ бо ме́дная сокруши́л еси́,/ и вереи́ желе́зныя стерл еси́,/ и изве́л еси́ нас от тмы и се́ни сме́ртныя,// и у́зы на́ша растерза́л еси́.

 

На 4. Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода.

Стихира: Спаси́тельную песнь пою́ще, от уст возсле́м:/ прииди́те вси в дому́ Госпо́днем припаде́м, глаго́люще:/ на дре́ве Распны́йся, и из ме́ртвых Воскресы́й,/ и Сый в не́дрех О́тчих,// очи́сти грехи́ на́ша.

 

 Стихи́ры проро́ка Амо́са, глас 2, подо́бен: «Егда́ от Дре́ва…»:

Стих:  Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Стихира: Обре́те духо́вная заря́ твоего́ ума́, проро́че,/ чистоту́, сия́ющую, я́коже зерца́ло, я́вственно,/ и мир озари́ Богоразу́мия сия́нием блиста́ющую/ и прообразу́ющую Боже́ственных та́ин о́бразы,// благода́ть же, всем челове́ком хотя́щую пода́тися, пречу́дне.

На 2. Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.

Стихира: Уста́ быв Бо́жия,/ нече́стия де́латели я́ве обличи́л еси́,/ судо́м неизбе́жным ты́я осуди́в, пребога́те,/ пра́ведным уче́нием после́дуя/ и Боже́ственным судо́м./ Те́мже прему́дрым твои́м глаго́лом/ ви́дяще возведе́ние, блаже́нне,// пе́сньми досто́йно восхваля́ем тя.

Стих:  Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Стихира: Престо́лу Влады́чню предстоя́/ и неизрече́нныя и Боже́ственныя сла́вы насыща́емь,/ добро́ты же зря преми́рныя/ и све́та наполня́емь,/ Амо́се Богоглаго́ливе,/ вся, чту́щия тя, ве́рою помина́й,/ сим душе́вное спасе́ние,// разреше́ния же согреше́ний// всем прося́, Богоприя́тне.

 Глас 2:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Догматик: Пре́йде сень зако́нная,/ благода́ти прише́дши:/ я́коже бо купина́ не сгара́ше опаля́ема:/ та́ко Де́ва родила́ еси́,/ и Де́ва пребыла́ еси́./ Вме́сто столпа́ о́гненнаго,/ Пра́ведное возсия́ Со́лнце:/ вме́сто Моисе́я, Христо́с,// Спасе́ние душ на́ших.

 

Све́те Тихи́й:

Хор:  Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

Сподо́би, Го́споди:

 Хор: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

 Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Лития́:

Поется стихира храма [1], зате́м:

 Богоро́дичные стихи́ры Па́вла Аморре́йского, глас 6, подо́бен: «Отча́янная жития́ ра́ди…»:

 Я́же ненаде́жных упова́ние изве́стное,/ и согреша́ющих спасе́ние,/ Мари́е всепе́тая чи́стая Богоро́дице,/ приими́ моле́ние мое́ сие́,/ и испроси́ ми разреше́ния все́х,/ я́же согреши́х в житии́,/ Ма́терними Твои́ми моли́твами,/ и спаси́ от бе́д и бу́дущаго суда́ Влады́чице,// вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

 Лука́во вре́мя живота́ моего́,/ лука́во и испо́лнь вся́кия зло́бы,/ сатане́ лука́вому лю́те мя́ смуща́ющу,/ Ты́ мя Богороди́тельнице, изба́ви того́ па́кости,/ Ты́ мя от у́ст о́наго исто́ргни пресвята́я:/ на Тя́ бо все́ возложи́х ча́яние мое́,// спаси́ мя Твои́ми бо́дрыми моли́твами.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Ра́дуйся, непосты́дная предста́тельнице./ Ра́дуйся, преблага́я Богоро́дице./ Ра́дуйся, очисти́лище ми́ра./ Ра́дуйся, ра́досте скорбя́щих, и приста́нище обурева́емым./ Ра́дуйся, я́же все́м помога́ющая су́щим в ну́ждах./ Ты́ у́бо сохрани́ и мене́ Де́во, все́х ско́рбных,// пренепоро́чная Влады́чице.

 

Стихи́ры на стихо́вне:

Чтец: Стихиры воскресные, глас 2:

Стихира: Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се,/ всю просвети́ вселе́нную,/ и призва́л еси́ Твое́ созда́ние:// Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Стих:  Госпо́дь воцари́ся,/ в ле́поту облече́ся.

 Дре́вом, Спа́се, упраздни́л еси́,/ ю́же от дре́ва кля́тву,/ держа́ву сме́рти погребе́нием Твои́м умертви́л еси́,/ просвети́л же еси́ род наш воста́нием Твои́м./ Те́мже вопие́м Тебе́:// Животода́вче Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стих:  И́бо утверди́ вселе́нную,/ я́же не подви́жется.

 На кресте́ я́влься, Христе́, пригвожда́емь,/ измени́л еси́ добро́ту зда́ний:/ и безчелове́чие у́бо во́ини показу́юще,/ копие́м ре́бра Твоя́ прободо́ша,/ евре́и же печа́тати гро́ба проси́ша,/ Твоея́ вла́сти не ве́дуще./ Но за милосе́рдие утро́б Твои́х,/ прие́мый погребе́ние, и тридне́вен воскресы́й// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих:  До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,/ Го́споди, в долготу́ дний.

 Животода́вче Христе́, во́лею страсть претерпе́вый сме́ртных ра́ди,/ во ад же снизше́д я́ко си́лен,/ та́мо Твоего́ прише́ствия ожида́ющия,/ исхи́тив я́ко от зве́ря кре́пкаго,/ рай вме́сто а́да жи́ти дарова́л еси́./ Те́мже и нам сла́вящим тридне́вное Твое́ воста́ние,/ да́руй очище́ние грехо́в,// и ве́лию ми́лость.

 Богоро́дичен:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 О чудесе́ но́ваго всех дре́вних чуде́с!/ Кто бо позна́ ма́терь без му́жа ро́ждшую,/ и на руку́ нося́щую, всю тварь Содержа́щаго?/ Бо́жие есть изволе́ние Ро́ждшееся./ Его́же, я́ко Младе́нца, Пречи́стая,/ Твои́ма рука́ма носи́вшая,/ и Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щая,/ не преста́й моля́щи о чту́щих Тя,// уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

Моли́тва свята́го Симео́на Богоприи́мца:

Хор: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:  Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Тропа́рь, глас 4:

Хор: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ еси душ на́ших. (Трижды)

 

Псало́м 33:

Хор: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

 

У́ТРЕНЯ.

Шестопса́лмие:

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды)

 Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды)

Чтец:  Псалом 3:

 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

 Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

 Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

 Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

 На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

 Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

 На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Тропа́рь воскре́сный, глас 2:

Хор: Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный,/ тогда́ ад умертви́л еси́ блиста́нием Божества́./ Егда́ же и уме́ршыя от преиспо́дних воскреси́л еси́,/ вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху:// Жизнода́вче, Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́. (Дважды)

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь проро́ка Амо́са, глас 2:

 Проро́ка Твоего́ Амо́са па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

 

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сный (по гла́су «Сла́вы»), глас 2:

 Вся па́че смы́сла,/ вся пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства,/ чистоте́ запеча́танной и де́вству храни́му,/ Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна,/ Бо́га ро́ждши И́стиннаго;// Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кафи́змы:

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма втора́я:

Псало́м 9:

 Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т eго́, прекло́нится и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех eго́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.

Псало́м 10:

 На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 11:

 Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшыя: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския.

Псало́м 12:

 Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

Псало́м 13:

 Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 14:

 Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, боя́щыя же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век.

Псало́м 15:

 Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до но́щи нака́заша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.

Псало́м 16:

 Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Седа́льны воскре́сные, глас 2:

 Благообра́зный Ио́сиф,/ с дре́ва снем Пречи́стое Твое́ те́ло,/ плащани́цею чи́стою обви́в,/ и благоуха́ньми во гро́бе но́ве закры́в положи́,/ но тридне́вен воскре́сл еси́, Го́споди,// подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.

Стих:  Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

 Мироно́сицам жена́м при гро́бе предста́в А́нгел вопия́ше:/ ми́ра ме́ртвым суть прили́чна,/ Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь./ Но возопи́йте: воскре́се Госпо́дь,// подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Препросла́вленна еси́, Богоро́дице Де́во, пое́м Тя:/ Кресто́м бо Сы́на Твоего́/ низложи́ся ад, и смерть умертви́ся,/ умерщвле́ннии воста́хом, и живота́ сподо́бихомся:/ рай восприя́хом дре́внее наслажде́ние./ Тем благодаря́ще,/ славосло́вим, я́ко Держа́внаго, Христа́ Бо́га на́шего,// и Еди́наго Многоми́лостиваго.

Хор: Го́споди, пом́илуй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма тре́тья:

Псало́м 17:

 Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 18:

 Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

Псало́м 19:

 Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псало́м 20:

 Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 21:

 Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псало́м 22:

 Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псалом 23:

 Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Седа́льны воскре́сные, глас 2:

 Ка́мень гро́бный запеча́тати не возбрани́в,/ ка́мень ве́ры воскре́с по́дал еси́ всем,// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих:  Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

 Ученико́в Твои́х лик с мироно́сицами жена́ми ра́дуется согла́сно:/ о́бщий бо пра́здник с ни́ми пра́зднуют,/ в сла́ву и честь Твоего́ Воскресе́ния./ И те́ми вопие́м Ти, Человеколю́бче Го́споди:// лю́дем Твои́м пода́ждь ве́лию ми́лость.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Преблагослове́на еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ смерть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:// благослове́н Христо́с Бог,/ благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

Полиеле́й [2]:

Хор:  Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Тропари́ воскре́сные, глас 5:

Хор:  Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся свобождша.

 Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе а́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба.

 Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним а́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

 Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ а́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/

 Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./

 Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Ипакои́, глас 2:

 По стра́сти ше́дша во гроб жены́,/ во е́же пома́зати те́ло Твое́, Христе́ Бо́же,/ ви́деша а́нгелы во гро́бе, и ужасо́шася:/ глас бо слы́шаху от них, я́ко воскре́се Госпо́дь,// да́руя ми́рови ве́лию ми́лость.

Степе́нна, глас 2:

1 Антифо́н:

Хор:  На не́бо о́чи пуща́ю моего́ се́рдца, к Тебе́, Спа́се,// спаси́ мя Твои́м осия́нием. (Дважды)

 Поми́луй нас согреша́ющих Тебе́ мно́го,/ на вся́кий час, о Христе́ мой,// и даждь о́браз пре́жде конца́ пока́ятися Тебе́. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

 Свято́му Ду́ху, Е́же ца́рствовати подоба́ет,/ освяща́ти, подвиза́ти тварь:// Бог бо есть, Единосу́щен Отцу́ и Сло́ву.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Свято́му Ду́ху, Е́же ца́рствовати подоба́ет,/ освяща́ти, подвиза́ти тварь:// Бог бо есть, Единосу́щен Отцу́ и Сло́ву.

2 Антифо́н:

 А́ще не Госпо́дь бы был в нас,/ кто дово́лен цел сохране́н бы́ти от врага́,// ку́пно и человекоуби́йцы? (Дважды)

 Зубо́м их не преда́ждь, Спа́се, Твоего́ раба́:// и́бо льво́вым о́бразом на мя подвиза́ются врази́ мои́. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Свято́му Ду́ху живонача́лие и честь:/ вся бо созда́нная,/ я́ко Бог сый си́лою,// соблюда́ет во Отце́, Сы́ном же.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Свято́му Ду́ху живонача́лие и честь:/ вся бо созда́нная,/ я́ко Бог сый си́лою,// соблюда́ет во Отце́, Сы́ном же.

3 Антифо́н:

 Наде́ющиися на Го́спода, уподо́бишася горе́ святе́й:// и́же ника́коже дви́жутся прило́ги вра́жиими. (Дважды)

 В беззако́нии рук свои́х да не про́струт боже́ственне живу́щии:// не оставля́ет бо Христо́с жезла́ на жре́бии Свое́м. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

 Святы́м Ду́хом то́чится вся́ка прему́дрость:/ отсю́ду благода́ть апо́столом,// и страда́льчествы венча́ются му́ченицы, и проро́цы зрят.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Святы́м Ду́хом то́чится вся́ка прему́дрость:/ отсю́ду благода́ть апо́столом,// и страда́льчествы венча́ются му́ченицы, и проро́цы зрят.

чте́ние Ева́нгелия:

(Евангелие воскресное 3-е, Мк., зач. 71:)

Иере́й: Во вре́мя о́но воскре́с Иису́с зау́тра, в пе́рвую суббо́ту, яви́ся пре́жде Мари́и Магдали́ни, из нея́же изгна́ седмь бесо́в. Она́ же ше́дши возвести́ с Ним бы́вшим, пла́чущимся и рыда́ющим. И они́ слы́шавше, я́ко жив есть, и ви́ден бысть от нея́, не я́ша ве́ры. По сих же двема́ от них гряду́щема яви́ся ине́м о́бразом, иду́щема на село́. И та ше́дша возвести́ста про́чим: и ни те́ма ве́ры я́ша. Последи́ же возлежа́щим им единомуна́десяте яви́ся, и поноси́ неве́рствию их и жестосе́рдию, я́ко ви́девшим Его́ воста́вша не я́ша ве́ры. И рече́ им: ше́дше в мир весь, пропове́дите Ева́нгелие всей тва́ри. И́же ве́ру име́т и крести́тся, спасе́н бу́дет, а и́же не име́т ве́ры, осужде́н бу́дет. Зна́мения же ве́ровавшим сия́ после́дуют: и́менем Мои́м бе́сы иждену́т; язы́ки возглаго́лют но́вы; зми́я возму́т; а́ще и что сме́ртно испию́т, не вреди́т их; на неду́жныя ру́ки возложа́т, и здра́ви бу́дут. Госпо́дь же у́бо, по глаго́лании Его́ к ним, вознесе́ся на не́бо, и се́де одесну́ю Бо́га. Они́ же изше́дше пропове́даша всю́ду, Го́споду поспе́шствующу и сло́во утвержа́ющу после́дствующими зна́меньми. Ами́нь.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас 6:

 Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.

Псало́м 50:

Чтец: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

 Глас 6:

Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

 Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

Стихи́ра воскре́сная, глас 6:

 Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и ве́лию ми́лость.

Канон:

Песнь 1:

Канон Воскре́сный, глас 2:

Хор:

Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла;/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть,/ препросла́вленный Госпо́дь,// сла́вно бо просла́вися.

 

Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Мирски́й князь Бла́же, ему́же написа́хомся,/ за́поведи Твоея́ не послу́шавше, кресто́м Твои́м осуди́ся:/ прирази́ся бо Ти я́ко сме́ртну:/ отпаде́ же вла́сти Твоея́ держа́вою,// и немощны́й обличи́ся.

Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Изба́витель ро́да челове́ческаго,/ и нетле́нному животу́ Нача́льник/ в мир прише́л еси́:/ Воскресе́нием бо Твои́м раздра́л еси́ сме́ртныя пелены́,// Е́же славосло́вим вси: сла́вно бо просла́вися.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Превы́шши яви́лася еси́, Чи́стая Присноде́во,/ вся́кия неви́димыя же и ви́димыя тва́ри:/ Зижди́теля бо родила́ еси́,/ я́ко благоволи́ воплоти́тися во утро́бе Твое́й,// Его́же со дерзнове́нием моли́, спасти́ ду́ши на́ша.

Канон Крестовоскре́сный, глас 2:

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Си́ла немощны́х, Воскресе́ние па́дших, и нетле́ние уме́рших/ был еси́, Христе́, пло́ти Твоея́ стра́стию:// я́ко просла́вися. (Дважды)

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Уще́дри па́дший о́браз, и воскреси́ сокруше́нный,/ Соде́тель Бог и Обнови́тель/ умерщвле́н быв всех оживи́:// я́ко просла́вися.

Кано́н Богоро́дицы, глас 2:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Невеще́ственная дре́вле ле́ствица,/ и стра́нно оледене́вший путь мо́ря,/ Твое́ явля́ше Рождество́, Чи́стая,// е́же пое́м вси: я́ко просла́вися.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Си́ла Вы́шняго, Ипоста́сь Соверше́нная, Бо́жия Му́дрость,/ вопло́щшися, Пречи́стая, из Тебе́,// к челове́ком бесе́дова: я́ко просла́вися.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Про́йде сквозе́ дверь непрохо́дную,/ заключе́нныя утро́бы Твоея́,/ пра́вды Со́лнце, Чи́стая,// и ми́рови возсия́: я́ко просла́вися.

Кано́н проро́ка Амо́са, глас 1:

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Очи́стив мой ум от страсте́й мра́чнаго по́мысла,// проро́ка Твоего́, Влады́ко, Амо́са пе́ти озари́.

 

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Таи́нник я́влься и́же па́че ума́ та́ин Бо́жиих,// сподо́бился еси́ прозре́ти, сла́вне, быва́емая.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Я́ко нескве́рное Бо́жие и чи́стое поко́ище я́влься,// я́же Ду́ха, Амо́се, прия́л еси́ Боже́ственную де́тель.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Ты па́дшую Ада́мову проро́чески возста́вила еси́ ски́нию,// Спа́са и Бо́га, Пречи́стая, во чре́ве носи́вши.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3:

Канон Воскре́сный, глас 2:

Хор:

Ирмос: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди,/ язы́ческая неплодя́щая це́рковь,/ прише́ствием Твои́м,// в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Тварь в стра́сти Твое́й изменя́шеся,/ зря́щи Тя в нище́тне о́бразе от беззако́нных поруга́ема,// основа́вшаго вся Боже́ственным манове́нием.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: От пе́рсти по о́бразу мя руко́ю Твое́ю созда́л еси́:/ и сокруше́нна па́ки в персть сме́ртную за грех,// Христе́ соше́д во ад, совоскреси́л еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Чи́ни удиви́шася а́нгельстии, Пречи́стая,/ и челове́ческая устраши́шася сердца́ о Рождестве́ Твое́м:// те́мже Тя, Богоро́дицу, ве́рою чтим.

 

Канон Крестовоскре́сный, глас 2:

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: И́же всех вы́шши Христо́с,// ума́лися ма́лым чим, стра́стию плотско́ю, а́нгельскаго естества́. (Дважды)

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Мертв со беззако́нными вмени́вся,/ сия́я жена́м венце́м сла́вы, Христе́,// яви́лся еси́ от Воскресе́ния.

Кано́н Богоро́дицы, глас 2:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: И́же вре́мене превы́шший вся́каго,/ я́ко вре́менем Творе́ц,// из Тебе́, Де́во, во́лею Младе́нец созда́ся. (Дважды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Чре́во простра́ннейшее небе́с воспои́м,// и́мже Ада́м на небесе́х ра́дуяся, живе́т.

Кано́н проро́ка Амо́са, глас 1:

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Ты, беззако́нныя облича́я, Амо́се,/ Госпо́дню пра́вду пока́зовал еси́, вопия́, Богоявле́нне:// Свят еси́, Го́споди, спаса́яй ду́ши на́ша.

 

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Показа́лся еси́ сто́лп, проро́че, но́ваго заве́та,/ отъе́мля сего́ покро́в и ве́рою зовы́й:// Свят еси́, Го́споди, спаса́яй ду́ши на́ша.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: На́вык Боже́ственная, проро́че Богоглаго́льниче, Амо́се Боже́ственне,/ просвеща́я лю́ди, вопия́л еси́:// Свят еси́, Го́споди, спаса́яй ду́ши на́ша.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Утверди́хся, испове́дав Боже́ственное Твое́ рождество́,/ и Предста́тельницу Тя, Де́во, богате́я, зову́:// ра́дуйся, Богоневе́стная, наде́ждо моя́ и по́моще.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би.

 

Конда́к проро́ка Амо́са, глас 4, подо́бен: «Яви́лся еси́ днесь…»:

 Очи́стив Ду́хом, проро́че,/ твое́ светоза́рное се́рдце, сла́вный Амо́се,/ проро́чествия дар свы́ше прие́мь,/ возопи́л еси́ велегла́сно во страна́х:// се Бог наш, и не приложи́тся ин к Нему́.

Седа́лен проро́ка Амо́са, глас 3, подо́бен: «Боже́ственныя ве́ры…»:

 Боже́ственный орга́н Уте́шителев,/ подглаша́емь Сего́, блаже́нне, благода́тию всегда́ я́сно,/ проро́к был еси́:/ возглаша́еши бо безве́стных явле́ние/ и озаря́еши ве́рою притека́ющия, Амо́се сла́вне,// Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен из Мине́и, глaс 3:

 Боже́ственнаго естества́ не отлу́чся, плоть быв во чре́ве Твое́м,/ но Бог вочелове́чся и пребы́сть, и́же по рождестве́ Ма́терь Тя Де́ву,/ я́ко пре́жде рождества́, сохрани́в Всенепоро́чну, еди́н Госпо́дь,// Того́ приле́жно моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Песнь 4:

Канон Воскре́сный, глас 2:

Хор:

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щься,/ и спасл еси́ всего́ мя челове́ка./ Тем зову́ Ти:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Предстои́ши суди́щу я́ко суди́мь, Бо́же мой,/ не вопия́ Влады́ко, суд износя́ язы́ком:/ и́мже стра́стию Твое́ю, Христе́// вселе́нней соде́лал еси́ Спасе́ние.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Стра́стию Твое́ю, Христе́,/ врагу́ оскуде́ша ору́жия,/ проти́вным же е́же во ад схожде́нием Твои́м, гра́ды разруши́шася,// и мучи́телева де́рзость низложе́на бысть.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Тя приста́нище спасе́ния, и сте́ну недви́жиму,/ Богоро́дице Влады́чице, вси ве́рнии све́мы:// Ты бо моли́твами Твои́ми избавля́еши от бед ду́ши на́ша.

 

Канон Крестовоскре́сный, глас 2:

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Ви́девши на дре́ве Тя, Христе́ пригвожде́на, Де́ва,/ Я́же неболе́зненно Тя ро́ждшая,// ма́терски боле́зни претерпе́. (Дважды)

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Побежде́на бысть смерть,/ мертв пленя́ет а́дова врата́:/ всея́дцу бо разо́ршуся,// я́же па́че естества́ вся ми дарова́шася.

Кано́н Богоро́дицы, глас 2:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Се превознесе́ся Боже́ственная Гора́ до́му Госпо́дня,// превы́шше сил, Богома́терь я́вственнейше. (Дважды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Зако́нов есте́ственных кроме́,/ Еди́на Де́во ро́ждши влады́чествующаго тва́рию,// сподо́билася еси́ Боже́ственнаго зва́ния.

Кано́н проро́ка Амо́са, глас 1:

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Служа́щия глухи́м и́долом обличи́л еси́ лю́ди Изра́илевы,// тем плене́нным бы́ти сим рекл еси́, досточу́дне.

 

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Проро́ка тя, и́же пе́рвее па́стыря показа́ Бог,/ восприе́м, священноявле́нне Амо́се.// Тем тя вси ве́рою ублажа́ем.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Я́ко зерца́ло, Свята́го Ду́ха прие́м,// блиста́нием светолу́чная, Амо́се, всем проявля́еши, ра́дуяся, благоче́стие.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Сло́во в Тя всели́ся, Чи́стая, существо́ мое́ возобрази́,// па́дшее пре́жде преступле́нием.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́ди Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию/ и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

 

Песнь 5:

Канон Воскре́сный, глас 2:

Хор:

Ирмос: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же;/ Тобо́ю, бо Влады́ко, к Светонача́льнику, Отцу́ Твоему́,/ от но́щи неве́дения// приведе́ние и́мамы.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Я́ко ке́дры, Христе́, язы́ков шата́ние сокруши́л еси́ во́лею, Влады́ко:/ я́ко изво́лил еси́ на кипари́се, и на пе́вке, и ке́дре,// пло́тию совозвыша́емь.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: В ро́ве, Христе́, преиспо́днем положи́ша Тя бездыха́нна ме́ртва:/ но Твое́ю я́звою забве́нныя мертвыя, и́же во гробе́х спя́щия, уя́звен// с Собо́ю воскреси́л еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Моли́ Сы́на Твоего́ и Го́спода, Де́во Чи́стая,/ на Тя упова́ющим мир дарова́ти, плене́нным избавле́ние,// от сопроти́вных настоя́ний.

Канон Крестовоскре́сный, глас 2:

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Пости́ти отверги́йся Ада́м,/ вкуша́ет смертоно́снаго дре́ва пе́рвый:// но сего́ грех потребля́ет, распны́йся Вторы́й. (Дважды)

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Естество́м челове́ческим стра́стен же и сме́ртен был еси́,/ И́же безстра́стный невеще́ственным Божество́м,/ обезтли́вый умерщвле́нныя, Христе́,// от преиспо́дних а́довых воскреси́л еси́.

Кано́н Богоро́дицы, глас 2:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: О́блацы весе́лия сла́дость кропи́те су́щим на земли́:/ я́ко Отроча́ даде́ся,/ И́же сый пре́жде век,// от Де́вы вопло́щься Бог наш. (Дважды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Житию́ и пло́ти мое́й свет возсия́,/ и дря́хлость греха́ разруши́:// напосле́док от Де́вы без се́мене вопло́щься Вы́шний.

Кано́н проро́ка Амо́са, глас 1:

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Умерщвле́нныя сне́дною стрело́ю, блаже́нне, укори́л еси́,/ я́ко непщу́ющим испа́днути вну́тренним, и прело́жно бы́ти,// и тле́нно наслажде́ние.

 

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Бога́тыми светоли́тии осия́емь яви́лся еси́ Богоглаго́лив и собесе́дник Бо́жий,// возвеща́я всем благоче́стия и́стинный путь.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Изба́вити вся, тя пою́щия, блаже́нне, моли́ от льще́ний и се́тей вра́жиих// и све́том осия́ти Небе́сным Ца́рства Христо́ва.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Богоро́дицу испове́дающии Тя, Ма́ти Де́во,/ непрее́мнаго Ца́рствия и пи́щи Тобо́ю, Богома́ти,// получи́ти да сподо́бимся.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая.

Песнь 6:

Канон Воскре́сный, глас 2:

Хор:

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:// от тли Бо́же, мя возведи́.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Я́ко злоде́й Пра́ведник осуди́ся/ и со беззако́нными на дре́ве пригвозди́ся,// пови́нным оставле́ние Свое́ю да́руя кро́вию.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Еди́нем у́бо челове́ком,/ пе́рвым Ада́мом дре́вле в мир вни́де смерть,// и Еди́нем Воскресе́ние Сы́ном Бо́жиим яви́ся.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Неискусому́жно, Де́во, родила́ еси́,/ и ве́чнуеши Де́ва, явля́ющи И́стиннаго Божества́,// Сы́на и Бо́га Твоего́ о́бразы.

 

Канон Крестовоскре́сный, глас 2:

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Блюсти́тели положи́л еси́ па́дшему,/ херуви́мы дре́ва живо́тнаго,/ но ви́девше Тя, две́ри отверзо́шася:// яви́лася бо еси́, путетворя́ разбо́йнику в рай. (Дважды)

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Пуст ад и испрове́ржен бысть сме́ртию Еди́наго:/ е́же бо мно́гое бога́тство сокро́виществова,// Еди́н о всех нас Христо́с истощи́л есть.

Кано́н Богоро́дицы, глас 2:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Естество́ челове́ческое рабо́тающее греху́,/ Влады́чице Чи́стая, Тобо́ю свобо́ду улучи́:// Твой бо Сын, я́ко а́гнец, за всех закала́ется. (Дважды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Вопие́м Ти вси, и́стинней Богома́тери,/ прогне́вавшыя рабы́ изба́ви:// Еди́на бо дерзнове́ние к Сы́ну и́маши.

Кано́н проро́ка Амо́са, глас 1:

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Све́тлыми и́стины заря́ми сия́я,/ зауши́л еси́ лжи проро́ка, кре́пко облича́я// и предглаго́ля того́ потребле́ние. (Дважды)

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Омрачи́л еси́ пре́лести пла́мень, проро́че,/ я́ко со́лнце, благоче́стия зарю́ всем возсия́я,// я́ко Ду́ха сия́ние восприи́м.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Пречи́стаго Твоего́ де́вства пою́, Де́во, несказа́нное и честно́е рождество́// и сла́влю, Пречи́стая, и́мже спаса́юся тли и сме́рти.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Конда́к воскре́сный, глас 2:

 Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се,/ и ад, ви́дев чу́до, ужасе́ся,/ и ме́ртвии воста́ша;/ тварь же ви́дящи сра́дуется Тебе́,/ и Ада́м свесели́тся,// и мир, Спа́се мой, воспева́ет Тя при́сно.

И́кос:

 Ты еси́ Свет омраче́нным,/ Ты еси́ Воскресе́ние всех, и Живо́т челове́ков,/ и всех совоскреси́л еси́,/ сме́ртную держа́ву, Спа́се, разо́рь,/ и а́дова врата́ сокруши́вый, Сло́ве:/ и ме́ртвии ви́девше чу́до, чудя́хуся,/ и вся́ка тварь сра́дуется о Воскресе́нии Твое́м, Человеколю́бче./ Те́мже и вси сла́вим и пое́м Твое́ снизхожде́ние,// и мир, Спа́се мой, воспева́ет Тя при́сно.

Песнь 7:

Канон Воскре́сный, глас 2:

Хор:

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к пла́мень вознесло́ есть;/ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,// Сый благослове́н и препросла́влен.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Не терпе́л еси́, Влады́ко, за благоутро́бие/ сме́ртию челове́ка зре́ти му́чима,/ но прише́л и спасл еси́ Твое́ю кро́вию, челове́к быв:// Сый благослове́н и Препросла́влен, Бог отец на́ших.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Ви́девше Тя, Христе́, оболче́на во оде́жду отмще́ния,/ ужасо́шася вра́тницы а́довы:/ безу́мнаго бо мучи́теля раба́, Влады́ко, прише́л еси́ уби́ти:// Сый благослове́н и Препросла́влен, Бог оте́ц на́ших.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Святы́х Святе́йшую Тя разуме́ем,/ я́ко Еди́ну ро́ждшую Бо́га Непреме́ннаго,/ Де́во Нескве́рная, Ма́ти Безневе́стная:/ всем бо ве́рным источи́ла еси́ нетле́ние,// Боже́ственным Рождество́м Твои́м.

 

Канон Крестовоскре́сный, глас 2:

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Осуди́ пра́отца дре́вле во Еде́ме преслуша́ние:/ но во́лею суди́мь бысть,/ престу́пльшему разреша́я прегреше́ния,// Пребоже́ственный отце́в Бог, и Препросла́влен.

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Спасл еси́ уя́звеннаго язы́ком, за́вистию человекоуби́йцы,/ во Еде́ме во́льным угрызе́нием,/ во́льною бо стра́стию исцели́л еси́,// Пребоже́ственный отце́в Бог, и Препросла́влен.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Ходя́ща мя в се́ни сме́ртней призва́л еси́ к све́ту,/ темнозра́чный ад, блиста́нием обло́ж Божества́,// Пребоже́ственный отце́в Бог, и Препросла́влен.

Кано́н Богоро́дицы, глас 2:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Зря́ще в нощи́ у́бо Иа́ков,/ я́ко в гада́нии Бо́га воплоще́нна,/ из Тебе́ же све́тлостию яви́ся пою́щим:// Пребоже́ственный отце́в Бог, и Препросла́влен.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Зна́мения я́же в Тебе́, неизрече́ннаго проявля́я сня́тия, со Иа́ковом бо́рется:/ и́мже во́лею соедини́ся челове́ком, Чи́стая:// Пребоже́ственный отце́в Бог, и Препросла́влен.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ме́рзок и́же не пропове́дует Тя, Де́вы Сы́на,/ Еди́наго от Препе́тыя Тро́ицы несумне́нною ве́рою,/ и язы́ком вопия́:// Пребоже́ственный отце́в Бог, и Препросла́влен.

Кано́н проро́ка Амо́са, глас 1:

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Е́же предглаго́лал еси́, Боже́ственное спасе́ние яви́ся,/ Амо́се, проро́че чу́дне,/ просвеще́нии благоче́стия осия́я мир, вопия́л еси́:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших. (Дважды)

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Вживля́емь Боже́ственною си́лою, богопроти́вными враги́ неврежде́н был еси́,/ терпели́вно, я́коже адама́нт, пребы́л еси́, зовы́й:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Непостижи́мое рождество́ Де́вы славосло́вим, и́мже сме́рти изба́вихомся./ Его́же ра́ди ро́ждшися в нетле́ние, зове́м:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Песнь 8:

Канон Воскре́сный, глас 2:

Хор:

Ирмос: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:// благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Кро́вию Твое́ю, Христе́,/ очервле́но пло́ти Твоея́ зря́ще одея́ние,/ тре́петом ужаса́хуся мно́гому Твоему́ долготерпе́нию а́нгельстии чи́ни, зову́ще:// благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Ты мое́ сме́ртное оде́ял еси́, Ще́дре,/ в безсме́ртие воста́нием Твои́м./ Те́мже веселя́щеся благода́рственно воспева́ют Тя/ избра́ннии лю́дие, Христе́, зову́ще Тебе́:// поже́рта бысть вои́стинну смерть побе́дою.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Ты, И́же Отцу́ неразлу́чнаго,/ во утро́бе богому́жно пожи́вша безсе́менно зачала́ еси́,/ и неизрече́нно родила́ еси́, Богороди́тельнице Пречи́стая:// те́мже Тя спасе́ние всех нас све́мы.

 

Канон Крестовоскре́сный, глас 2:

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Ви́ден был еси́ на кресте́ пригвожда́емь,/ И́же бога́тый в ми́лости,/ во́лею погре́блся еси́:/ и тридне́вно воскре́сл еси́,/ и изба́вил еси́ вся челове́ки, Человеколю́бче, ве́рою пою́щия:// да пое́т Го́спода вся тварь, и превозно́сит во вся ве́ки. (Дважды)

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Изба́вити от истле́ния, соше́д в преиспо́дняя, Сло́ве Бо́жий,/ его́же созда́л еси́, Христе́, си́лою Твое́ю Боже́ственною,/ и без истле́ния сотво́рь, сла́вы присносу́щныя Твоея́ прича́стника соде́лал еси́,// да пое́т, зову́щи, вся тварь, и превозно́сит Христа́ ве́ки.

Кано́н Богоро́дицы, глас 2:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ви́ден бысть на земли́ Тобо́ю, и с челове́ки поживе́,/ И́же бла́гостию несравне́нный и си́лою,/ Ему́же пою́ще вси ве́рнии зове́м:/ осуществова́нная да пое́т Го́спода вся тварь,// и превозно́сит во вся ве́ки. (Дважды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Вои́стинну Тя, Чи́стую пропове́дающе, сла́вим Богоро́дицу:/ Ты бо еди́на родила́ еси́ от Тро́ицы воплоще́нна,/ Ему́же со Отце́м и Ду́хом вси пое́м:/ да пое́т Го́спода вся тварь,// и превозно́сит во вся ве́ки.

Кано́н святи́теля Митрофа́на, глас 6:

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Весь восте́кл еси́ на Го́рнюю высоту́, и навы́кл еси́ неизрече́нных ра́зума,/ и был еси́ сказа́тель Сло́ва воплоще́ния, Амо́се.// Те́мже тя воспева́ем во вся ве́ки.

 

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Ума́ острото́ю всех Влады́ку разуме́ти, я́коже есть мо́щно, сподо́бился еси́,/ науча́юща тя неизрече́нных ра́зуму, зовы́й:// свяще́нницы, по́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

 

 Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тропарь: Блаже́нство, и ра́дость несказа́нную, и Ца́рство Небе́сное, я́ко проро́к получи́л еси́,/ Небе́сных ви́дче, зовы́й благоче́стно:// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Во двою́ естеству́ от Тро́ицы Еди́наго боголе́пно без се́мене, Богома́ти, родила́ еси́ Спа́са ми́ра.// Тем Тя, ве́рнии, любо́вию превозно́сим во ве́ки.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

 О́троки благочести́выя в пе́щи/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

 

Диакон:  Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

Песнь Пресвято́й Богоро́дицы:

Хор: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

  Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

 Честне́йшую...

 Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

 Честне́йшую...

 Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

 Честне́йшую...

 Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

 Честне́йшую...

 Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

 Честне́йшую...

 

Песнь 9:

Канон Воскре́сный, глас 2:

Хор:

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щься от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти,/ собра́ти расточе́нная,// тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Я́ко в раи́ насажде́но на ло́бнем, Спа́се,/ требога́тое дре́во Твоего́ пречи́стаго Креста́,/ кро́вию и водо́ю Боже́ственною,/ я́ко от исто́чника Боже́ственнаго,/ ребра́ Твоего́, Христе́, напоя́емо,// живо́т нам прозябло́ есть.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Низложи́л еси́ си́льныя, распны́йся, Всеси́льне,/ и е́же ни́зу лежа́щее во а́дове тверды́ни,/ естество́ челове́ческое возне́с,/ на О́тчем посади́л еси́ престо́ле.// С Ни́мже Тебе́ гряду́щу покланя́ющеся, велича́ем.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тро́ичен: Еди́ницу Тричи́сленную, Тро́ицу Единосу́щную/ правосла́вно пою́ще ве́рнии, сла́вим:/ непресеко́мо Пребоже́ственное Естество́,/ трисве́тлую, невече́рнюю зарю́,// Еди́ну нетле́нную нам свет возсия́вшую.

Канон Крестовоскре́сный, глас 2:

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: Посреде́ осужде́нных,/ я́ко А́гнец возвы́шен был еси́, Христе́, на кресте́,/ на ло́бнем копие́м в ребро́ пробода́емь,/ живо́т дарова́л еси́ нам пе́рстным я́ко благ,// ве́рою чту́щим Боже́ственное Твое́ Воскресе́ние. (Дважды)

Припев: Сла́ва Го́споди Кресту Твоему Честно́му и Воскресению.

Тропарь: И́же Свое́ю сме́ртию,/ сме́рти держа́ву си́лою упраздни́вшему Бо́гу/ вси ве́рнии поклони́мся,/ я́ко и́же от ве́ка ме́ртвыя совоскреси́,// и всем подае́т живо́т и Воскресе́ние.

Кано́н Богоро́дицы, глас 2:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Жезл кре́пости даде́ся естеству́ тле́нному,/ Сло́во Бо́жие во утро́бе Твое́й, Чи́стая:/ и сие́ воскреси́, до а́да попо́лзшееся.// Те́мже Тя, Всечи́стая, я́ко Богоро́дицу, велича́ем. (Дважды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ю́же изво́лил еси́, Влады́ко,/ приими́ ми́лостивно Моли́твенницу,/ Ма́терь Твою́, о нас,/ и Твоея́ бла́гости вся́ческая испо́лняется:// да Тя вси, я́ко Благоде́теля, велича́ем.

Кано́н проро́ка Амо́са, глас 1:

Припев: Святы́й проро́че Амо́се, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Быв проро́ческим явле́нием богодви́жим язык, Боже́ственная веща́ющ,/ всем возвести́л еси́, Амо́се, Боже́ственное милосе́рдие.// Те́мже вси тя при́сно ублажа́ем. (Дважды)

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Несказа́нно проро́ческое благосла́вие:/ и́бо Святы́й Дух, в сих все́лься, светоли́тия Своего́ показа́ прича́стники,/ от ни́хже, вси ве́рнии просвеща́емся.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Ме́ртвости и тли мою́ ри́зу отъя́ла еси́, Де́во,/ спаси́тельную ри́зу - воплоще́ннаго Бо́га - ро́ждши челове́ком.// Тем Тя вси при́сно велича́ем.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

 

Ексапостила́рий воскре́сный тре́тий:

 Я́ко Христо́с воскре́се, никто́же да не ве́рует:/ яви́ся бо Мари́и, пото́м же ви́ден бысть на село́ иду́щима,/ таи́нником же па́ки яви́ся возлежа́щим единона́десятим,/ и́хже креща́ти посла́в,/ на небеса́ вознесе́ся, отню́дуже и сни́де,// утвержда́я пропове́дание мно́жествы зна́мений.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сного ексапостила́рия:

 Возсия́вшее Со́лнце, я́ко от черто́га жени́х, из гро́ба днесь,/ и ад плени́в, и смерть упраздни́в,/ Тебе́ Ро́ждшия моли́твами, свет нам низпосли́:/ свет, просвеща́ющ сердца́ и ду́ши:/ свет, ходи́ти всех наставля́ющ// на стези́ повеле́ний Твои́х, и на путь ми́ра.

Хвали́тны псалмы́, глас 2:

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

 Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Чтец: Стихиры воскресные, глас 2:

На 8. Стих: Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Стихира: Вся́кое дыха́ние и вся тварь/ Тя сла́вит, Го́споди,/ я́ко Кресто́м смерть упраздни́л еси́,/ да пока́жеши лю́дем, е́же из ме́ртвых Твое́ Воскресе́ние,// я́ко Еди́н Человеколю́бец.

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Стихира: Да реку́т иуде́е,/ ка́ко во́ини погуби́ша стрегу́щии Царя́;/ почто́ бо ка́мень не сохрани́ Ка́мене жи́зни?/ Или́ Погребе́ннаго да дадя́т,/ или́ Воскре́сшему да покло́нятся,/ глаго́люще с на́ми:// сла́ва мно́жеству щедро́т Твои́х, Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

 

На 6. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихира: Ра́дуйтеся лю́дие и весели́теся,/ А́нгел седя́й на ка́мени гро́бнем,/ той нам благовести́, рек:/ Христо́с воскре́се из ме́ртвых, Спас ми́ра,/ и испо́лни вся́ческая благоуха́ния:// ра́дуйтеся лю́дие и весели́теся.

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихира: А́нгел у́бо е́же ра́дуйся,/ пре́жде Твоего́ зача́тия, Го́споди, Благода́тней принесе́:/ А́нгел же ка́мень сла́внаго Твоего́ гро́ба/ в Твое́ Воскресе́ние отвали́:/ ов у́бо в печа́ли ме́сто,/ весе́лия о́бразы возвеща́я:/ сей же в сме́рти ме́сто,/ Влады́ку Жизнода́вца пропове́дуя нам,/ те́мже вопие́м Ти:// Благоде́телю всех, Го́споди, сла́ва Тебе́.

На 4. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стихира: Возлия́ша ми́ра со слеза́ми на гроб Твой жены́,/ и испо́лнишася ра́дости уста́ их,// внегда́ глаго́лати: воскре́се Госпо́дь.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стихира: Да похва́лят язы́цы/ и лю́дие Христа́ Бо́га на́шего,/ во́лею нас ра́ди Крест претерпе́вшаго,/ и во а́де тридне́вновавшаго:/ и да покло́нятся Его́ из ме́ртвых Воскресе́нию,// И́мже просвети́шася всего́ ми́ра концы́.

Стих: Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Стихира: Ра́спят и погребе́н был еси́, Христе́,/ я́коже изво́лил еси́,/ испрове́ргл еси́ смерть,/ и воскре́сл еси́ во сла́ве, я́ко Бог и Влады́ка,// да́руя ми́рови жизнь ве́чную и ве́лию ми́лость.

Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мо́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Стихира: О вои́стинну беззако́ннии,/ печа́тавше ка́мень, бо́льших нас чуде́с сподо́бисте́/ И́мут ра́зум стра́жие,/ днесь про́йде из гро́ба, и глаго́лаху:/ рцы́те, я́ко нам спя́щим,/ приидо́ша ученицы́, и украдо́ша Его́./ И кто кра́дет мертвеца́, па́че же и на́га;/ Сам воскре́се самовла́стно, я́ко Бог,/ оста́вль во гро́бе и погреба́тельная Своя́:/ прииди́те, ви́дите, иуде́е,/ ка́ко не расто́рже печа́ти, смерть попра́вый/ и ро́ду челове́ческому безконе́чную жизнь да́руяй,// и ве́лию ми́лость.

 Стихира утренняя евангельская тре́тья, глас 3:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Магдали́не Мари́и/ Спа́сово благовеству́ющей из ме́ртвых Воскресе́ние и явле́ние,/ не ве́рующе же ученицы́, поноси́ми бы́ша о жестосе́рдии:/ но зна́меньми воору́жшеся и чудесы́,/ ко пропове́данию посыла́хуся,/ и Ты у́бо, Го́споди, к нача́льному све́ту возне́слся еси́ Отцу́,/ они́ же пропове́даша всю́ду сло́во, чудесы́ уверя́юще./ Те́мже просвети́вшеся те́ми,/ сла́вим Твое́ е́же из ме́ртвых воскресе́ние,// человеколю́бче Го́споди.

  Глас 2:

 И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

Славосло́вие вели́кое:

Хор:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

 На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

 Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.
 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

 Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)

 Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Тропа́рь воскре́сный, глас 2:

Хор: Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да,/ разруши́л еси́ осужде́ние сме́рти, Го́споди,/ вся от сете́й врага́ изба́вивый;/ яви́вый же Себе́ апо́столом Твои́м,/ посла́л еси́ я на про́поведь,/ и те́ми мир Твой по́дал еси́ вселе́нней,// Еди́не Многоми́лостиве.

 

                      [1] Одна из стихир по указанию настоятеля  —  из числа вечерних литийных стихир храмового святого (как правило, первая), либо та, которая поется по 50-м псалме на полиелейной утрене. В том случае, если храмовый святой не имеет указанных песнопений (например, шестеричная служба), может быть пропета стихира с «Господи, воззвах» или из другого цикла стихир.

 

                      [2] По уставу положено пение Непорочных (118-й псалом (17-я кафизма) на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу после него тропари «Ангельский собор...».)

   В приходской практике вместо Непорочных на воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.

Буклет

Храм строим не мы а сам Господь

Copyright © 2013 - 2020 . PAW.